در حال بارگذاری
 • 79
  دنبال کننده
 • 0
  دنبال شونده
 • 21.6هزار
  بازدید

مدرسه هوش تجاری BIschool

مدرسه هوش تجاری BI ، برگزار کننده دوره های هوش تجاری و تحلیل کسب و کار با استفاده از نرم افزار هوش تجاری تبلو Tableau

نمایش اطلاعات کانال بستن اطلاعات کانال

مدرسه هوش تجاری BI ، برگزار کننده دوره های هوش تجاری و تحلیل کسب و کار با استفاده از نرم افزار هوش تجاری تبلو Tableau

 • 79
  دنبال کننده
 • 0
  دنبال شونده
 • 21.6هزار
  بازدید

همه ویدیو ها

 • Ask Data || ویژگی منحصر به فرد Tableau

  62 بازدید

  در کنفرانس tc18 شرکت تبلو یک ویژگی جدید به نام ask data معرفی شد که با استفاده از هوش مصنوعی و nlp می توان صرفا با نوشتن سوال خود، نمودار مورد ساخته شود. نکته مهم این که زبان فارسی نیز ساپورت می شود! در این ویدیو با نحوه استفاده از آن آشنا خواهید شد. این ویژگی در نسخ آتی تبلوسرور اضافه خواهد شد. bischool.ir || مدرسه هوش تجاری

 • آموزش فارسی Tableau(فصل ۷) Tableau Server

  564 بازدید

  در این فیلم به مفاهیم مربوط به آموزش Tableau Server خواهیم پرداخت . نرم افزار هوش تجاری تبلو دسکتاپ و با هدف نشر و توسعه علم و دانش و فراگیر شدن این نرم افزار، کلیه فیلم های آموزشی فارسی تبلو - را بصورت عمومی و رایگان! منتشر می نماییم. انتشار این فیلم ها با ذکر منبع بلامانع می باشد. مدرسه هوش تجاری bischool.ir مدرس: دکتر سعیدی

 • آموزش فارسی Tableau(فصل ۷) Tableau - R

  157 بازدید

  در این فیلم به مفاهیم مربوط به نحوه اتصال نرم افزار R به تبلو خواهیم پرداخت . نرم افزار هوش تجاری تبلو دسکتاپ و با هدف نشر و توسعه علم و دانش و فراگیر شدن این نرم افزار، کلیه فیلم های آموزشی فارسی تبلو - را بصورت عمومی و رایگان! منتشر می نماییم. انتشار این فیلم ها با ذکر منبع بلامانع می باشد. مدرسه هوش تجاری bischool.ir مدرس: دکتر سعیدی

 • آموزش فارسی Tableau (فصل 6)Story

  732 بازدید

  در این فیلم نحوه ساخت و طراحی استوری Story آموزش داده می شود.با توجه به استقبال کاربران از نرم افزار هوش تجاری تبلو دسکتاپ و با هدف نشر و توسعه علم و دانش و فراگیر شدن این نرم افزار، کلیه فیلم های آموزشی فارسی تبلو که براساس سیلابسهای استاندارد تبلو تهیه شده است را بصورت عمومی ورایگان! منتشر می نماییم. انتشار این فیلم ها با ذکر منبع بلامانع میباشد. مدرسه هوش تجاری bischool.ir ||مدرس:دکتر سعیدی

 • آموزش فارسی Tableau (فصل 6)Dashboard Layouts

  250 بازدید

  در این فیلم به مفاهیم مربوط به فرمت بندی و ساختار نمایشی داشبورد خواهیم پرداخت . نرم افزار هوش تجاری تبلو دسکتاپ و با هدف نشر و توسعه علم و دانش و فراگیر شدن این نرم افزار، کلیه فیلم های آموزشی فارسی تبلو - را بصورت عمومی و رایگان! منتشر می نماییم. انتشار این فیلم ها با ذکر منبع بلامانع می باشد. مدرسه هوش تجاری bischool.ir مدرس: دکتر سعیدی

 • آموزش فارسیTableau(فصل 6) Dashboard Interactivity

  210 بازدید

  در این فیلم به مفاهیم مربوط به استفاده از اکشن در داشبوردDashboard Interactivity using Actions خواهیم پرداخت . نرم افزار هوش تجاری تبلو دسکتاپ و با هدف نشر و توسعه علم و دانش و فراگیر شدن این نرم افزار، کلیه فیلم های آموزشی فارسی تبلو - را بصورت عمومی و رایگان! منتشر می نماییم. انتشار این فیلم ها با ذکر منبع بلامانع می باشد. مدرسه هوش تجاری bischool.ir مدرس: دکتر سعیدی

 • آموزش فارسی Tableau (فصل 6)Building a Dashboard

  230 بازدید

  در این فیلم نحوه ساخت داشبوردهاBuilding a Dashboard را آموزش می دهدبا توجه به استقبال کاربران از نرم افزار هوش تجاری تبلو دسکتاپ و با هدف نشر و توسعه علم و دانش و فراگیر شدن این نرم افزار، کلیه فیلم های آموزشی فارسی تبلو که براساس سیلابسهای استاندارد تبلو تهیه شده است را بصورت عمومی ورایگان! منتشر می نماییم. انتشار این فیلم ها با ذکر منبع بلامانع میباشد.مدرسه هوش تجاری bischool.ir ||مدرس:دکترسعیدی

 • آموزش فارسیTableauفصل (5) Editing Unrecognized Location

  189 بازدید

  در این فیلم به مفاهیم مربوط به تنظیمات مختصات جغرافیایی خواهیم پرداخت . نرم افزار هوش تجاری تبلو دسکتاپ و با هدف نشر و توسعه علم و دانش و فراگیر شدن این نرم افزار، کلیه فیلم های آموزشی فارسی تبلو - را بصورت عمومی و رایگان! منتشر می نماییم. انتشار این فیلم ها با ذکر منبع بلامانع می باشد. مدرسه هوش تجاری bischool.ir مدرس: دکتر سعیدی

 • آموزش فارسی Tableau (فصل 5) Mapbox Integration

  306 بازدید

  در این فیلم به مفاهیم مربوط به استفاده از نقشه های mapbox در تبلو خواهیم پرداخت . نرم افزار هوش تجاری تبلو دسکتاپ و با هدف نشر و توسعه علم و دانش و فراگیر شدن این نرم افزار، کلیه فیلم های آموزشی فارسی تبلو - را بصورت عمومی و رایگان! منتشر می نماییم. انتشار این فیلم ها با ذکر منبع بلامانع می باشد. مدرسه هوش تجاری bischool.ir مدرس: دکتر سعیدی

 • آموزش فارسی Tableau (فصل 5)Maps in Tableau

  586 بازدید

  در این فیلم به مفاهیم مربوط به استفاده از نقشه در Tableau خواهیم پرداخت . نرم افزار هوش تجاری تبلو دسکتاپ و با هدف نشر و توسعه علم و دانش و فراگیر شدن این نرم افزار، کلیه فیلم های آموزشی فارسی تبلو - را بصورت عمومی و رایگان! منتشر می نماییم. انتشار این فیلم ها با ذکر منبع بلامانع می باشد. مدرسه هوش تجاری bischool.ir || مدرس: دکتر سعیدی

 • آموزش فارسیTableauفصل(5) Getting Started with Mapping

  522 بازدید

  در این فیلم به مفاهیم مربوط به آشنایی کلی با مفهوم نقشه وکاربرهای آن خواهیم پرداخت . نرم افزار هوش تجاری تبلو دسکتاپ و با هدف نشر و توسعه علم و دانش و فراگیر شدن این نرم افزار، کلیه فیلم های آموزشی فارسی تبلو - را بصورت عمومی و رایگان! منتشر می نماییم. انتشار این فیلم ها با ذکر منبع بلامانع می باشد. مدرسه هوش تجاری bischool.ir || مدرس: دکتر سعیدی

 • آموزش فارسی Tableau (فصل 4)Parameters

  456 بازدید

  در این فیلم به مفاهیم مربوط به استفاده از پارامترها خواهیم پرداخت . نرم افزار هوش تجاری تبلو دسکتاپ و با هدف نشر و توسعه علم و دانش و فراگیر شدن این نرم افزار، کلیه فیلم های آموزشی فارسی تبلو - را بصورت عمومی و رایگان! منتشر می نماییم. انتشار این فیلم ها با ذکر منبع بلامانع می باشد. مدرسه هوش تجاری bischool.ir || مدرس: دکتر سعیدی

 • آموزش فارسی Tableauفصل(4) Modifying Table Calculation

  170 بازدید

  در این فیلم به مفاهیم مربوط به استفاده از اعمال تغییرات در Table Calculation خواهیم پرداخت . نرم افزار هوش تجاری تبلو دسکتاپ و با هدف نشر و توسعه علم و دانش و فراگیر شدن این نرم افزار، کلیه فیلم های آموزشی فارسی تبلو - را بصورت عمومی و رایگان! منتشر می نماییم. انتشار این فیلم ها با ذکر منبع بلامانع می باشد. مدرسه هوش تجاری bischool.ir || مدرس: دکتر سعیدی

 • آموزش فارسی Tableau فصل(4) Intro to Table Calculation

  540 بازدید

  در این فیلم به مفاهیم مربوط به استفاده از Table Calculation خواهیم پرداخت . نرم افزار هوش تجاری تبلو دسکتاپ و با هدف نشر و توسعه علم و دانش و فراگیر شدن این نرم افزار، کلیه فیلم های آموزشی فارسی تبلو - را بصورت عمومی و رایگان! منتشر می نماییم. انتشار این فیلم ها با ذکر منبع بلامانع می باشد. مدرسه هوش تجاری bischool.ir || مدرس: دکتر سعیدی

 • آموزش فارسی Tableau (فصل 4) Type Calculations

  189 بازدید

  در این فیلم به مفاهیم مربوط به استفاده از توابع و فرمول های مربوط به type خواهیم پرداخت . نرم افزار هوش تجاری تبلو دسکتاپ و با هدف نشر و توسعه علم و دانش و فراگیر شدن این نرم افزار، کلیه فیلم های آموزشی فارسی تبلو - را بصورت عمومی و رایگان! منتشر می نماییم. انتشار این فیلم ها با ذکر منبع بلامانع می باشد. مدرسه هوش تجاری bischool.ir || مدرس: دکتر سعیدی

 • آموزش فارسی Tableau (فصل 4) Date Calculations

  189 بازدید

  در این فیلم به مفاهیم مربوط به استفاده از توابع و فرمول های date خواهیم پرداخت . نرم افزار هوش تجاری تبلو دسکتاپ و با هدف نشر و توسعه علم و دانش و فراگیر شدن این نرم افزار، کلیه فیلم های آموزشی فارسی تبلو - را بصورت عمومی و رایگان! منتشر می نماییم. انتشار این فیلم ها با ذکر منبع بلامانع می باشد. مدرسه هوش تجاری bischool.ir || مدرس: دکتر سعیدی

 • آموزش فارسی Tableau (فصل 4) String Calculations

  214 بازدید

  در این فیلم به مفاهیم مربوط به استفاده از توابع و فرمول های string خواهیم پرداخت . نرم افزار هوش تجاری تبلو دسکتاپ و با هدف نشر و توسعه علم و دانش و فراگیر شدن این نرم افزار، کلیه فیلم های آموزشی فارسی تبلو - را بصورت عمومی و رایگان! منتشر می نماییم. انتشار این فیلم ها با ذکر منبع بلامانع می باشد. مدرسه هوش تجاری bischool.ir || مدرس: دکتر سعیدی

 • آموزش فارسی Tableau (فصل 4)Logic Calculations

  216 بازدید

  در این فیلم به مفاهیم مربوط به استفاده از توابع منطقی و لاجیک خواهیم پرداخت . نرم افزار هوش تجاری تبلو دسکتاپ و با هدف نشر و توسعه علم و دانش و فراگیر شدن این نرم افزار، کلیه فیلم های آموزشی فارسی تبلو - را بصورت عمومی و رایگان! منتشر می نماییم. انتشار این فیلم ها با ذکر منبع بلامانع می باشد. مدرسه هوش تجاری bischool.ir || مدرس: دکتر سعیدی

 • آموزش فارسی Tableau (فصل 4)Aggregate Calculations

  236 بازدید

  در این فیلم به مفاهیم مربوط به اگریگیشن و توابع تجمعی خواهیم پرداخت . نرم افزار هوش تجاری تبلو دسکتاپ و با هدف نشر و توسعه علم و دانش و فراگیر شدن این نرم افزار، کلیه فیلم های آموزشی فارسی تبلو - را بصورت عمومی و رایگان! منتشر می نماییم. انتشار این فیلم ها با ذکر منبع بلامانع می باشد. مدرسه هوش تجاری bischool.ir || مدرس: دکتر سعیدی

 • آموزش فارسی Tableau (فصل 4)Calculation Syntax

  290 بازدید

  در این فیلم به مفاهیم مربوط به نحوه فرمول نویسی در تبلو خواهیم پرداخت . نرم افزار هوش تجاری تبلو دسکتاپ و با هدف نشر و توسعه علم و دانش و فراگیر شدن این نرم افزار، کلیه فیلم های آموزشی فارسی تبلو - را بصورت عمومی و رایگان! منتشر می نماییم. انتشار این فیلم ها با ذکر منبع بلامانع می باشد. مدرسه هوش تجاری bischool.ir || مدرس: دکتر سعیدی

 • آموزش فارسیTableau(فصل 4)Getting Started Calculation

  69 بازدید

  در این فیلم به مفاهیم مربوط به آشنایی کلی با نحوه ساختن فیلد های محاسباتی خواهیم پرداخت . نرم افزار هوش تجاری تبلو دسکتاپ و با هدف نشر و توسعه علم و دانش و فراگیر شدن این نرم افزار، کلیه فیلم های آموزشی فارسی تبلو - را بصورت عمومی و رایگان! منتشر می نماییم. انتشار این فیلم ها با ذکر منبع بلامانع می باشد. مدرسه هوش تجاری bischool.ir || مدرس: دکتر سعیدی

 • آموزش فارسی Tableau (فصل 3) Using the Filter Shelf

  284 بازدید

  در این فیلم به مفاهیم مربوط به استفاده از فیلترشلف و کاربردهای خواهیم پرداخت . نرم افزار هوش تجاری تبلو دسکتاپ و با هدف نشر و توسعه علم و دانش و فراگیر شدن این نرم افزار، کلیه فیلم های آموزشی فارسی تبلو - را بصورت عمومی و رایگان! منتشر می نماییم. انتشار این فیلم ها با ذکر منبع بلامانع می باشد. مدرسه هوش تجاری bischool.ir || مدرس: دکتر سعیدی

 • آموزش فارسی Tableau (فصل 4) Working with Sets

  229 بازدید

  در این فیلم به مفاهیم مربوط ساختن SET و مجموعه های جدید خواهیم پرداخت . نرم افزار هوش تجاری تبلو دسکتاپ و با هدف نشر و توسعه علم و دانش و فراگیر شدن این نرم افزار، کلیه فیلم های آموزشی فارسی تبلو - را بصورت عمومی و رایگان! منتشر می نماییم. انتشار این فیلم ها با ذکر منبع بلامانع می باشد. مدرسه هوش تجاری bischool.ir || مدرس: دکتر سعیدی

 • آموزش فارسی Tableau (فصل 3) Trend Lines

  544 بازدید

  در این فیلم به مفاهیم مربوط به Trend Lines و روندها خواهیم پرداخت . نرم افزار هوش تجاری تبلو دسکتاپ و با هدف نشر و توسعه علم و دانش و فراگیر شدن این نرم افزار، کلیه فیلم های آموزشی فارسی تبلو - را بصورت عمومی و رایگان! منتشر می نماییم. انتشار این فیلم ها با ذکر منبع بلامانع می باشد. مدرسه هوش تجاری bischool.ir || مدرس: دکتر سعیدی

 • آموزش فارسی Tableau (فصل 3) Reference Lines

  213 بازدید

  در این فیلم به مفاهیم مربوط به خطوط مرجع خواهیم پرداخت . نرم افزار هوش تجاری تبلو دسکتاپ و با هدف نشر و توسعه علم و دانش و فراگیر شدن این نرم افزار، کلیه فیلم های آموزشی فارسی تبلو - را بصورت عمومی و رایگان! منتشر می نماییم. انتشار این فیلم ها با ذکر منبع بلامانع می باشد. مدرسه هوش تجاری bischool.ir || مدرس: دکتر سعیدی

 • آموزش فارسی Tableau (فصل 3) Additional Ways to Group

  460 بازدید

  در این فیلم به راه های دیگر جهت ساختن گروه خواهیم پرداخت . نرم افزار هوش تجاری تبلو دسکتاپ و با هدف نشر و توسعه علم و دانش و فراگیر شدن این نرم افزار، کلیه فیلم های آموزشی فارسی تبلو - را بصورت عمومی و رایگان! منتشر می نماییم. انتشار این فیلم ها با ذکر منبع بلامانع می باشد. مدرسه هوش تجاری bischool.ir || مدرس: دکتر سعیدی

 • آموزش فارسی Tableau (فصل 3) Sorting

  204 بازدید

  در این فیلم به مفاهیم مربوط به مرتب کردن داده ها خواهیم پرداخت . نرم افزار هوش تجاری تبلو دسکتاپ و با هدف نشر و توسعه علم و دانش و فراگیر شدن این نرم افزار، کلیه فیلم های آموزشی فارسی تبلو - را بصورت عمومی و رایگان! منتشر می نماییم. انتشار این فیلم ها با ذکر منبع بلامانع می باشد. مدرسه هوش تجاری bischool.ir || مدرس: دکتر سعیدی

 • آموزش فارسی Tableau (فصل 3) Grouping

  237 بازدید

  در این فیلم به مفاهیم مربوط به گروه بندی محتوا خواهیم پرداخت . نرم افزار هوش تجاری تبلو دسکتاپ و با هدف نشر و توسعه علم و دانش و فراگیر شدن این نرم افزار، کلیه فیلم های آموزشی فارسی تبلو - را بصورت عمومی و رایگان! منتشر می نماییم. انتشار این فیلم ها با ذکر منبع بلامانع می باشد. مدرسه هوش تجاری bischool.ir || مدرس: دکتر سعیدی

 • آموزش فارسی Tableau (فصل 3) Creating Set

  255 بازدید

  در این فیلم به مفاهیم مربوط به ساختن Set و مجموعه های دلخواه خواهیم پرداخت . نرم افزار هوش تجاری تبلو دسکتاپ و با هدف نشر و توسعه علم و دانش و فراگیر شدن این نرم افزار، کلیه فیلم های آموزشی فارسی تبلو - را بصورت عمومی و رایگان! منتشر می نماییم. انتشار این فیلم ها با ذکر منبع بلامانع می باشد. مدرسه هوش تجاری bischool.ir || مدرس: دکتر سعیدی

 • آموزش فارسی Tableau (فصل 3) Formatting

  218 بازدید

  در این فیلم به مفاهیم مربوط به فرمت بندی شیت ها و داشبوردها خواهیم پرداخت . نرم افزار هوش تجاری تبلو دسکتاپ و با هدف نشر و توسعه علم و دانش و فراگیر شدن این نرم افزار، کلیه فیلم های آموزشی فارسی تبلو - را بصورت عمومی و رایگان! منتشر می نماییم. انتشار این فیلم ها با ذکر منبع بلامانع می باشد. مدرسه هوش تجاری bischool.ir || مدرس: دکتر سعیدی

 • آموزش فارسی Tableau (فصل 3) Formatting Pane

  559 بازدید

  در این فیلم به مفاهیم مربوط به فرمت بندی شیت ها و داشبوردها خواهیم پرداخت . نرم افزار هوش تجاری تبلو دسکتاپ و با هدف نشر و توسعه علم و دانش و فراگیر شدن این نرم افزار، کلیه فیلم های آموزشی فارسی تبلو - را بصورت عمومی و رایگان! منتشر می نماییم. انتشار این فیلم ها با ذکر منبع بلامانع می باشد. مدرسه هوش تجاری bischool.ir || مدرس: دکتر سعیدی

 • آموزش فارسی Tableau (فصل 3)Additional Filtering Topic

  428 بازدید

  در این فیلم به مفاهیم پیشرفته مربوط به فیلتر کردن نمودارها و داشبوردها خواهیم پرداخت . نرم افزار هوش تجاری تبلو دسکتاپ و با هدف نشر و توسعه علم و دانش و فراگیر شدن این نرم افزار، کلیه فیلم های آموزشی فارسی تبلو - را بصورت عمومی و رایگان! منتشر می نماییم. انتشار این فیلم ها با ذکر منبع بلامانع می باشد. مدرسه هوش تجاری bischool.ir || مدرس: دکتر سعیدی