8 دنبال‌ کننده
1.8 هزار بازدید ویدیو
73 بازدید 9 ماه پیش

درس کنترل-جلسه 6-بررسی پاسخ گذرا و ماندگار

الکترونیک1-جلسه سوم

48 بازدید 10 ماه پیش

الکترونیک1-جلسه سوم-ادامه مبحث دیودها

الکترونیک1-جلسه چهارم

47 بازدید 10 ماه پیش

الکترونیک1-جلسه چهارم-ادامه مبحث دیودها

الکترونیک1-جلسه پنجم ادامه مبحث دیودها

30 بازدید 9 ماه پیش

الکترونیک1-جلسه پنجم ادامه مبحث دیودها

درس مدار 2-جلسه 3 ادامه لاپلاس معکوس

90 بازدید 10 ماه پیش

درس مدار 2-جلسه 3 ادامه لاپلاس معکوس

نمایش بیشتر