48 بازدید 4 ماه پیش

نشت گاز از سیلندر، یکی از موارد شایع در آتش سوزی ها به شمار می آید. در این ویدئو آموزشی با نکات ایمنی مربوط به سیلندر گاز و تعویض آن آشنا می شوید.

دیگر ویدیوها

48 بازدید 4 ماه پیش
146 بازدید 1 سال پیش
1 هزار بازدید 1 سال پیش
401 بازدید 1 سال پیش
467 بازدید 2 سال پیش
2.2 هزار بازدید 2 سال پیش
8 هزار بازدید 2 سال پیش
2.7 هزار بازدید 2 سال پیش
4.3 هزار بازدید 3 سال پیش
4.5 هزار بازدید 3 سال پیش
1.9 هزار بازدید 3 سال پیش
494 بازدید 3 سال پیش
508 بازدید 3 سال پیش
652 بازدید 3 سال پیش
487 بازدید 4 سال پیش
786 بازدید 7 سال پیش
نمایش بیشتر