155 دنبال‌ کننده
492.6 هزار بازدید ویدیو

قفسه بالا سینه با دستگاه مخصوص ( Machine incline fly )

3.1 هزار نمایش ۱۱ ماه پیش

حرکتی تک مفصلی و متفاوت با اعمال فشار ممتد جهت تقویت بخش فوفانی عضله سینه ای بزرگ (بالاسینه) Upper pectoralis major muscle . در حین اجرای حرکت عضله دلتوئید قدامی (بخش جلو ای سرشانه) Anterior deltoid muscle نیز به عنوان عضله یاری کننده درگیر می شود

دیگر ویدیوها

پرس سینه اسمیت با گیرش دوبل

1.9 هزار نمایش ۱ سال پیش

ددلیفت رومانیایی ( Romanian deadlift )

7.8 هزار نمایش ۱ سال پیش

حرکت رنگاد رو ( کتل بل )

741 نمایش ۱ سال پیش

کرانچ نیمه Crunches .

6.7 هزار نمایش ۱ سال پیش

عضله پشتی بزرگ (Latissimus dorsi)

1.1 هزار نمایش ۱ سال پیش

پرس پا دستگاه Leg press machine

2.2 هزار نمایش ۱ سال پیش

ددلیفت رومانیایی Romanian deadlift .

2.9 هزار نمایش ۱ سال پیش

زیر بغل سیم کش قایقی Seated cable row

2 هزار نمایش ۱ سال پیش

ددلیفت کامل (لیفت مرده) Deadlift .

6.9 هزار نمایش ۱ سال پیش

معرفی عضلات دلتوئید

1.7 هزار نمایش ۱ سال پیش

چند نمونه تمرین ساده با کش

1.7 هزار نمایش ۱ سال پیش

پول اور دستگاه Pullover machine .

2.5 هزار نمایش ۱ سال پیش

حرکت لانگز

2.5 هزار نمایش ۱ سال پیش

نمایش و معرفی عضلات شکم

1.1 هزار نمایش ۱ سال پیش

تراستر دمبل Dumbbell Thruster

10.7 هزار نمایش ۱ سال پیش

پروانه دستگاه (پک دک) Pec deck fly

7.4 هزار نمایش ۱ سال پیش
نمایش بیشتر