ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار
82 دنبال‌ کننده
31.6 هزار بازدید ویدیو
90 بازدید 5 روز پیش

در این استنداپ کمدی به ادامه اتفاقات استنداپ کمدی قبلی میپردازیم و میبیتیم در جزایر فارو چه سرنوشتی در انتظار استنداپ کمدین ماست

نمایش بیشتر