2 دنبال‌ کننده
1.8 هزار بازدید ویدیو

روش های اطلاع رسانی از دیروز تا امروز

7 بازدید 2 ماه پیش

اطلاع رسانی بر روی نمایشگرهای دیجیتال توسط نرم افزار اطلاع رسانی یکپارچه یا دیجیتال ساینیج برنا رسانه

مدیریت انواع ویدئو وال ها

دیجیتال ساینیج برنا رسانه در سازمان بنادر و دریانوردی

215 بازدید 2 سال پیش

سیستم اطلاع رسانی یکپارچه برنا رسانه در سازمان بنادر و دریانوردی بر روی دو ویدئو وال 2*2 ورودی سازمان - مدیریت نمایشگر با استفاده از نرم افزار دانش بنیان برنا رسانه