109 دنبال‌ کننده
109.5 هزار بازدید ویدیو

قسمت سی و پنجم الفبای بورس

820 بازدید 1 سال پیش

هر سهم، نشان دهنده یا نمایندهٔ کوچکترین واحد مالکیتی، در یک شرکت یا کارخانه است. دارندهٔ هر سهم یا سهام دار، به همان نسبتی که سهام در اختیار دارد، در مالکیت شرکت یا بنگاه تولیدی شریک است.

دیگر ویدیوها

قسمت سی و سوم الفبای بورس

535 بازدید 1 سال پیش

قسمت سی و دوم الفبای بورس

385 بازدید 1 سال پیش

قسمت سی و یکم الفبای بورس

309 بازدید 1 سال پیش

قسمت سی ام الفبای بورس

321 بازدید 1 سال پیش

صندوق های سرمایه گذاری

585 بازدید 1 سال پیش

قسمت بیست و سوم

250 بازدید 1 سال پیش

قسمت بیستم الفبای بورس

884 بازدید 1 سال پیش

قسمت نونزدهم الفبای بورس

799 بازدید 1 سال پیش

قسمت هجدهم الفبای بورس

929 بازدید 1 سال پیش

قسمت هفدهم الفبای بورس

1.1 هزار بازدید 1 سال پیش

قسمت شانزدهم _ الفبای بورس

1.4 هزار بازدید 2 سال پیش

قسمت پانزدهم _ الفبای بورس

2 هزار بازدید 2 سال پیش

قسمت چهاردهم _الفبای بورس

1.5 هزار بازدید 2 سال پیش

قسمت سیزدهم الفبای بورس

1.1 هزار بازدید 2 سال پیش

قسمت دوازدهم _ الفبای بورس

1.2 هزار بازدید 2 سال پیش

قسمت یازدهم _ الفبای بورس

1.2 هزار بازدید 2 سال پیش

قسمت دهم - الفبای بورس

1.6 هزار بازدید 2 سال پیش

قسمت نهم _ الفبای بورس

1.7 هزار بازدید 2 سال پیش

قسمت هشتم _ الفبای بورس

1.2 هزار بازدید 2 سال پیش

قسمت هفتم _ الفبای بورس

1.8 هزار بازدید 2 سال پیش

قسمت ششم _ الفبای بورس

1.9 هزار بازدید 2 سال پیش

قسمت پنجم - الفبای بورس

2.1 هزار بازدید 2 سال پیش

قسمت چهارم _الفبای بورس

2.1 هزار بازدید 2 سال پیش

قسمت سوم _ الفبای بورس

3.2 هزار بازدید 2 سال پیش

قسمت دوم _ الفبای بورس

4.1 هزار بازدید 2 سال پیش
نمایش بیشتر