112 دنبال‌ کننده
113.7 هزار بازدید ویدیو
835 بازدید 2 سال پیش

هر سهم، نشان دهنده یا نمایندهٔ کوچکترین واحد مالکیتی، در یک شرکت یا کارخانه است. دارندهٔ هر سهم یا سهام دار، به همان نسبتی که سهام در اختیار دارد، در مالکیت شرکت یا بنگاه تولیدی شریک است.

آموزش مالی

478 بازدید 3 سال پیش

(برای كسانی كه بدنبال ثروت هستند )

دیگر ویدیوها

540 بازدید 2 سال پیش
392 بازدید 2 سال پیش
315 بازدید 2 سال پیش
327 بازدید 2 سال پیش
605 بازدید 2 سال پیش
250 بازدید 2 سال پیش
891 بازدید 2 سال پیش
802 بازدید 2 سال پیش
940 بازدید 2 سال پیش
1.1 هزار بازدید 3 سال پیش
1.4 هزار بازدید 3 سال پیش
2.2 هزار بازدید 3 سال پیش
1.6 هزار بازدید 3 سال پیش
1.2 هزار بازدید 3 سال پیش
1.2 هزار بازدید 3 سال پیش
1.3 هزار بازدید 3 سال پیش
1.8 هزار بازدید 3 سال پیش
1.9 هزار بازدید 3 سال پیش
1.2 هزار بازدید 3 سال پیش
1.8 هزار بازدید 3 سال پیش
1.9 هزار بازدید 3 سال پیش
2.1 هزار بازدید 3 سال پیش
2.1 هزار بازدید 3 سال پیش
3.3 هزار بازدید 3 سال پیش
4.3 هزار بازدید 3 سال پیش
نمایش بیشتر