در حال بارگذاری

دسته‌بندی

دیگر سرویس‌‌ها

آپارات در موبایل Windows ,Android ,IOS
 • 13
  دنبال کننده
 • 0
  دنبال شونده
 • 20.7هزار
  بازدید

مهدی جلالی

آموزش ها و پرسش و پاسخ ها در حوزه مدلسازی فرآیندها با استفاده از BPMN و مدیریت فرآیندهای کسب و کار یا BPM

نمایش اطلاعات کانال بستن اطلاعات کانال

آموزش ها و پرسش و پاسخ ها در حوزه مدلسازی فرآیندها با استفاده از BPMN و مدیریت فرآیندهای کسب و کار یا BPM

 • 13
  دنبال کننده
 • 0
  دنبال شونده
 • 20.7هزار
  بازدید
لیست ‌پخش‌های بیشتر

همه ویدیو ها

 • 4_ نقشه راه استقرار مدیریت فرآیندهای کسب و کار

  616 بازدید

  ارائه "نقشه راه استقرار مدیریت فرآیندهای کسب و کار" توسط مهندس دلیری. جهت دسترسی به آرشیو گفتگوهای مدیریت فرآیند کسب و کار BPMTalk به وب سایت www.bpmtalk.ir یا کانال تلگرامی bpmtalk@ مراجعه نمایید.

 • 3_ نقشه راه استقرار مدیریت فرآیندهای کسب و کار

  274 بازدید

  ارائه "نقشه راه استقرار مدیریت فرآیندهای کسب و کار" توسط مهندس دلیری. جهت دسترسی به آرشیو گفتگوهای مدیریت فرآیند کسب و کار BPMTalk به وب سایت www.bpmtalk.ir یا کانال تلگرامی bpmtalk@ مراجعه نمایید.

 • 2_ نقشه راه استقرار مدیریت فرآیندهای کسب و کار

  283 بازدید

  ارائه "نقشه راه استقرار مدیریت فرآیندهای کسب و کار" توسط مهندس دلیری. جهت دسترسی به آرشیو گفتگوهای مدیریت فرآیند کسب و کار BPMTalk به وب سایت www.bpmtalk.ir یا کانال تلگرامی bpmtalk@ مراجعه نمایید.

 • 1_ نقشه راه استقرار مدیریت فرآیندهای کسب و کار

  397 بازدید

  ارائه "نقشه راه استقرار مدیریت فرآیندهای کسب و کار" توسط مهندس دلیری. جهت دسترسی به آرشیو گفتگوهای مدیریت فرآیند کسب و کار BPMTalk به وب سایت www.bpmtalk.ir یا کانال تلگرامی bpmtalk@ مراجعه نمایید.

 • 4_ مدلی برای انتخاب بهترین راهکار BPMS

  168 بازدید

  ارائه "مدلی برای انتخاب بهترین راهکار BPMS" توسط مهندس جلالی. جهت دسترسی به آرشیو گفتگوهای مدیریت فرآیند کسب و کار BPMTalk به وب سایت www.bpmtalk.ir یا کانال تلگرامی bpmtalk@ مراجعه نمایید.

 • 3_ مدلی برای انتخاب بهترین راهکار BPMS

  279 بازدید

  ارائه "مدلی برای انتخاب بهترین راهکار BPMS" توسط مهندس جلالی. جهت دسترسی به آرشیو گفتگوهای مدیریت فرآیند کسب و کار BPMTalk به وب سایت www.bpmtalk.ir یا کانال تلگرامی bpmtalk@ مراجعه نمایید.

 • 2_ مدلی برای انتخاب بهترین راهکار BPMS

  337 بازدید

  ارائه "مدلی برای انتخاب بهترین راهکار BPMS" توسط مهندس جلالی. جهت دسترسی به آرشیو گفتگوهای مدیریت فرآیند کسب و کار BPMTalk به وب سایت www.bpmtalk.ir یا کانال تلگرامی bpmtalk@ مراجعه نمایید.

 • 1_ مدلی برای انتخاب بهترین راهکار BPMS

  372 بازدید

  ارائه "مدلی برای انتخاب بهترین راهکار BPMS" توسط مهندس جلالی. جهت دسترسی به آرشیو گفتگوهای مدیریت فرآیند کسب و کار BPMTalk به وب سایت www.bpmtalk.ir یا کانال تلگرامی bpmtalk@ مراجعه نمایید.

 • 4_ درس آموخته های اجرای BPM در یک شرکت سرمایه گذاری

  168 بازدید

  ارائه درس آموخته های اجرای BPM در یک شرکت سرمایه گذاری توسط مهندس جاویدحسینی. جهت دسترسی به آرشیو گفتگوهای مدیریت فرآیند کسب و کار BPMTalk به وب سایت www.bpmtalk.ir مراجعه نمایید.

 • 3_ درس آموخته های اجرای BPM در یک شرکت سرمایه گذاری

  261 بازدید

  ارائه درس آموخته های اجرای BPM در یک شرکت سرمایه گذاری توسط مهندس جاویدحسینی. جهت دسترسی به آرشیو گفتگوهای مدیریت فرآیند کسب و کار BPMTalk به وب سایت www.bpmtalk.ir مراجعه نمایید.

 • 2_ درس آموخته های اجرای BPM در یک شرکت سرمایه گذاری

  206 بازدید

  ارائه درس آموخته های اجرای BPM در یک شرکت سرمایه گذاری توسط مهندس جاویدحسینی. جهت دسترسی به آرشیو گفتگوهای مدیریت فرآیند کسب و کار BPMTalk به وب سایت www.bpmtalk.ir مراجعه نمایید.

 • 1_ درس آموخته های اجرای BPM در یک شرکت سرمایه گذاری

  301 بازدید

  ارائه درس آموخته های اجرای BPM در یک شرکت سرمایه گذاری توسط مهندس جاویدحسینی. جهت دسترسی به آرشیو گفتگوهای مدیریت فرآیند کسب و کار BPMTalk به وب سایت www.bpmtalk.ir مراجعه نمایید.

 • فرآیند در مقابل وظیفه

  331 بازدید

  فرآیند در مقابل وظیفه و سازمان فرآیندگرا در مقابل سازمان وظیفه محور توسط مهندس حقیقت. جهت دسترسی به آرشیو گفتگوهای مدیریت فرآیند کسب و کار BPMTalk به وب سایت www.bpmtalk.ir مراجعه نمایید.

 • 3 - مزایای IDEF0 در تدوین معماری فرآیندهای سازمان

  356 بازدید

  معرفی IDEF0 و مزایای آن در معماری فرآیندهای سازمان توسط مهدی جلالی www.bpmn.ir. در این سری فیلم علاوه بر معرفی IDEF0، مزایای این روش تهیه ی معماری فرآیندها نسبت به دیگر روش ها ارائه می شود. جهت دسترسی به آرشیو گفتگوهای مدیریت فرآیند کسب و کار BPMTalk به وب سایت www.bpmtalk.ir مراجعه نمایید.

 • 2 - مزایای IDEF0 در تدوین معماری فرآیندهای سازمان

  318 بازدید

  معرفی IDEF0 و مزایای آن در معماری فرآیندهای سازمان توسط مهدی جلالی www.bpmn.ir. در این سری فیلم علاوه بر معرفی IDEF0، مزایای این روش تهیه ی معماری فرآیندها نسبت به دیگر روش ها ارائه می شود. جهت دسترسی به آرشیو گفتگوهای مدیریت فرآیند کسب و کار BPMTalk به وب سایت www.bpmtalk.ir مراجعه نمایید.

 • 1 - مزایای IDEF0 در تدوین معماری فرآیندهای سازمان

  410 بازدید

  معرفی IDEF0 و مزایای آن در معماری فرآیندهای سازمان توسط مهدی جلالی www.bpmn.ir. در این سری فیلم علاوه بر معرفی IDEF0، مزایای این روش تهیه ی معماری فرآیندها نسبت به دیگر روش ها ارائه می شود. جهت دسترسی به آرشیو گفتگوهای مدیریت فرآیند کسب و کار BPMTalk به وب سایت www.bpmtalk.ir مراجعه نمایید.

 • معرفی BPMN قسمت پنجم

  794 بازدید

  معرفی BPMN2 توسط مهدی جلالی www.bpmn.ir. در این سری فیلم علاوه بر معرفی BPMN2 و کاربردهای آن، یک نقشه ی راه برای افراد علاقه مند به مدلسازی فرآیندها با BPMN2 ارائه می شود. جهت دسترسی به آرشیو گفتگوهای مدیریت فرآیند کسب و کار BPMTalk به وب سایت www.bpmtalk.ir مراجعه نمایید.

 • معرفی BPMN قسمت چهارم

  596 بازدید

  معرفی BPMN2 توسط مهدی جلالی www.bpmn.ir. در این سری فیلم علاوه بر معرفی BPMN2 و کاربردهای آن، یک نقشه ی راه برای افراد علاقه مند به مدلسازی فرآیندها با BPMN2 ارائه می شود. جهت دسترسی به آرشیو گفتگوهای مدیریت فرآیند کسب و کار BPMTalk به وب سایت www.bpmtalk.ir مراجعه نمایید.

 • معرفی BPMN قسمت سوم

  626 بازدید

  معرفی BPMN2 توسط مهدی جلالی www.bpmn.ir. در این سری فیلم علاوه بر معرفی BPMN2 و کاربردهای آن، یک نقشه ی راه برای افراد علاقه مند به مدلسازی فرآیندها با BPMN2 ارائه می شود. جهت دسترسی به آرشیو گفتگوهای مدیریت فرآیند کسب و کار BPMTalk به وب سایت www.bpmtalk.ir مراجعه نمایید.

 • معرفی BPMN قسمت دوم

  1,102 بازدید

  معرفی BPMN2 توسط مهدی جلالی www.bpmn.ir. در این سری فیلم علاوه بر معرفی BPMN2 و کاربردهای آن، یک نقشه ی راه برای افراد علاقه مند به مدلسازی فرآیندها با BPMN2 ارائه می شود. جهت دسترسی به آرشیو گفتگوهای مدیریت فرآیند کسب و کار BPMTalk به وب سایت www.bpmtalk.ir مراجعه نمایید.

 • معرفی BPMN قسمت اول

  1,430 بازدید

  معرفی BPMN2 توسط مهدی جلالی www.bpmn.ir. در این سری فیلم علاوه بر معرفی BPMN2 و کاربردهای آن، یک نقشه ی راه برای افراد علاقه مند به مدلسازی فرآیندها با BPMN2 ارائه می شود. جهت دسترسی به آرشیو گفتگوهای مدیریت فرآیند کسب و کار BPMTalk به وب سایت www.bpmtalk.ir مراجعه نمایید.

 • آشنایی با bpm، فرآیندگرایی، سطوح بلوغ فرآیندها

  816 بازدید

  قسمتی از سخنرانی در صدا سیما معرفی مدیریت فرآیندهای کسب و کار تعریف فرآیند فرآیندگرایی و وظیفه گرایی سطوح بلوغ فرآیندها جهت آشنایی بیشتر با مفاهیم مدیریت فرآیندهای کسب و کار BPM ما را در وبسایت www.bpmn.ir همراهی کنید.

 • 22_ نمودار Choreography در BPMN2

  105 بازدید

  فیلم زبان انگلیسی BPMN Diagrams Choreography از سری فیلم های شرکت orbus software میباشد. در این فیلم با نمودار Choreography در BPMN2 آشنا می شوید. جهت مطالعه بیشتر در این خصوص به وبسایت ما در www.bpmn.ir مراجعه کنید. ما در www.bpmn.ir به معرفی BPMN2 می پردزایم و روش های مدلسازی فرآیندها با استفاده از این استاندارد رو بیان میکنیم.

 • 21_ نمودار Conversation در BPMN2

  153 بازدید

  فیلم زبان انگلیسی BPMN Diagrams Conversation از سری فیلم های شرکت orbus software میباشد. در این فیلم با نمودار Conversation در BPMN2 آشنا می شوید. جهت مطالعه بیشتر در این خصوص به وبسایت ما در www.bpmn.ir مراجعه کنید. ما در www.bpmn.ir به معرفی BPMN2 می پردزایم و روش های مدلسازی فرآیندها با استفاده از این استاندارد رو بیان میکنیم.

 • 20_ نمودار Collaboration در BPMN2

  426 بازدید

  فیلم زبان انگلیسی BPMN Diagrams Collaboration از سری فیلم های شرکت orbus software میباشد. در این فیلم با نمودار Collaboration در BPMN2 آشنا می شوید. جهت مطالعه بیشتر در این خصوص به وبسایت ما در www.bpmn.ir مراجعه کنید. ما در www.bpmn.ir به معرفی BPMN2 می پردزایم و روش های مدلسازی فرآیندها با استفاده از این استاندارد رو بیان میکنیم.

 • 19_ انواع نمودارها در BPMN2

  668 بازدید

  فیلم زبان انگلیسی BPMN Process Diagrams از سری فیلم های شرکت orbus software میباشد. در این فیلم با انواع نمودار در BPMN2 آشنا می شوید. جهت مطالعه بیشتر در این خصوص به وبسایت ما در www.bpmn.ir مراجعه کنید. ما در www.bpmn.ir به معرفی BPMN2 می پردزایم و روش های مدلسازی فرآیندها با استفاده از این استاندارد رو بیان میکنیم.

 • 18_ انواع زیرفرآیند در BPMN2

  246 بازدید

  فیلم زبان انگلیسی BPMN Sub Processes types از سری فیلم های شرکت orbus software میباشد. در این فیلم با انواع زیرفرآیند در BPMN2 آشنا می شوید. جهت مطالعه بیشتر در این خصوص به وبسایت ما در www.bpmn.ir مراجعه کنید. ما در www.bpmn.ir به معرفی BPMN2 می پردزایم و روش های مدلسازی فرآیندها با استفاده از این استاندارد رو بیان میکنیم.

 • 17_ عملکرد زیرفرآیند در BPMN2

  331 بازدید

  فیلم زبان انگلیسی BPMN Sub Processes Behaviors از سری فیلم های شرکت orbus software میباشد. در این فیلم با مفهوم زیرفرآیند در BPMN2 آشنا می شوید. جهت مطالعه بیشتر در این خصوص به وبسایت ما در www.bpmn.ir مراجعه کنید. ما در www.bpmn.ir به معرفی BPMN2 می پردزایم و روش های مدلسازی فرآیندها با استفاده از این استاندارد رو بیان میکنیم.

 • 16_ مفهوم Pool و Lane در BPMN2

  336 بازدید

  فیلم زبان انگلیسی BPMN Pool and Lane از سری فیلم های شرکت orbus software میباشد. در این فیلم با Pool و Lane در BPMN2 آشنا می شوید. جهت مطالعه بیشتر در این خصوص به وبسایت ما در www.bpmn.ir مراجعه کنید. ما در www.bpmn.ir به معرفی BPMN2 می پردزایم و روش های مدلسازی فرآیندها با استفاده از این استاندارد رو بیان میکنیم.

 • 15_ انواع Connection در BPNN2

  190 بازدید

  فیلم زبان اصلی BPMN Connections از سری فیلم های شرکت orbus software میباشد. در این فیلم با انواع Connection ها در BPMN2 آشنا می شوید. جهت مطالعه بیشتر در این خصوص به وبسایت ما در www.bpmn.ir مراجعه کنید. ما در www.bpmn.ir به معرفی BPMN2 می پردزایم و روش های مدلسازی فرآیندها با استفاده از این استاندارد رو بیان میکنیم.

 • 14_ انواع Data Object در BPMN2

  229 بازدید

  فیلم زبان انگلیسی BPMN Data Objects از سری فیلم های شرکت orbus software میباشد. در این فیلم با انواع Data Object در BPMN2 آشنا می شوید. جهت مطالعه بیشتر در این خصوص به وبسایت ما در www.bpmn.ir مراجعه کنید. ما در www.bpmn.ir به معرفی BPMN2 می پردزایم و روش های مدلسازی فرآیندها با استفاده از این استاندارد رو بیان میکنیم.

 • 13_ مسیرهای کنترل شده و کنترل نشده در BPMN

  266 بازدید

  فیلم زبان انگلیسی BPMN Controlled and Uncontrolled Flows از سری فیلم های شرکت orbus software میباشد. در این فیلم با مسیرهای کنترل شده و کنترل نشده در BPMN2 آشنا می شوید. جهت مطالعه بیشتر در این خصوص به وبسایت ما در www.bpmn.ir مراجعه کنید. ما در www.bpmn.ir به معرفی BPMN2 می پردزایم و روش های مدلسازی فرآیندها با استفاده از این استاندارد رو بیان میکنیم.