58 دنبال‌ کننده
339 هزار بازدید ویدیو

چرخ گلدوزی pr1000 برادر

6.3 هزار بازدید 3 سال پیش

دیگر ویدیوها

چرخ گلدوزی pr1000 برادر

6.3 هزار بازدید 3 سال پیش

چرخ خیاطی و گلدوزی nv955

10.8 هزار بازدید 3 سال پیش

چرخ خیاطی برادر

27.3 هزار بازدید 3 سال پیش

چرخ گلدوزی کامپیوتری nv800e

3.2 هزار بازدید 3 سال پیش

تکه دوزی با دستگاه گلدوزی happy

1.7 هزار بازدید 3 سال پیش

گلدوزی ماشین گلدوزی happy

1.8 هزار بازدید 3 سال پیش

تکه دوزی با چرخ گلدوزی brother

5.7 هزار بازدید 3 سال پیش

تکه دوزی با چرخ گلدوزی brother

4.9 هزار بازدید 3 سال پیش

گلدوزی گیپور

7 هزار بازدید 3 سال پیش

ماشین گلدوزی pr655

1.5 هزار بازدید 3 سال پیش

تکه دوزی با چرخ خیاطی

15.2 هزار بازدید 3 سال پیش

دستگاه گلدوزی Happy japan

2.1 هزار بازدید 3 سال پیش

کارگاه کلاه چرخ گلدوزی happy

1.4 هزار بازدید 3 سال پیش

اپلیکه چرخ گلدوزی Happy

2.5 هزار بازدید 3 سال پیش

پایه پس دوزی

16.1 هزار بازدید 3 سال پیش

پایه سر دوزی برادر

15.3 هزار بازدید 3 سال پیش

پایه اتصال پارچه ها

470 بازدید 3 سال پیش

اپلیکه با چرخ گلدوزی برادر

2.6 هزار بازدید 3 سال پیش

تعویض سوزن چرخ خیاطی BROTHER

52.1 هزار بازدید 3 سال پیش

کارگاه کلاه گلدوزی

841 بازدید 3 سال پیش

چرخ گلدوزی کامپیوتری VR

911 بازدید 3 سال پیش

چرخ گلدوزی کامپیوتری VR

2.3 هزار بازدید 3 سال پیش

پایه کوک شل

3.9 هزار بازدید 4 سال پیش

پایه زیپ مخفی

8.2 هزار بازدید 4 سال پیش

پایه قیطون دوزی

6.8 هزار بازدید 4 سال پیش

پایه رگه دوزی

13.2 هزار بازدید 4 سال پیش

پایه رول با دوخت راسته

5.9 هزار بازدید 4 سال پیش
نمایش بیشتر