در حال بارگذاری
 • 19
  دنبال کننده
 • 7
  دنبال شونده
 • 16.4هزار
  بازدید

جرثقیل سقفى آداك

ساخت وتولید انواع جرثقیلهای صنعتی - سقفی تك پل ودوپل بازویی - ستونی - دروازه ای و نیم در وازه ای -تلفن دفتر مركزی : 55912396- 021-(چهار خط ویژه) تلفن كارخانه :56547092 -021 فكس : 55911933 89785913 - www.bsacrane.com

نمایش اطلاعات کانال بستن اطلاعات کانال

ساخت وتولید انواع جرثقیلهای صنعتی - سقفی تك پل ودوپل بازویی - ستونی - دروازه ای و نیم در وازه ای -تلفن دفتر مركزی : 55912396- 021-(چهار خط ویژه) تلفن كارخانه :56547092 -021 فكس : 55911933 89785913 - www.bsacrane.com

 • 19
  دنبال کننده
 • 7
  دنبال شونده
 • 16.4هزار
  بازدید
Loading...
این کانال از سوی "جرثقیل سقفى آداك" تایید شده است.

همه ویدیو ها

 • جرثقیل مونو ریل كرو دار مارپیچ

  138 بازدید

  جرثقیل مونوریل كرودار مارپیچ بهمراه خط برق رسان از نوع كابل وقرقره طرح مخصوص تست عملكرد با بالابر زنجیری سامسونگ كره تناژ وظرفیت جرثقیل 2 تن آداک BSAcrane تلفن تماس : 55912396 (چهار خط ویژه) فكس : 55911933 www.bsacrane.com ایمیلها جهت تماس شما با ما info@ bsacrane.com روابط عمومی bsa@ bsacrane.com دفتر مرکزی sales@ bsacrane.com فروش

 • تست جرثقیل دروازه ای 5 تن

  853 بازدید

  تست بار جرثقیل دروازه ای 5 تن تك پل آویز پروژه ولدریل انرژی كیش واقع در جزیره كیش - طراحی ، ساخت ، نصب وراه اندازی وتست كامل جرثقیل تلفن تماس : 55912396 (چهار خط ویژه) فكس : 55911933 www.bsacrane.com ایمیلها جهت تماس شما با ما info@ bsacrane.com روابط عمومی bsa@ bsacrane.com دفتر مرکزی sales@ bsacrane.com دفتر فروش

 • جرثقیل سقفی پروژه رادوكابل شمال

  428 بازدید

  جرثقیل سقفی پروژه رادوكابل شمال 10 تن دو پل كالسكه دا ر تلفن تماس : 55912396 (چهار خط ویژه) فكس : 55911933 www.bsacrane.com ایمیلها جهت تماس شما با ما info@ bsacrane.com روابط عمومی bsa@ bsacrane.com دفتر مرکزی sales@ bsacrane.com دفتر فروش

 • تست عملكرد جرثقیل پروژه رادو كابل شمال

  485 بازدید

  تست عملكرد جرثقیل پروژه رادو كابل شمال تلفن تماس : 55912396 (چهار خط ویژه) فكس : 55911933 www.bsacrane.com ایمیلها جهت تماس شما با ما info@ bsacrane.com روابط عمومی bsa@ bsacrane.com دفتر مرکزی sales@ bsacrane.com دفتر فروش

 • ساخت سازه جرثقیل در محل پروژه

  734 بازدید

  ساخت سازه جرثقیل سقفی در محل پروژه - جرثقیل ساخته شده در پروژه كیش ایستا فلز در جزیره كیش - جرثقیل 16 تن دوپل كالسكه دار با رهانه 35 متر وارتفاع 10 متر تلفن تماس : 55912396 (چهار خط ویژه) فكس : 55911933 www.bsacrane.com ایمیلها جهت تماس شما با ما info@ bsacrane.com روابط عمومی bsa@ bsacrane.com دفتر مرکزی sales@ bsacrane.com دفتر فروش

 • بخشی از مراحل ساخت سازه جرثقیل سقفی

  1,178 بازدید

  بخشی از مراحل ساخت سازه جرثقیل سقفی در كارگاه ساخت تلفن تماس : 55912396 (چهار خط ویژه) فكس : 55911933 www.bsacrane.com ایمیلها جهت تماس شما با ما info@ bsacrane.com روابط عمومی bsa@ bsacrane.com دفتر مرکزی sales@ bsacrane.com دفتر فروش

 • جرثقیل دروازه ای پروژه تهران جنوب

  843 بازدید

  جرثقیل دروازه ای پروژه تهران جنوب تلفن تماس : 55912396 (چهار خط ویژه) فكس : 55911933 www.bsacrane.com ایمیلها جهت تماس شما با ما info@ bsacrane.com روابط عمومی bsa@ bsacrane.com دفتر مرکزی sales@ bsacrane.com دفتر فروش

 • جرثقیل سقفی ضد انفجارتماما دستی

  630 بازدید

  جرثقیل سقفی ضد انفجارتماما دستی تلفن تماس : 55912396 (چهار خط ویژه) فكس : 55911933 www.bsacrane.com ایمیلها جهت تماس شما با ما info@ bsacrane.com روابط عمومی bsa@ bsacrane.com دفتر مرکزی sales@ bsacrane.com دفتر فروش

 • تست جرثقیل بازویی صنایع شیمیایی

  639 بازدید

  تست عملكرد جرثقیل بازویی صنایع شیمیایی حسینی تلفن تماس : 55912396 (چهار خط ویژه) فكس : 55911933 www.bsacrane.com ایمیلها جهت تماس شما با ما info@ bsacrane.com روابط عمومی bsa@ bsacrane.com دفتر مرکزی sales@ bsacrane.com دفتر فروش

 • تست عملكردی جرثقیل دروازه ای

  559 بازدید

  تست عملكردی جرثقیل دروازه ای نصب شده در پروژه آذر بنداد تبریزتلفن تماس : 55912396 (چهار خط ویژه) فكس : 55911933 www.bsacrane.com ایمیلها جهت تماس شما با ما info@ bsacrane.com روابط عمومی bsa@ bsacrane.com دفتر مرکزی sales@ bsacrane.com دفتر فروش

 • بخشی از مرحل نصب جرثقیل دروازه ای

  835 بازدید

  بخشی از مراحل نصب جرثقیل دروازه ای دودستگاه سه تن كوبل شده 3+3 تن نصب شده در پروژه آذر بنداد تبریزتلفن تماس : 55912396 (چهار خط ویژه) فكس : 55911933 www.bsacrane.com ایمیلها جهت تماس شما با ما info@ bsacrane.com روابط عمومی bsa@ bsacrane.com دفتر مرکزی sales@ bsacrane.com دفتر فروش

 • تست عملكردی جرثقیل سقفی قبل از نصب

  748 بازدید

  تست عملكرد جرثقیل سقفی تك پل در محل ساخت قبل از نصب وراه اندازی تلفن تماس : 55912396 (چهار خط ویژه) فكس : 55911933 www.bsacrane.com ایمیلها جهت تماس شما با ما info@ bsacrane.com روابط عمومی bsa@ bsacrane.com دفتر مرکزی sales@ bsacrane.com دفتر فروش

 • تست بار گذاری جرثقیل بازویی پایه دار

  569 بازدید

  تست بار گذاری جرثقیل بازویی پروژه فراوردهای شیمیایی ساختمان با تناژ 2تن بازوی 5متر وارتفاع 6متر با زاویه چرخش 180 درجه تلفن تماس : 55912396 (چهار خط ویژه) فكس : 55911933 www.bsacrane.com ایمیلها جهت تماس شما با ما info@ bsacrane.com روابط عمومی bsa@ bsacrane.com دفتر مرکزی sales@ bsacrane.com دفتر فروش

 • تست بابار جرثقیل سقفی

  567 بازدید

  تست بار جرثقیل سقفی نصب شده در پروژه مانا زرند كرمان - جرثقیل 5 تن تك پل آویز با دهانه 21 متر وارتفاع بالابری 20 متر تلفن تماس : 55912396 (چهار خط ویژه) فكس : 55911933 www.bsacrane.com ایمیلها جهت تماس شما با ما info@ bsacrane.com روابط عمومی bsa@ bsacrane.com دفتر مرکزی sales@ bsacrane.com دفتر فروش

 • نمونه كابین كنترل جرثقیل سقفی

  587 بازدید

  طراحی ساخت انواع كابین كنترل جرثقیل های سقفی تك ویا جفت پل تلفن تماس : 55912396 (چهار خط ویژه) فكس : 55911933 www.bsacrane.com ایمیلها جهت تماس شما با ما info@ bsacrane.com روابط عمومی bsa@ bsacrane.com دفتر مرکزی sales@ bsacrane.com دفتر فروش

 • تست حركتی وعملكرد جرثقیل سقفی پروژه نارفوم كار

  735 بازدید

  تست حركتی وعملكرد جرثقیل سقفی پروژه نارفوم كار - طراحی - ساخت نصب و راه اندازی جرثقیل سقفی 10 تن دوپل كالسكه دار با دهانه 31 متر واتفاع بالابری 10 متر نصب شده در شركت نارفوم كار واقع در شهرك صنعتی شمس آبادتلفن تماس : 55912396 (چهار خط ویژه) فكس : 55911933 www.bsacrane.com ایمیلها جهت تماس شما با ما info@ bsacrane.com روابط عمومی bsa@ bsacrane.com دفتر مرکزی sales@ bsacrane.com دفتر فروش

 • جرثقیل ستونی پروژه خاتون آباد

  406 بازدید

  بخشی از مراحل نصب جرثقیل ستونی پروژه خاتون آباد تلفن تماس : 55912396 (چهار خط ویژه) فكس : 55911933 www.bsacrane.com ایمیلها جهت تماس شما با ما info@ bsacrane.com روابط عمومی bsa@ bsacrane.com دفتر مرکزی sales@ bsacrane.com دفتر فروش

 • جرثقیل دروازه ای تست عملكردی

  248 بازدید

  تست عملكردی جرثقیل دروازه ای مربوط به پروژه صنایع مخترع واقع در شهرك صنعتی خرمدشت بومهن تلفن تماس : 55912396 (چهار خط ویژه) فكس : 55911933 www.bsacrane.com ایمیلها جهت تماس شما با ما info@ bsacrane.com روابط عمومی bsa@ bsacrane.com دفتر مرکزی sales@ bsacrane.com دفتر فروش

 • جرثقیل سقفی پروژه مانا (كك سازی زرند كرمان)

  531 بازدید

  جرثقیل سقفی 5تن تك پل آویز با دهانه 26 متر وارتفاع بالابری 22 متر اپراتوری توسط كابین نصب شده در شركت كك سازی زرند طرف قراردادصنایع گسترش ونوسازی تلفن تماس : 55912396 (چهار خط ویژه) فكس : 55911933 www.bsacrane.com ایمیلها جهت تماس شما با ما info@ bsacrane.com روابط عمومی bsa@ bsacrane.com دفتر مرکزی sales@ bsacrane.com دفتر فروش فروش انواع بالابرسیم بكسلی سقفی از 1الی 350 تن

 • جرثقیل مونوریل كرو دار

  412 بازدید

  بخشی از مراحل نصب جرثقیل مونو ریل كرودار (دوار) آداک BSAcrane تلفن تماس : 55912396 (چهار خط ویژه) فكس : 55911933 www.bsacrane.com ایمیلها جهت تماس شما با ما info@ bsacrane.com روابط عمومی bsa@ bsacrane.com دفتر مرکزی sales@ bsacrane.com فروش

 • ساخت جرثقیل سقفی در كارگاه

  1,882 بازدید

  بخشی از مراحل ساخت سازه واستراكچر جرثقیل سقفی بخصوص پل جرثقیل در كارگاه ساخت جرثقیل سازی آداك آداک BSAcrane تلفن تماس : 55912396 (چهار خط ویژه) فكس : 55911933 www.bsacrane.com ایمیلها جهت تماس شما با ما info@ bsacrane.com روابط عمومی bsa@ bsacrane.com دفتر مرکزی sales@ bsacrane.com فروش

 • بارگیری وحمل جرثقیل سقفی

  541 بازدید

  بارگیری وحمل جرثقیل سقفی از كارگاه ساخت به محل نصب جرثقیل سقفی آداک BSAcrane تلفن تماس : 55912396 (چهار خط ویژه) فكس : 55911933 www.bsacrane.com ایمیلها جهت تماس شما با ما info@ bsacrane.com روابط عمومی bsa@ bsacrane.com دفتر مرکزی sales@ bsacrane.com فروش

 • تست موتور طولی جرثقیل سقفی

  567 بازدید

  راه اندازی موتور طولی جرثقیل سقفی توسط اینورتر وتست آن در زمان ساخت آداک BSAcrane تلفن تماس : 55912396 (چهار خط ویژه) فكس : 55911933 www.bsacrane.com ایمیلها جهت تماس شما با ما info@ bsacrane.com روابط عمومی bsa@ bsacrane.com دفتر مرکزی sales@ bsacrane.com فروش

 • جرثقیل سقفی تست در محل نصب

  496 بازدید

  تست عملكردی جرثقیل سقفی در محل نصب جرثقیل سازی آداک BSAcrane مشاوره

 • تست جرثقیل سقفی درمحل ساخت

  730 بازدید

  تست جرثقیل سقفی 10 تن دو پل كالسكه دار قبل از ارسال به سایت جهت تست عملكردی ومونتاژ اولیه در محل ساخت تست وآزمایشات لازم از آن صورت می گیرد جرثقیل سقفی آداك دفتر مركزی 02155912396 - www.bsacrane.com