29 دنبال‌ کننده
45.9 هزار بازدید ویدیو
407 بازدید 2 سال پیش

یکی بهترین رادیو های مجتمع با آنتن که برای لینک های با مسافت تا 20 کیلومتر در شرایط نویز کم مناسب میباشد. BTNET.IR

آخرین ویدیوها

دیگر ویدیوها

69 بازدید 2 سال پیش
71 بازدید 2 سال پیش
297 بازدید 2 سال پیش
154 بازدید 2 سال پیش
1.1 هزار بازدید 2 سال پیش
184 بازدید 2 سال پیش
357 بازدید 2 سال پیش
84 بازدید 2 سال پیش
235 بازدید 3 سال پیش
44 بازدید 3 سال پیش
60 بازدید 3 سال پیش
342 بازدید 3 سال پیش
586 بازدید 3 سال پیش
7.8 هزار بازدید 4 سال پیش
2.5 هزار بازدید 4 سال پیش
724 بازدید 4 سال پیش
1.3 هزار بازدید 4 سال پیش
528 بازدید 4 سال پیش
2.5 هزار بازدید 4 سال پیش
507 بازدید 4 سال پیش
657 بازدید 4 سال پیش
765 بازدید 4 سال پیش
نمایش بیشتر