66 بازدید 1 سال پیش

برگزاری دوره جامع استعدادیابی و تشخیص نقاط قوت در مدرسه کسب و کار دانشگاه سیستان و بلوچستان ❇برای اولین بار در استان سیستان و بلوچستان❇