اهمیت توسعه و بهبود کسب و کار در دنیای رقابتی امروز

83 بازدید 1 سال پیش

توسعه و بهبود کسب و کار در شرایط اقتصادی فعلی برای مدیران اهمیت بسیار دارد. نمایشگاه بازاریابی، تبلیغات و مدیریت کسب و کار با این هدف که مدیران کسب و کارها طی مذاکره های حضوری اتفاقات خوبی برای خود رقم بزنند برگزار می شود. 16 الی 19 مرداد ماه 1398 از ساعت 10 الی 18 در محل دائمی نمایشگاه های استان اصفهان منتظر دیدار شما هستیم ☎️ 03136283929