خوداظهاری برنامه اختصاصی در سامانه پایش

51 بازدید ۳ ماه پیش

نحوه خوداظهاری و ارزیابی انطباق در سامانه پایش برنامه عملیاتی

دیگر ویدیوها

پیام رسان در سامانه پایش

49 بازدید ۳ ماه پیش

اعلانات در سامانه پایش

58 بازدید ۳ ماه پیش
نمایش بیشتر