خوداظهاری برنامه اختصاصی در سامانه پایش

55 بازدید ۵ ماه پیش

نحوه خوداظهاری و ارزیابی انطباق در سامانه پایش برنامه عملیاتی

دیگر ویدیوها

پیام رسان در سامانه پایش

50 بازدید ۵ ماه پیش

اعلانات در سامانه پایش

68 بازدید ۵ ماه پیش
نمایش بیشتر