ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار
17 دنبال‌ کننده
4.4 هزار بازدید ویدیو
50 بازدید 1 هفته پیش

مهاجرت امریکا و کانادا فرنازفیاض بخش

مهاجرت کانادا فرنازفیاض بخش ایمیل‌ها

54 بازدید 1 سال پیش

مهاجرت کانادا فرنازفیاض بخش جزییات

کارافرینی BC

47 بازدید 1 سال پیش

کارافرینی BC کانادا فرنازفیاض بخش

کارافرینی و استارت اپ کانادا

57 بازدید 1 سال پیش

کارافرینی و استارت اپ کاناداا با فرنازفیاض بخش

چهل و دومین جلسه پاسخ به ایمیل‌ها

33 بازدید 5 ماه پیش

چهل و دومین فایل تصویری پاسخ به ایمیل‌ها توسط فرنازفیاض بخش

نمایش بیشتر