5 دنبال‌ کننده
9.3 هزار بازدید ویدیو

آموزش استفاده از محیط Skyroom

648 بازدید 4 ماه پیش

نحوه استفاده از کلاسهای آنلاین در بستر اسکای رووم در آموزشگاه زبانهای خارجی کندو

دیگر ویدیوها

دپارتمان فرانسه

158 بازدید 1 سال پیش

Dr.anzani

99 بازدید 1 سال پیش

Expressions for بفرمایید

354 بازدید 2 سال پیش

It gives a real buzz !

149 بازدید 2 سال پیش

Adjectives in English !

235 بازدید 2 سال پیش

Just in case

184 بازدید 2 سال پیش

Picky eater !

304 بازدید 2 سال پیش

Common mistakes ! Every / All

208 بازدید 2 سال پیش

! I couldn't sleep a wink

251 بازدید 2 سال پیش

Causative "make"

268 بازدید 2 سال پیش

...I'll eat my hat if

98 بازدید 2 سال پیش

collocations

168 بازدید 2 سال پیش

How to improve your reading skill

193 بازدید 2 سال پیش

Giving some body a cold shoulder

231 بازدید 2 سال پیش

I agree or I'm agree!

89 بازدید 2 سال پیش

Sentence patterns

223 بازدید 2 سال پیش

A buzz killer !

162 بازدید 2 سال پیش

Take your time !

91 بازدید 2 سال پیش

I'm tied up

148 بازدید 2 سال پیش

You made my day

651 بازدید 2 سال پیش

It's a piece of cake

132 بازدید 2 سال پیش

I can't make up my mind

145 بازدید 2 سال پیش

I have green fingers :hand

85 بازدید 2 سال پیش

I'll keep my fingers crossed

92 بازدید 2 سال پیش

Being full of beans

164 بازدید 2 سال پیش

Couch potato

105 بازدید 2 سال پیش

مدرسه زبان

231 بازدید 2 سال پیش
نمایش بیشتر