45 دنبال‌ کننده
45.6 هزار بازدید ویدیو
1.3 هزار بازدید 1 سال پیش

چگونه معماری، به زنان و خانواده ها قدرت، توان حضور و مذاكره در فضا می دهد./ سخنران: شادی عزیزی/ تدِکس دانشگاه امیرکبیر/ به عنوان یك معمار و طراح شهری، دغدغه اصلی آن توسعه و طراحی فضاهای عمومی به گونه ایست كه به جای آنكه محل تعامل و فعالیت طبقه یا گروه جنستی خاص باشند، میزبان همه گروه‌های اجتماعی از جمله زنان بوده و دسترسی، بهره‌مندی و تعامل عادلانه آنها را فراهم سازند. تلاش او در راستای شكل گیری پیاده راههای اطراف بازار تهران در راستای محقق شدن چنین فضاهای همه شمولی بوده است."

دیگر ویدیوها

793 بازدید 4 سال پیش
741 بازدید 4 سال پیش
497 بازدید 4 سال پیش
528 بازدید 4 سال پیش
534 بازدید 4 سال پیش
641 بازدید 4 سال پیش
787 بازدید 4 سال پیش
1.7 هزار بازدید 4 سال پیش
506 بازدید 4 سال پیش
206 بازدید 4 سال پیش
729 بازدید 4 سال پیش
813 بازدید 4 سال پیش
440 بازدید 4 سال پیش
334 بازدید 4 سال پیش
329 بازدید 4 سال پیش
505 بازدید 4 سال پیش
277 بازدید 4 سال پیش
519 بازدید 4 سال پیش
428 بازدید 4 سال پیش
252 بازدید 4 سال پیش
631 بازدید 4 سال پیش
745 بازدید 4 سال پیش
675 بازدید 4 سال پیش
725 بازدید 4 سال پیش
329 بازدید 4 سال پیش
173 بازدید 4 سال پیش
نمایش بیشتر