زنده
پخش زنده بازی پرتغال و آلمان - مرحله گروهی یورو ۲۰۲۰