197 دنبال‌ کننده
416.3 هزار بازدید ویدیو

2011 Simons Lectures - Steven Strogatz, Social networks that balance themselves

35 بازدید ۱۷ ساعت پیش

نظریه توازن اولین بار توسط هایدردر سال 1958 مطرح شد، می توان در چارچوب این نظریه به مثلث های تشکیل شده در یک شبکه بسته به وزن یال های آن، انرژی نسبت داد. ایده نظریه توازن این است که برای یک جامعه که متشکل از افراد و روابط بین آن ها است اگر به کوچکترین گروه ها که افراد در آنان می توانند به طور مستقیم و غیر مستقیم بر یکدیگر اثر بگذارند توجه کنیم با گروه هایی 3 نفره مواجه می شویم که روابط بین آن ها می توانند دوستی و یا دشمنی باشد. بنابراین در یک جمع سه نفره، 4 حالت از روابط وجود دارد....

دیگر ویدیوها

How Special Relativity Makes Magnets Work

17 بازدید ۲۲ ساعت پیش

What is fire?

46 بازدید ۲ هفته پیش

Edward Witten

41 بازدید ۱ ماه پیش

13. Randomized Matrix Multiplication

99 بازدید ۲ ماه پیش

34. Distance Matrices, Procrustes Problem

62 بازدید ۲ ماه پیش

11. Minimizing _x_ Subject to Ax = b

83 بازدید ۲ ماه پیش

10. Survey of Difficulties with Ax = b

54 بازدید ۲ ماه پیش

8. Norms of Vectors and Matrices

96 بازدید ۲ ماه پیش

9. Four Ways to Solve Least Squares Problems

42 بازدید ۲ ماه پیش

35. Finding Clusters in Graphs

73 بازدید ۲ ماه پیش

36. Alan Edelman and Julia Language

25 بازدید ۲ ماه پیش

33. Neural Nets and the Learning Function

75 بازدید ۲ ماه پیش

25. Stochastic Gradient Descent

50 بازدید ۲ ماه پیش

22. Gradient Descent: Downhill to a Minimum

33 بازدید ۲ ماه پیش

24. Linear Programming and Two-Person Games

73 بازدید ۲ ماه پیش

21. Minimizing a Function Step by Step

65 بازدید ۲ ماه پیش

20. Definitions and Inequalities

54 بازدید ۲ ماه پیش

17. Rapidly Decreasing Singular Values

33 بازدید ۲ ماه پیش

14. Low Rank Changes in A and Its Inverse

122 بازدید ۲ ماه پیش

6. Singular Value Decomposition (SVD)

104 بازدید ۲ ماه پیش
نمایش بیشتر