انجمن علمی مهندسی کامپیوتر - دانشگاه آزاد کرج

اطلاعات کانال

این کانال به درخواست انجمن علمی مهندسی کامپیوتر دانشگاه آزاد کرج ایجاد شده است. تاریخ شروع فعالیت: 31 اردیبهشت 1398 تعداد ویدیوها: 40 تعداد بازدید کل: 10.9 هزار