وب سایت چگونه

489 بازدید 6 سال پیش

سایت چگونه، در راستای رسالت خود مبنی بر حضور ارزش آفرین در جامعه آموزشی کشور، اقدام به برگزاری،تولیدوارائه دوره های آموزشی الکترونیکی به صورت کاملا تعاملی و موثر می نماید.

دیگر ویدیوها

وب سایت چگونه

489 بازدید 6 سال پیش

آموزش الکترونیکی هوافضا

559 بازدید 6 سال پیش
نمایش بیشتر