76 دنبال‌ کننده
158.8 هزار بازدید ویدیو

آزمایش های شیمی زیبا و جالب (7)- رنگ وابسته به دما

6.6 هزار بازدید 4 سال پیش

مقداری کبالت(II)سولفات را در هیدروکلریک اسید حل می نماییم و محلول صورتی روشن بدست می آید.محلول را حرارت می دهیم و رنگ محلول به تدریج تغییر می کند و به آبی پر رنگ تغییر می کند. سپس لوله را در یک بشر حاوی آب سرد می گذاریم و محلول مجدد، صورتی رنگ می شود.در دمای پایین رنگ صورتی به خاطر وجود یون های کبالت(II) و در دماهای بالا کبالت(II)با یون کلر واکنش می دهد و کمپلکس آبی رنگ (-CoCl4(2 تشکیل می شود.

دیگر ویدیوها

ابر آبی- کمپلکس پراکسو کروم

3.5 هزار بازدید 4 سال پیش

شناساگرهای جامع pH

1.3 هزار بازدید 4 سال پیش

حباب یخ خشک

1.3 هزار بازدید 4 سال پیش

رنگ شعله فلزات

3.6 هزار بازدید 4 سال پیش

شعله سبز و تهیه سوخت موشک

1.4 هزار بازدید 4 سال پیش

افتاب پرست شیمیایی

1.3 هزار بازدید 4 سال پیش

واکنش ترمیت (Thermite)

3.2 هزار بازدید 4 سال پیش

چرا آسمان آبی است؟

996 بازدید 4 سال پیش

آزمایش جذاب با فلوئورسین

954 بازدید 4 سال پیش

آزمایش های جذاب با مایعات

2.2 هزار بازدید 4 سال پیش

واکنش های جذاب شیمی

6 هزار بازدید 4 سال پیش

تصعید ید

1.1 هزار بازدید 4 سال پیش
نمایش بیشتر