70 دنبال‌ کننده
145.3 هزار بازدید ویدیو

آزمایش های شیمی زیبا و جالب (7)- رنگ وابسته به دما

6.4 هزار بازدید ۴ سال پیش

مقداری کبالت(II)سولفات را در هیدروکلریک اسید حل می نماییم و محلول صورتی روشن بدست می آید.محلول را حرارت می دهیم و رنگ محلول به تدریج تغییر می کند و به آبی پر رنگ تغییر می کند. سپس لوله را در یک بشر حاوی آب سرد می گذاریم و محلول مجدد، صورتی رنگ می شود.در دمای پایین رنگ صورتی به خاطر وجود یون های کبالت(II) و در دماهای بالا کبالت(II)با یون کلر واکنش می دهد و کمپلکس آبی رنگ (-CoCl4(2 تشکیل می شود.

دیگر ویدیوها

ابر آبی- کمپلکس پراکسو کروم

3.4 هزار بازدید ۴ سال پیش

شناساگرهای جامع pH

1.3 هزار بازدید ۴ سال پیش

حباب یخ خشک

1.2 هزار بازدید ۴ سال پیش

رنگ شعله فلزات

2.9 هزار بازدید ۴ سال پیش

شعله سبز و تهیه سوخت موشک

1.3 هزار بازدید ۴ سال پیش

افتاب پرست شیمیایی

1.2 هزار بازدید ۴ سال پیش

آزمایشی جالب از واکنش آهن و گوگرد

2.8 هزار بازدید ۴ سال پیش

واکنش ترمیت (Thermite)

2.9 هزار بازدید ۴ سال پیش

چرا آسمان آبی است؟

963 بازدید ۴ سال پیش

آزمایش جذاب با فلوئورسین

940 بازدید ۴ سال پیش

آزمایش های جذاب با مایعات

1.9 هزار بازدید ۴ سال پیش

واکنش های جذاب شیمی

5.7 هزار بازدید ۴ سال پیش

تصعید ید

676 بازدید ۴ سال پیش
نمایش بیشتر