76 دنبال‌ کننده
203.5 هزار بازدید ویدیو
22.2 هزار بازدید 4 سال پیش

محاسبات استوکیومتری شیمی تبدیل مول به گرم ، مول به مول ، مول به لیتر برای کتاب شیمی دهم

آخرین ویدیوها

دیگر ویدیوها

22.2 هزار بازدید 4 سال پیش
5.8 هزار بازدید 4 سال پیش
5 هزار بازدید 4 سال پیش
1.4 هزار بازدید 4 سال پیش
1.9 هزار بازدید 4 سال پیش
38.8 هزار بازدید 4 سال پیش
6 هزار بازدید 4 سال پیش
20.1 هزار بازدید 5 سال پیش
1.5 هزار بازدید 5 سال پیش
3.5 هزار بازدید 5 سال پیش
4.7 هزار بازدید 5 سال پیش
5.1 هزار بازدید 5 سال پیش
6.2 هزار بازدید 5 سال پیش
1.1 هزار بازدید 5 سال پیش
3.9 هزار بازدید 5 سال پیش
5 هزار بازدید 5 سال پیش