24 دنبال‌ کننده
16.2 هزار بازدید ویدیو

کلاس مواد

152 بازدید 9 ماه پیش

دانشجویان دانشگاه آکسفورد به دلیل کیفیت پایین کوکایین های این دانشگاه دست به اعتصاب زدند. نخندین...راست میگم

دیگر ویدیوها

کلاس مواد

152 بازدید 9 ماه پیش

دعوای هند و پاکستان

783 بازدید 10 ماه پیش

الکتریسیته خاک برسری

241 بازدید 11 ماه پیش

کودک همسری

587 بازدید 1 سال پیش

سوراخ امنیتی

166 بازدید 1 سال پیش

کودتا

141 بازدید 1 سال پیش

بَردگی نه، بُردگی

273 بازدید 1 سال پیش

خانواده ی اجاره ای!

298 بازدید 1 سال پیش

خرج خروج

149 بازدید 1 سال پیش

فقط بخاطر ایوانکا

154 بازدید 1 سال پیش

وضعیت کیشمیشی جوی

110 بازدید 1 سال پیش

رشته گولاخولوژی

118 بازدید 1 سال پیش

ماری کانادا

174 بازدید 1 سال پیش

دموکراسی سعودی

115 بازدید 1 سال پیش

یتیم خانه ایران

307 بازدید 1 سال پیش

کالیفرنیا

206 بازدید 1 سال پیش

وزارت خودکشی

289 بازدید 1 سال پیش

پوشک موشک

257 بازدید 1 سال پیش

جایزه نوبلی

121 بازدید 1 سال پیش

آب سنگین در مستراح

198 بازدید 1 سال پیش

تورقوزآباد

103 بازدید 1 سال پیش

بنگاه تفرقه

196 بازدید 1 سال پیش

بچه های قفسی

197 بازدید 1 سال پیش

دادگاه کیم و ترامپ

496 بازدید 1 سال پیش

آزادی حمل سلاح

144 بازدید 1 سال پیش

نژاد پرستی

219 بازدید 1 سال پیش

آغوش رئیس

188 بازدید 1 سال پیش

ماموریت غیر ممکن

437 بازدید 1 سال پیش

ف؛ مثل فرهنگ، مثل فرانسه

356 بازدید 1 سال پیش

رقصنده با تحریم

235 بازدید 1 سال پیش

گازهای گلخانه ای

1 هزار بازدید 1 سال پیش

پیوندشان مبارک!

247 بازدید 1 سال پیش

گودبای پوشک

847 بازدید 1 سال پیش

هولوکاست

227 بازدید 1 سال پیش

خاندان سلطنتی

203 بازدید 1 سال پیش

رسوایی خاک بر سری

462 بازدید 1 سال پیش

قوری گل قرمزی

340 بازدید 1 سال پیش

دالای نانایِ قاتل

264 بازدید 1 سال پیش

ماشین زمان

214 بازدید 1 سال پیش
نمایش بیشتر