23 دنبال‌ کننده
16.8 هزار بازدید ویدیو

کلاس مواد

155 بازدید 1 سال پیش

دانشجویان دانشگاه آکسفورد به دلیل کیفیت پایین کوکایین های این دانشگاه دست به اعتصاب زدند. نخندین...راست میگم

دیگر ویدیوها

کلاس مواد

155 بازدید 1 سال پیش

دعوای هند و پاکستان

814 بازدید 1 سال پیش

الکتریسیته خاک برسری

249 بازدید 1 سال پیش

کودک همسری

637 بازدید 1 سال پیش

سوراخ امنیتی

166 بازدید 1 سال پیش

کودتا

141 بازدید 1 سال پیش

بَردگی نه، بُردگی

276 بازدید 1 سال پیش

خانواده ی اجاره ای!

298 بازدید 1 سال پیش

خرج خروج

149 بازدید 1 سال پیش

فقط بخاطر ایوانکا

157 بازدید 1 سال پیش

وضعیت کیشمیشی جوی

115 بازدید 1 سال پیش

رشته گولاخولوژی

119 بازدید 1 سال پیش

ماری کانادا

175 بازدید 1 سال پیش

دموکراسی سعودی

115 بازدید 1 سال پیش

یتیم خانه ایران

320 بازدید 1 سال پیش

کالیفرنیا

208 بازدید 1 سال پیش

وزارت خودکشی

289 بازدید 1 سال پیش

پوشک موشک

260 بازدید 1 سال پیش

جایزه نوبلی

121 بازدید 1 سال پیش

آب سنگین در مستراح

202 بازدید 1 سال پیش

تورقوزآباد

105 بازدید 1 سال پیش

بنگاه تفرقه

196 بازدید 1 سال پیش

بچه های قفسی

197 بازدید 1 سال پیش

دادگاه کیم و ترامپ

510 بازدید 1 سال پیش

آزادی حمل سلاح

146 بازدید 1 سال پیش

نژاد پرستی

226 بازدید 1 سال پیش

آغوش رئیس

194 بازدید 1 سال پیش

ماموریت غیر ممکن

438 بازدید 1 سال پیش

ف؛ مثل فرهنگ، مثل فرانسه

356 بازدید 1 سال پیش

رقصنده با تحریم

235 بازدید 1 سال پیش

گازهای گلخانه ای

1.1 هزار بازدید 1 سال پیش

پیوندشان مبارک!

255 بازدید 1 سال پیش

گودبای پوشک

909 بازدید 1 سال پیش

هولوکاست

229 بازدید 1 سال پیش

خاندان سلطنتی

205 بازدید 1 سال پیش

رسوایی خاک بر سری

482 بازدید 1 سال پیش

قوری گل قرمزی

351 بازدید 1 سال پیش

دالای نانایِ قاتل

266 بازدید 1 سال پیش

ماشین زمان

257 بازدید 1 سال پیش
نمایش بیشتر