527 دنبال‌ کننده
69.8 هزار بازدید ویدیو
19 بازدید 1 هفته پیش

در این جلسه به بررسی دیفرانسیل؛ مشتق ضمنی؛ تابع معکوس و مشتق گیری از آن پرداخته شده است. باتوجه به تغییر نظام آموزشی؛ برخی از مطالب ریاضی متوسطه از کتابهای درسی حذف شده است. این در حالی است دروس دانشگاهی تغییری نداشته است؛ در این ویدیو به صورت مروری برخی از مسائل حذف شده شبیه لگاریتم طبیعی؛ مشتق گیری زنجیره ای؛ توابع نمایی آموزش داده شده است.

نمایش بیشتر