57 دنبال‌ کننده
205.6 هزار بازدید ویدیو

شکستن پارتیشن ها در بازی فینال جام جهانی تنیس روی میز

1.9 هزار بازدید ۵ سال پیش

شکستن پارتیشن ها در بازی فینال جام جهانی تنیس روی میز مردان 2014 توسط ژانگ جیکه قهرمان رقابتها

دیگر ویدیوها

مراسم قرعه کشی GrandFinal 2014

535 بازدید ۶ سال پیش

تخیل در پینگ پنگ

832 بازدید ۶ سال پیش

آموزش تنیس روی میز بخش شانزدهم

3.4 هزار بازدید ۶ سال پیش

آموزش تنیس روی میز بخش پانزدهم

1.1 هزار بازدید ۶ سال پیش

آموزش تنیس روی میز بخش چهاردهم

2.4 هزار بازدید ۶ سال پیش

آموزش تنیس روی میز بخش سیزدهم

1.4 هزار بازدید ۶ سال پیش

آموزش تنیس روی میز بخش یازدهم

1.4 هزار بازدید ۶ سال پیش

آموزش تنیس روی میز بخش نهم

1.4 هزار بازدید ۶ سال پیش

آموزش تنیس روی میز بخش ششم

1.3 هزار بازدید ۶ سال پیش

آموزش تنیس روی میز بخش پنجم

1.1 هزار بازدید ۶ سال پیش

آموزش تنیس روی میز بخش دوم

1.1 هزار بازدید ۶ سال پیش

آموزش تنیس روی میز بخش اول

1.9 هزار بازدید ۶ سال پیش

پوئن زیبای پینگ پنگ

1.5 هزار بازدید ۶ سال پیش

آموزش سرویس تنیس روی میز 35

8.3 هزار بازدید ۶ سال پیش

آموزش سرویس تنیس روی میز 34

8.9 هزار بازدید ۶ سال پیش

آموزش سرویس تنیس روی میز 33

4.1 هزار بازدید ۶ سال پیش

آموزش سرویس تنیس روی میز 32

9.4 هزار بازدید ۶ سال پیش

آموزش سرویس تنیس روی میز 31

1.3 هزار بازدید ۶ سال پیش

آموزش سرویس تنیس روی میز 30

2.4 هزار بازدید ۶ سال پیش

آموزش سرویس تنیس روی میز 29

4.4 هزار بازدید ۶ سال پیش

آموزش سرویس تنیس روی میز 28

2.7 هزار بازدید ۶ سال پیش
نمایش بیشتر