در حال بارگذاری
 • 36
  دنبال کننده
 • 1
  دنبال شونده
 • 167.4هزار
  بازدید

کلینیک بتن ایران

کلینیک بتن ایران (WWW.CLINICBETON.IR) مشاور و تولید کننده و وارد کننده محصولات افزودنی و قطعات جانبی بتن و ارائه دهنده خدمات فنی و مهندسی و آزمایشگاهی بتن تلفن سازمانی مجموعه(خط ویژه) 021-45872

نمایش اطلاعات کانال بستن اطلاعات کانال

کلینیک بتن ایران (WWW.CLINICBETON.IR) مشاور و تولید کننده و وارد کننده محصولات افزودنی و قطعات جانبی بتن و ارائه دهنده خدمات فنی و مهندسی و آزمایشگاهی بتن تلفن سازمانی مجموعه(خط ویژه) 021-45872

 • 36
  دنبال کننده
 • 1
  دنبال شونده
 • 167.4هزار
  بازدید
Loading...
این کانال از سوی "کلینیک بتن ایران" تایید شده است.

همه ویدیو ها

 • بتن ریزی با استفاده از ترمی

  19 بازدید

  بتن ریزی- مصب قفس آرماتور- عملیات ماسه گیری- اسلامپ- روان بتن- بکارگیری مصالح سنگی گردگوشه- بتن- شمع بتنی - بتن ریز شمع بتنی***کلینیک بتن ایران تولید کننده محصولات شیمیایی ساختمان و ارائه دهنده خدمات آزمایشگاهی و مهندسی بتن در کشور کلینیک بتن ایران ،همراه حرفه ای های عمران 02145872

 • روش اجرای شمع بتنی درجا

  12 بازدید

  کفپوش پلی یورتان-سخت کننده بتن-پودر خشکه پاشی بتن-گروت اپوکسی-ترمیم کننده بتن-مکمل بتن-ترمیم کننده اپوکسی***کلینیک بتن ایران تولید کننده محصولات شیمیایی ساختمان و ارائه دهنده خدمات آزمایشگاهی و مهندسی بتن در کشور کلینیک بتن ایران ،همراه حرفه ای های عمران 02145872

 • آزمایش تعادل گل حفاری

  14 بازدید

  کلینیک بتن ایران تولید کننده محصولات شیمیایی ساختمان و ارائه دهنده خدمات آزمایشگاهی و مهندسی بتن در کشور کلینیک بتن ایران ،همراه حرفه ای های عمران 02145872

 • آزمایش مقدار شن و ماسه موجود در گل حفاری

  13 بازدید

  سنجش میزان ماسه - غلظت گل حفاری- اندازه گیر درصد ماسه گل حفاری- تست های گل حفاری***کلینیک بتن ایران تولید کننده محصولات شیمیایی ساختمان و ارائه دهنده خدمات آزمایشگاهی و مهندسی بتن در کشور کلینیک بتن ایران ،همراه حرفه ای های عمران 02145872

 • آزمایش مارش فانل

  15 بازدید

  مارش فانل- ژل میکروسیلیس- بتن خود تراکم- آببندی بتن-گروت اپوکسی-ترمیم کننده اپوکسی***کلینیک بتن ایران تولید کننده محصولات شیمیایی ساختمان و ارائه دهنده خدمات آزمایشگاهی و مهندسی بتن در کشور کلینیک بتن ایران ،همراه حرفه ای های عمران 02145872

 • آزمایش از دست دادن مایع گل حفاری

  18 بازدید

  کلینیک بتن ایران تولید کننده محصولات شیمیایی ساختمان و ارائه دهنده خدمات آزمایشگاهی و مهندسی بتن در کشور کلینیک بتن ایران ،همراه حرفه ای های عمران 02145872

 • حفاری با اوگر

  24 بازدید

  حفاری شمع - تکنیک حفاری- روش های مختلف حفاری- انواع رو ش های حفاری-حفاری مته ای***کلینیک بتن ایران تولید کننده محصولات شیمیایی ساختمان و ارائه دهنده خدمات آزمایشگاهی و مهندسی بتن در کشور کلینیک بتن ایران ،همراه حرفه ای های عمران 02145872

 • اجرای سقف های با دال مجوف (U - BOOT)

  25 بازدید

  سیستم دال مجوف- فناوری با دال مجوف- فناوری با دال مجوف دو پوش- سقف بتن آرمه- سیستم سقف های بتن آرمه - اجرای سقف ها با دال مجوف***کلینیک بتن ایران تولید کننده محصولات شیمیایی ساختمان و ارائه دهنده خدمات آزمایشگاهی و مهندسی بتن در کشور کلینیک بتن ایران ،همراه حرفه ای های عمران 02145872

 • شمع کوبی بتنی

  23 بازدید

  طرح اختلاط بتن شمع-بتن ریزی شمع -تست مقاومت بتن شمع-بتن ریزی شمع ها در دریا-دستگاه تست غیر مخرب شمع-مش کف شمع بتنی-ازمایش اولتراسونیک بتن شمع***کلینیک بتن ایران تولید کننده محصولات شیمیایی ساختمان و ارائه دهنده خدمات آزمایشگاهی و مهندسی بتن در کشور کلینیک بتن ایران ،همراه حرفه ای های عمران 02145872

 • شمع کوبی بتنی ( شمع پیش ساخته بتنی با مقطع مربع)

  14 بازدید

  طرح اختلاط بتن شمع-کیورینگ شمع و اسلامپ و روانی بتن-نسبت آب به سیمان در بتن شمع-بتن ریزی شمع در زیر آب-ضوابط آزمایش بتن میکسر جهت شمع ها-شمع های بتنی-آب بند کردن دیوار شمع ها***کلینیک بتن ایران تولید کننده محصولات شیمیایی ساختمان و ارائه دهنده خدمات آزمایشگاهی و مهندسی بتن در کشور کلینیک بتن ایران ،همراه حرفه ای های عمران 02145872

 • شمع کوبی فلزی

  19 بازدید

  شمع هی کوبشی- شمع های فلزی- تولید مع های کوبشی- شمع فلزی با مقطع لوله ***کلینیک بتن ایران تولید کننده محصولات شیمیایی ساختمان و ارائه دهنده خدمات آزمایشگاهی و مهندسی بتن در کشور کلینیک بتن ایران ،همراه حرفه ای های عمران 02145872

 • شمع کوبی چوبی(تقویت سر شمع با استفاده از قطعه فلزی)

  15 بازدید

  تولید شمع های چوبی- کوبیدن شمع چوبی- شمع های کوبشی- شمع چوبی***کلینیک بتن ایران تولید کننده محصولات شیمیایی ساختمان و ارائه دهنده خدمات آزمایشگاهی و مهندسی بتن در کشور کلینیک بتن ایران ،همراه حرفه ای های عمران 02145872

 • شمع کوبی چوبی(تقویت سر شمع با استفاده از نوارهای فلزی)

  8 بازدید

  شمع کوبی چوبی- شمع چوبی- شمع های کوبشی- کوبیدن شمع چوبی***کلینیک بتن ایران تولید کننده محصولات شیمیایی ساختمان و ارائه دهنده خدمات آزمایشگاهی و مهندسی بتن در کشور کلینیک بتن ایران ،همراه حرفه ای های عمران 02145872

 • روش اتصال فورجینگ

  18 بازدید

  فروجینگ میلگرد- فرآیند جوشکاری - فرآیند جوشکاری میلگردها - روش اتصال فورجینگ میلکرد- جوشکاری فورجینگ میلکرد***کلینیک بتن ایران تولید کننده محصولات شیمیایی ساختمان و ارائه دهنده خدمات آزمایشگاهی و مهندسی بتن در کشور کلینیک بتن ایران ،همراه حرفه ای های عمران 02145872

 • جوشکاری فورجینگ ریل راه آهن

  26 بازدید

  جوشکای فورجینگ- روش جوشکاری فورجینگ- جوشکاری فورجینگ سر به سر میلگرد- وصله میلگردها به روش روی هم ***کلینیک بتن ایران تولید کننده محصولات شیمیایی ساختمان و ارائه دهنده خدمات آزمایشگاهی و مهندسی بتن در کشور کلینیک بتن ایران ،همراه حرفه ای های عمران 02145872

 • وصله میلگرد به روش کوپلینگ

  3 بازدید

  وصله میلگرد در تیرها-نکات اجرایی وصله میلگرد-طول وصله میلگرد در دال ها-وصله میلگردها در ساختمانهای بتنی-طول وصله پوششی میلگرد در ستون***کلینیک بتن ایران تولید کننده محصولات شیمیایی ساختمان و ارائه دهنده خدمات آزمایشگاهی و مهندسی بتن در کشور کلینیک بتن ایران ،همراه حرفه ای های عمران 02145872

 • خدمات کلینیک بتن ایران

  3,338 بازدید

  WWW.CLINICBETON.IR کلینیک بتن ایران تولید کننده محصولات شیمیایی ساختمان و ارائه دهنده خدمات آزمایشگاهی و مهندسی بتن در کشور کلینیک بتن ایران ،همراه حرفه ای های عمران 02145872

 • وصله مکانیکی میلگرد

  13 بازدید

  وصله میلگرد در تیر و ستون -طول وصله میلگرد-محل وصله میلگرد درستون-روش وصله میلگرد در ستونها-نکات اجرایی وصله میلگرد-طول وصله پوششی میلگرد در ستون ***کلینیک بتن ایران تولید کننده محصولات شیمیایی ساختمان و ارائه دهنده خدمات آزمایشگاهی و مهندسی بتن در کشور کلینیک بتن ایران ،همراه حرفه ای های عمران 02145872

 • آزمایش غیر مخرب بتن

  6,762 بازدید

  WWW.CLINICBETON.IR کلینیک بتن ایران تولید کننده محصولات شیمیایی ساختمان و ارائه دهنده خدمات آزمایشگاهی و مهندسی بتن در کشور کلینیک بتن ایران ،همراه حرفه ای های عمران 02145872

 • فاصله نگهدارهای شمع بتنی

  15 بازدید

  روش های دپو کردن شمع بتنی- شمع های بتنی-عمل آوری شمع های پیش ساخته بتنی-افزودنی های بتن- فاصله نگهدارهای شمع ***کلینیک بتن ایران تولید کننده محصولات شیمیایی ساختمان و ارائه دهنده خدمات آزمایشگاهی و مهندسی بتن در کشور کلینیک بتن ایران ،همراه حرفه ای های عمران 02145872

 • عمل آوری با بخار

  16 بازدید

  عمل آوری نمونه بتن-عمل آوری بتن-زمان عمل آوری بتن فونداسیون-مواد عمل آوری کیورینگ برای بتن-شرایط عمل آوری بتن -روش عمل آوری بتن پر مقاومت-کنترل عمل آوری بتن-مدت عمل آوری بتن***کلینیک بتن ایران تولید کننده محصولات شیمیایی ساختمان و ارائه دهنده خدمات آزمایشگاهی و مهندسی بتن در کشور کلینیک بتن ایران ،همراه حرفه ای های عمران 02145872

 • روش عمل آوری بتن با مواد شیمیایی غشایی

  11 بازدید

  زمان عمل آوری بتن تازه-بتن و عمل آوری بتن-عمل آوری و نگهداری از بتن حجیم-اسیب های ناشی از عدم عمل آوری بتن-شرایط عمل آوری بتن-انواع روشهای سنتی عمل آوری بتن-افزودنی عمل آوری سریع بتن***کلینیک بتن ایران تولید کننده محصولات شیمیایی ساختمان و ارائه دهنده خدمات آزمایشگاهی و مهندسی بتن در کشور کلینیک بتن ایران ،همراه حرفه ای های عمران 02145872

 • عمل آوری با پوشش های پلاستیکی

  12 بازدید

  ترمیم کننده اپوکسی-کفپوش اپوکسی-اجرای کفپوش پلی یورتان-پودر سخت کننده بتن-عمل آوری با پوشش های پلاستیکی-افزودنی های بتن-عملیات عمل آوری بتن-بتن و عمل آوری بتن-شرایط استاندارد عمل آوری بتن-مدت زمان عمل آوری بتن***کلینیک بتن ایران تولید کننده محصولات شیمیایی ساختمان و ارائه دهنده خدمات آزمایشگاهی و مهندسی بتن در کشور کلینیک بتن ایران ،همراه حرفه ای های عمران 02145872

 • عمل آوری با استفاده از پوشش های بتنی خیس

  9 بازدید

  آببندی سازه های بتنی-تست بتن-پرایمر بتن-افزودنی های بتن مقاوم سازی بتن - تاثیر افزودنی بتن-مواد ترمیم کننده ی بتن-ترمیم بتن آسیب دیده-بتن نفوذناپذیر-ساختمان های بتن مسلح***کلینیک بتن ایران تولید کننده محصولات شیمیایی ساختمان و ارائه دهنده خدمات آزمایشگاهی و مهندسی بتن در کشور کلینیک بتن ایران ،همراه حرفه ای های عمران 02145872

 • ماشین پرداخت سطحی بتن

  21 بازدید

  ماشین پرداخت سطحی بتن - ترمیم میلگرد در بتن-مواد تشکیل دهنده بتن-ژل میکروسیلیس و مقاومت بتن- مقاوم سازی بتن - بتن ریزی***کلینیک بتن ایران تولید کننده محصولات شیمیایی ساختمان و ارائه دهنده خدمات آزمایشگاهی و مهندسی بتن در کشور کلینیک بتن ایران ،همراه حرفه ای های عمران 02145872

 • ماشین پرداخت سطحی بتن

  49 بازدید

  صیقل دادن سطح بتن-پرداخت سطح بتن-ماله كشی-پرداخت سطوح بتنی-اهمیت و روش صحیح پرداخت سطح بتن-پرداخت و صاف کردن سطح بتن-پرداخت نهایی سطح بتن-بتن ریزی و پرداخت بتن-پرداخت و ماله کشی بتن***کلینیک بتن ایران تولید کننده محصولات شیمیایی ساختمان و ارائه دهنده خدمات آزمایشگاهی و مهندسی بتن در کشور کلینیک بتن ایران ،همراه حرفه ای های عمران 02145872

 • پخش، ماله کشی و عمل آوری بتن

  22 بازدید

  ماله کشی- عمل آوری بتن- نکات اجرایی ماله کشی بتن-ماله کشی بتن چیست ؟-ماله کشی سطحی-پرداخت و ماله کشی بتن-روش اجرای ماله کشی-تاخیر در ماله کشی-روش ماله کشی***کلینیک بتن ایران تولید کننده محصولات شیمیایی ساختمان و ارائه دهنده خدمات آزمایشگاهی و مهندسی بتن در کشور کلینیک بتن ایران ،همراه حرفه ای های عمران 02145872

 • ماله کشی بتن

  23 بازدید

  سازه های بتنی- ماله کشی بتن-روش ماله کشی-ماله کشی و پرداخت سطحی بتن-صاف کردن سطح بتن توسط ماله کشی-دستگاه تمام اتوماتیک ماله کشی-نکات اجرایی ماله کشی بتن***کلینیک بتن ایران تولید کننده محصولات شیمیایی ساختمان و ارائه دهنده خدمات آزمایشگاهی و مهندسی بتن در کشور کلینیک بتن ایران ،همراه حرفه ای های عمران 02145872

 • ماله کشی با ماله دسته بلند

  37 بازدید

  روش ماله کشی-ماله کشی بتن-ماله کشی سطحی-ماله کشی با ماله -طریقه ماله کشی با سیمان-روش اجرای ماله کشی-پوشش کف ماله کشی شده***کلینیک بتن ایران تولید کننده محصولات شیمیایی ساختمان و ارائه دهنده خدمات آزمایشگاهی و مهندسی بتن در کشور کلینیک بتن ایران ،همراه حرفه ای های عمران 02145872

 • ویبراتور های سطحی

  13 بازدید

  دستگاه ویبراتور سطحی بتن- فرکانس ویبراتور-ویبراتورهای استاندارد-نحوه عملکرد ویبراتور بتن-کاربرد ویبراتور در بتن- ویبراتورهای صنعتی -ویبراتور بتن-دستگاه ویبراتوربتن-نحوه استفاده از ویبراتور-ساختار علمی ویبراتور-نقش ویبراتور افقی دربتن***کلینیک بتن ایران تولید کننده محصولات شیمیایی ساختمان و ارائه دهنده خدمات آزمایشگاهی و مهندسی بتن در کشور کلینیک بتن ایران ،همراه حرفه ای های عمران 02145872

 • ویبراتورهای قالب

  31 بازدید

  ویبراتور قالب-ویبراتور- متراکم کردن سازه بتنی- ویبراتور های قالب-روش استفاده از ویبراتور قالب -نصب ویبراتور بر روی قالب های بتن-انواع ویبراتور قالب***کلینیک بتن ایران تولید کننده محصولات شیمیایی ساختمان و ارائه دهنده خدمات آزمایشگاهی و مهندسی بتن در کشور کلینیک بتن ایران ،همراه حرفه ای های عمران 02145872

 • تولید شمع های پیش ساخته بتنی

  23 بازدید

  شمع های پیش ساخته بتنی- تولید شمع های پیش ساختنی بتن- تولید شمع های بتنی- شمع بتنی پیش ساخته- ساخت شمع های بتنی پیش ساخته-بتن ریزی شمع های بتنی-عمل آوری و حفاظت از بتن-شمع های بتنی-محافظت شمع های بتنی***کلینیک بتن ایران تولید کننده محصولات شیمیایی ساختمان و ارائه دهنده خدمات آزمایشگاهی و مهندسی بتن در کشور کلینیک بتن ایران ،همراه حرفه ای های عمران 02145872