21 دنبال‌ کننده
128.5 هزار بازدید ویدیو
738 بازدید 1 سال پیش

تمرین های ساده ای برای کاهش دیسک کمر

دیگر ویدیوها

93 بازدید 1 سال پیش
820 بازدید 1 سال پیش
997 بازدید 2 سال پیش
1.6 هزار بازدید 2 سال پیش
5.6 هزار بازدید 2 سال پیش
2.4 هزار بازدید 2 سال پیش
3 هزار بازدید 2 سال پیش
4.2 هزار بازدید 2 سال پیش
2.7 هزار بازدید 2 سال پیش
7.2 هزار بازدید 2 سال پیش
8.4 هزار بازدید 2 سال پیش
3.1 هزار بازدید 3 سال پیش
24.5 هزار بازدید 3 سال پیش
1.7 هزار بازدید 3 سال پیش
1.5 هزار بازدید 3 سال پیش