6 دنبال‌ کننده
12.2 هزار بازدید ویدیو
161 بازدید 3 ماه پیش

بیمارستان سراوان یکی از پروژه های درمانی ساخته شده بدست مهندسان سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی با استفاده از توان فنی - مهندسی داخلی است.

دیگر ویدیوها

161 بازدید 3 ماه پیش
53 بازدید 1 سال پیش
641 بازدید 2 سال پیش
492 بازدید 2 سال پیش
1 هزار بازدید 2 سال پیش
716 بازدید 2 سال پیش
1 هزار بازدید 2 سال پیش
249 بازدید 3 سال پیش
1 هزار بازدید 3 سال پیش
473 بازدید 3 سال پیش
436 بازدید 4 سال پیش
617 بازدید 4 سال پیش
نمایش بیشتر