در حال بارگذاری
 • 5
  دنبال کننده
 • 0
  دنبال شونده
 • 5.4هزار
  بازدید

کاکرین ایران

نمایش اطلاعات کانال بستن اطلاعات کانال

 • 5
  دنبال کننده
 • 0
  دنبال شونده
 • 5.4هزار
  بازدید
Loading...

همه ویدیو ها

 • داستان سه بیماری که کاربرد شواهد کاکرین را تجربه کردند

  43 بازدید

  سه داستان از بیمارانی که شواهد مرورهای کاکرین بر تجربه آنها از وضعیت سلامتیشان تأثیر گذاشت و چگونه این تجربه باعث مشارکت آنها در کارهای کاکرین شد.

 • MAGICapp: پلتفرم نگارش و انتشار - بخش سوم

  84 بازدید

  در این ویدیوها از سری وبینارهای آموزش زنده کاکرین، MAGICapp به عنوان یک پلتفرم نگارش و انتشار برای سنتز کنندگان شواهد معرفی و به نمایش گذاشته می شود. این پلتفرم نویسندگان را در تمامی مراحل شامل طراحی، نگارش و انتشار شواهد هدایت می کند. اطلاعات بیشتر در http://magicproject.org

 • MAGICapp: پلتفرم نگارش و انتشار - بخش دوم

  47 بازدید

  در این ویدیوها از سری وبینارهای آموزش زنده کاکرین، MAGICapp به عنوان یک پلتفرم نگارش و انتشار برای سنتز کنندگان شواهد معرفی و به نمایش گذاشته می شود. این پلتفرم نویسندگان را در تمامی مراحل شامل طراحی، نگارش و انتشار شواهد هدایت می کند. اطلاعات بیشتر در http://magicproject.org

 • MAGICapp: پلتفرم نگارش و انتشار - بخش اول

  36 بازدید

  در این ویدیوها از سری وبینارهای آموزش زنده کاکرین، MAGICapp به عنوان یک پلتفرم نگارش و انتشار برای سنتز کنندگان شواهد معرفی و به نمایش گذاشته می شود. این پلتفرم نویسندگان را در تمامی مراحل شامل طراحی، نگارش و انتشار شواهد هدایت می کند. اطلاعات بیشتر در http://magicproject.org

 • گزارش سال ۲۰۱۷ سردبیر کاکرین

  103 بازدید

  در این ویدیو خانم Soares Weiser سردبیر کاکرین گزارش سال ۲۰۱۷ را ارایه می دهد.

 • گزارش مالی سال ۲۰۱۷ مؤسسه کاکرین

  141 بازدید

  در این ویدیو Martin Burton، خزانه دار مؤسسه کاکرین به ارایه گزارش مالی این مؤسسه در سال ۲۰۱۷ می پردازد.

 • گزارش سال ۲۰۱۷ مدیر اجرایی کاکرین

  25 بازدید

  در این ویدیو آقای Mark Wilson به ارایه گزارش سال ۲۰۱۷ مؤسسه کاکرین و اقدامات انجام شده در راستای برنامه راهبردی ۲۰۲۰ این مؤسسه می پردازد.

 • گزارش سال ۲۰۱۷ Co Chair کاکرین

  10 بازدید

  در این گزارش خانم Cindy Farquhar به ارایه گزارشی در خصوص ساختار مدیریتی و اجرایی مؤسسه کاکرین می پردازد

 • تهیه مرورهای ساختارمند مرتبط با سیاست- ۵

  19 بازدید

  در این ویدیوها از سری وبینارهای آموزش زنده کاکرین، پروفسور جان لویس (John Lavis)، صاحب کرسی تحقیقاتی کانادا (Canada Research Chair) در نظام های سلامت مبتنی بر شواهد در دانشگاه مک مستر، انواع مختلف سیاست و انواع مختلف سؤالات سیاست که مرورهای ساختارمند می توانند بر آن مبتنی باشند را شرح می دهد.

 • تهیه مرورهای ساختارمند مرتبط با سیاست- ۳

  8 بازدید

  در این ویدیوها از سری وبینارهای آموزش زنده کاکرین، پروفسور جان لویس (John Lavis)، صاحب کرسی تحقیقاتی کانادا (Canada Research Chair) در نظام های سلامت مبتنی بر شواهد در دانشگاه مک مستر، انواع مختلف سیاست و انواع مختلف سؤالات سیاست که مرورهای ساختارمند می توانند بر آن مبتنی باشند را شرح می دهد.

 • تهیه مرورهای ساختارمند مرتبط با سیاست- ۶

  10 بازدید

  در این ویدیوها از سری وبینارهای آموزش زنده کاکرین، پروفسور جان لویس (John Lavis)، صاحب کرسی تحقیقاتی کانادا (Canada Research Chair) در نظام های سلامت مبتنی بر شواهد در دانشگاه مک مستر، انواع مختلف سیاست و انواع مختلف سؤالات سیاست که مرورهای ساختارمند می توانند بر آن مبتنی باشند را شرح می دهد.

 • تهیه مرورهای ساختارمند مرتبط با سیاست- ۴

  8 بازدید

  در این ویدیوها از سری وبینارهای آموزش زنده کاکرین، پروفسور جان لویس (John Lavis)، صاحب کرسی تحقیقاتی کانادا (Canada Research Chair) در نظام های سلامت مبتنی بر شواهد در دانشگاه مک مستر، انواع مختلف سیاست و انواع مختلف سؤالات سیاست که مرورهای ساختارمند می توانند بر آن مبتنی باشند را شرح می دهد.

 • تهیه مرورهای ساختارمند مرتبط با سیاست- ۲

  20 بازدید

  در این ویدیوها از سری وبینارهای آموزش زنده کاکرین، پروفسور جان لویس (John Lavis)، صاحب کرسی تحقیقاتی کانادا (Canada Research Chair) در نظام های سلامت مبتنی بر شواهد در دانشگاه مک مستر، انواع مختلف سیاست و انواع مختلف سؤالات سیاست که مرورهای ساختارمند می توانند بر آن مبتنی باشند را شرح می دهد.

 • تهیه مرورهای ساختارمند مرتبط با سیاست- 1

  38 بازدید

  در این ویدیوها از سری وبینارهای آموزش زنده کاکرین، پروفسور جان لویس (John Lavis)، صاحب کرسی تحقیقاتی کانادا (Canada Research Chair) در نظام های سلامت مبتنی بر شواهد در دانشگاه مک مستر، انواع مختلف سیاست و انواع مختلف سؤالات سیاست که مرورهای ساختارمند می توانند بر آن مبتنی باشند را شرح می دهد.

 • سنتز دانش برای کاربران دانش- ۳

  23 بازدید

  در این ویدیو از سری وبینارهای آموزش زنده کاکرین، Dr Andrea C. Tricco انواع سنتز دانش را توضیح می دهد. اطلاعات بیشتر در iran.cochrane.org

 • سنتز دانش برای کاربران دانش- 2

  51 بازدید

  در این ویدیو از سری وبینارهای آموزش زنده کاکرین، Dr Andrea C. Tricco با اشاره به اهمیت سنتز دانش به ارایه مثالی از سنتز شواهد می پردازد. اطلاعات بیشتر در iran.cochrane.org

 • سنتز دانش برای کاربران دانش- 1

  35 بازدید

  در این ویدیو از سری وبینارهای آموزش زنده کاکرین، Dr Andrea C. Tricco در خصوص اهمیت سنتز دانش صحبت می کند. اطلاعات بیشتر در iran.cochrane.org

 • Cochrane Classmate: ابزاری برای مدرسان کاکرین-۳

  46 بازدید

  این ویدیوها از سری وبینارهای آموزش زنده کاکرین، برای کسانی است که علاقه مندهستند تا در مورد ابزار آموزشی جدید کاکرین، به نام همکلاسی یا "Classmate" بیشتر بدانند. اطلاعات بیشتر در iran.cochrane.org

 • Cochrane Classmate: ابزاری برای مدرسان کاکرین-۲

  124 بازدید

  این ویدیوها از سری وبینارهای آموزش زنده کاکرین، برای کسانی است که علاقه مندهستند تا در مورد ابزار آموزشی جدید کاکرین، به نام همکلاسی یا "Classmate" بیشتر بدانند. اطلاعات بیشتر در iran.cochrane.org

 • Cochrane Classmate: ابزاری برای مدرسان کاکرین- ۱

  85 بازدید

  این ویدیوها از سری وبینارهای آموزش زنده کاکرین، برای کسانی است که علاقه مندهستند تا در مورد ابزار آموزشی جدید کاکرین، به نام همکلاسی یا "Classmate" بیشتر بدانند. اطلاعات بیشتر در iran.cochrane.org

 • وبینار آموزشی: غلبه بر چالش مرور عوارض جانبی- ۵

  25 بازدید

  در این ویدیو از سری وبینارهای آموزش زنده کاکرین، دکتر Yoon Lock از گروه روش های عوارض جانبی کاکرین (Cochrane Adverse Effects Methods Group, CAEMG) چالش های انجام مرور ساختارمند در خصوص عوارض جانبی را به نویسندگان مقالات مروری معرفی می کند. توضیحات بیشتر در iran.cochrane.ir

 • وبینار آموزشی: غلبه بر چالش مرور عوارض جانبی- ۳

  17 بازدید

  در این ویدیو از سری وبینارهای آموزش زنده کاکرین، دکتر Yoon Lock از گروه روش های عوارض جانبی کاکرین (Cochrane Adverse Effects Methods Group, CAEMG) چالش های انجام مرور ساختارمند در خصوص عوارض جانبی را به نویسندگان مقالات مروری معرفی می کند. توضیحات بیشتر در iran.cochrane.ir

 • وبینار آموزشی: پیاده سازی چارچوب انتقال دانش کاکرین

  71 بازدید

  این وبینار برای کسانی است که علاقه مند به مشارکت در پیاده سازی چارچوب انتقال دانش (Knowledge Translation Framework) کاکرین در طی دو سال آینده هستند. جولی وود و سالی گرین co-chair گروه مشاوره انتقال دانش کاکرین این وبینار را ارایه می دهند. اطلاعات بیشتر در http://iran.cochrane.org

 • وبینار آموزشی: غلبه بر چالش مرور عوارض جانبی- ۴

  36 بازدید

  در این ویدیو از سری وبینارهای آموزش زنده کاکرین، دکتر Yoon Lock از گروه روش های عوارض جانبی کاکرین (Cochrane Adverse Effects Methods Group, CAEMG) چالش های انجام مرور ساختارمند در خصوص عوارض جانبی را به نویسندگان مقالات مروری معرفی می کند. توضیحات بیشتر در iran.cochrane.ir

 • وبینار آموزشی: غلبه بر چالش مرور عوارض جانبی- ۲

  19 بازدید

  در این ویدیو از سری وبینارهای آموزش زنده کاکرین، دکتر Yoon Lock از گروه روش های عوارض جانبی کاکرین (Cochrane Adverse Effects Methods Group, CAEMG) چالش های انجام مرور ساختارمند در خصوص عوارض جانبی را به نویسندگان مقالات مروری معرفی می کند. توضیحات بیشتر در iran.cochrane.ir

 • وبینار آموزشی: غلبه بر چالش مرور عوارض جانبی- ۱

  37 بازدید

  در این ویدیو از سری وبینارهای آموزش زنده کاکرین، دکتر Yoon Lock از گروه روش های عوارض جانبی کاکرین (Cochrane Adverse Effects Methods Group, CAEMG) چالش های انجام مرور ساختارمند در خصوص عوارض جانبی را به نویسندگان مقالات مروری معرفی می کند. توضیحات بیشتر در iran.cochrane.ir

 • وبینار آموزشی: جستجوی عوارض جانبی- ۳

  19 بازدید

  در این ویدیو از سری وبینارهای آموزش زنده کاکرین، دکتر Su Golder از گروه روش های عوارض جانبی کاکرین (Cochrane Adverse Effects Methods Group, CAEMG) منابع در دسترس برای جستجو در خصوص عوارض جانبی و نیز بازیابی داده های آنها برای وارد کردن به یک مرور ساختارمند را به نویسندگان مقالات مروری معرفی می کند. اطلاعات بیشتر در iran.cochrane.org