159 دنبال‌ کننده
5.7 هزار بازدید ویدیو

مرور خطاها

118 بازدید ۹ ماه پیش

دیگر ویدیوها

مرور خطاها

118 بازدید ۹ ماه پیش

مرور بین صفحات پروژه

45 بازدید ۹ ماه پیش

آزمون رتبه بندی پروژه ها

110 بازدید ۹ ماه پیش

تغییر ظاهری نمودارها

77 بازدید ۹ ماه پیش

تغییر مقیاس نمودارها

80 بازدید ۹ ماه پیش

تغییر داده ها

66 بازدید ۹ ماه پیش

تحلیل اقتصادی

95 بازدید ۹ ماه پیش

نسبتهای کارایی

91 بازدید ۹ ماه پیش

نسبتهای مالی

94 بازدید ۹ ماه پیش

سود و زیان و نسبتها

168 بازدید ۹ ماه پیش

ترازنامه و سربسر

86 بازدید ۹ ماه پیش

تحلیل سر به سر

128 بازدید ۹ ماه پیش

تحلیل پارامتریک

86 بازدید ۹ ماه پیش

حساسیت نرخ بازده داخلی

109 بازدید ۹ ماه پیش

خلاصه عملکرد پروژه

93 بازدید ۹ ماه پیش

مالیات ، ذخایر

104 بازدید ۹ ماه پیش

منابع تامین مالی

110 بازدید ۹ ماه پیش

سرمایه در گردش

109 بازدید ۹ ماه پیش

برنامه فروش در کامفار

143 بازدید ۹ ماه پیش

هزینه محصولات پروژه

64 بازدید ۹ ماه پیش

هزینه های غیر مستقیم

78 بازدید ۹ ماه پیش

هزینه های تولید

122 بازدید ۹ ماه پیش

مخارج پیش از تولید

124 بازدید ۹ ماه پیش

تجهیزات جانبی کارخانه

87 بازدید ۹ ماه پیش

ماشین آلات و تجهیزات

103 بازدید ۹ ماه پیش

محوطه سازی و بهبود زمین

98 بازدید ۹ ماه پیش

هزینه سرمایه گذاری ثابت

121 بازدید ۹ ماه پیش

تعریف بخش تنزیل در کامفار

221 بازدید ۹ ماه پیش

تعریف مشارکتها در کامفار

111 بازدید ۹ ماه پیش

واحدهای پولی در کامفار

140 بازدید ۹ ماه پیش

تعریف محصولات در کامفار

101 بازدید ۹ ماه پیش

تعریف پروژه در کامفار

539 بازدید ۹ ماه پیش
نمایش بیشتر