1 دنبال‌ کننده
96 بازدید ویدیو

آزمایش دوم دستور کار ششم

5 بازدید 3 هفته پیش

پیکربندی و پیاده سازی شبکه با استفاده از پروتکل BGP برای روتر های مرزی و OSPF برای روتر های درون ناحیه ای

نمایش بیشتر