در حال بارگذاری

دسته‌بندی

دیگر سرویس‌‌ها

آپارات در موبایل Windows ,Android ,IOS
 • 1
  دنبال کننده
 • 1
  دنبال شونده
 • 2.5هزار
  بازدید

کنترل تک

تماس: 09190345384 02166447986 www.controltak.com فنی مهندسی کنترل پیشرو در صنعت ابزار دقیق،فعال در امر آموزش و فروش انواع: لول گیج ،کنترل سطح ،کنترل ولو ،شیر فشار شکن و اطمینان ،گیج فشارودما ،لول سوئیچ ،آی تو پی پوزیشنر

نمایش اطلاعات کانال بستن اطلاعات کانال

تماس: 09190345384 02166447986 www.controltak.com فنی مهندسی کنترل پیشرو در صنعت ابزار دقیق،فعال در امر آموزش و فروش انواع: لول گیج ،کنترل سطح ،کنترل ولو ،شیر فشار شکن و اطمینان ،گیج فشارودما ،لول سوئیچ ،آی تو پی پوزیشنر

 • 1
  دنبال کننده
 • 1
  دنبال شونده
 • 2.5هزار
  بازدید

همه ویدیو ها

 • آی تو پی 3-3730 سامسون

  99 بازدید

  شرکت فنی مهندسی کنترل تک پیشرو در صنعت ابزار دقیق فعال در آموزش ، مشاوره و نصب و فروش انواع آی تو پی پوزیشنر و کنترل ولو پنوماتیکی . تجهیزات ابزار دقیق با قیمت رقابتی . فروش و نصب انواع آی تو پی پوزیشنر و کنترل ولو ، لول گیج ، شیر فشار شکن ، تله بخار ، گیج فشار ، گیج دما ،شیر اطمینان ، فلنج ، کلمپ ، رلیف ولو و .... www.controltak.com تماس : 09190345384 02166479486

 • آی تو پی ytc-3300

  80 بازدید

  شرکت فنی مهندسی کنترل تک پیشرو در صنعت ابزار دقیق فعال در آموزش ، مشاوره و نصب و فروش انواع آی تو پی پوزیشنر و کنترل ولو پنوماتیکی . تجهیزات ابزار دقیق با قیمت رقابتی . فروش و نصب انواع آی تو پی پوزیشنر و کنترل ولو ، لول گیج ، شیر فشار شکن ، تله بخار ، گیج فشار ، گیج دما ،شیر اطمینان ، فلنج ، کلمپ ، رلیف ولو و .... www.controltak.com تماس : 09190345384 02166479486

 • شیر فشارشکن

  304 بازدید

  شرکت فنی مهندسی کنترل تک پیشرو در صنعت ابزار دقیق فعال در آموزش ، مشاوره و فروش انواع شیر فشارشکن ... . تجهیزات ابزار دقیق با قیمت رقابتی . فروش و نصب انواع آی تو پی پوزیشنر و کنترل ولو ، لول گیج ، شیر فشار شکن ، تله بخار ، گیج فشار ، گیج دما ،شیر اطمینان ، فلنج ، کلمپ ، رلیف ولو و .... www.controltak.com تماس : 09190345384 02166479486

 • شیر پنوماتیک ON/OFF

  100 بازدید

  شرکت فنی مهندسی کنترل تک پیشرو در صنعت ابزار دقیق فعال در آموزش ، مشاوره و نصب و فروش انواع شیر پنوماتیک ON/OFF و کنترل ولو پنوماتیکی . تجهیزات ابزار دقیق با قیمت رقابتی . فروش و نصب انواع آی تو پی پوزیشنر و کنترل ولو ، لول گیج ، شیر فشار شکن ، تله بخار ، گیج فشار ، گیج دما ،شیر اطمینان ، فلنج ، کلمپ ، رلیف ولو و .... www.controltak.com تماس : 09190345384 02166479486

 • کنترل ولو نیوماتیکی

  249 بازدید

  شرکت فنی مهندسی کنترل تک پیشرو در صنعت ابزار دقیق فعال در آموزش ، مشاوره ، نصب و فروش انواع کنترل ولو . تجهیزات ابزار دقیق با قیمت رقابتی . فروش و نصب انواع آی تو پی پوزیشنر و کنترل ولو ، لول گیج ، شیر فشار شکن ، تله بخار ، گیج فشار ، گیج دما ،شیر اطمینان ، فلنج ، کلمپ ، رلیف ولو و .... www.controltak.com تماس : 09190345384 02166479486

 • عملکرد لول سوئیچ فلوتر کابلی

  92 بازدید

  شرکت فنی مهندسی کنترل تک پیشرو در صنعت ابزار دقیق فعال در آموزش ، مشاوره و فروش انواع لول سوئیچ فلوتری ، لول سوئیچ کابلی ، لول سوئیچ دیاپازونی ، لول سوئیچ خازنی و ... . تجهیزات ابزار دقیق با قیمت رقابتی . فروش و نصب انواع آی تو پی پوزیشنر و کنترل ولو ، لول گیج ، شیر فشار شکن ، تله بخار ، گیج فشار ، گیج دما ،شیر اطمینان ، فلنج ، کلمپ ، رلیف ولو و .... www.controltak.com تماس : 09190345384 02166479486

 • تله بخار ترمودینامیکی

  197 بازدید

  شرکت فنی مهندسی کنترل تک پیشرو در صنعت ابزار دقیق فعال در آموزش ، مشاوره و فروش انواع تله بخار ترمودینامیکی و دیسکی . تجهیزات ابزار دقیق با قیمت رقابتی . فروش و نصب انواع آی تو پی پوزیشنر و کنترل ولو ، لول گیج ، شیر فشار شکن ، تله بخار ، گیج فشار ، گیج دما ،شیر اطمینان ، فلنج ، کلمپ ، رلیف ولو و .... www.controltak.com تماس : 09190345384 02166479486

 • تله بخار ترموستاتیکی TS

  55 بازدید

  شرکت فنی مهندسی کنترل تک پیشرو در صنعت ابزار دقیق فعال در آموزش ، مشاوره و فروش انواع تله بخار ترموستاتیکی ، تراپ ترمودینامیکی و تله بخار فلوتری . تجهیزات ابزار دقیق با قیمت رقابتی . فروش و نصب انواع آی تو پی پوزیشنر و کنترل ولو ، لول گیج ، شیر فشار شکن ، تله بخار ، گیج فشار ، گیج دما ،شیر اطمینان ، فلنج ، کلمپ ، رلیف ولو و .... www.controltak.com تماس : 09190345384 02166479486

 • فلو سوئیچ

  215 بازدید

  شرکت فنی مهندسی کنترل تک پیشرو در صنعت ابزار دقیق فعال در آموزش ، مشاوره و نصب و فروش انواع فلوسوئیچ . تجهیزات ابزار دقیق با قیمت رقابتی . فروش و نصب انواع آی تو پی پوزیشنر و کنترل ولو ، لول گیج ، شیر فشار شکن ، تله بخار ، گیج فشار ، گیج دما ،شیر اطمینان ، فلنج ، کلمپ ، رلیف ولو و .... www.controltak.com تماس : 09190345384 02166479486

 • عملکرد تله بخار فلوتری

  127 بازدید

  شرکت فنی مهندسی کنترل تک پیشرو در صنعت ابزار دقیق فعال در آموزش ، مشاوره و فروش انواع تله بخار و استیم تراپ عیوض تکنیک . تجهیزات ابزار دقیق با قیمت رقابتی . فروش و نصب انواع آی تو پی پوزیشنر و کنترل ولو ، لول گیج ، شیر فشار شکن ، تله بخار ، گیج فشار ، گیج دما ،شیر اطمینان ، فلنج ، کلمپ ، رلیف ولو و .... www.controltak.com تماس : 09190345384 02166479486

 • عملکرد تله بخار فلوتر ترموستاتیک

  129 بازدید

  شرکت فنی مهندسی کنترل تک پیشرو در صنعت ابزار دقیق فعال در آموزش ، مشاوره و فروش انواع تله بخار . تجهیزات ابزار دقیق با قیمت رقابتی . فروش و نصب انواع آی تو پی پوزیشنر و کنترل ولو ، لول گیج ، شیر فشار شکن ، تله بخار ، گیج فشار ، گیج دما ،شیر اطمینان ، فلنج ، کلمپ ، رلیف ولو و .... www.controltak.com تماس : 09190345384 02166479486

 • لول گیج

  51 بازدید

  شرکت فنی مهندسی کنترل تک پیشرو در صنعت ابزار دقیق فعال در آموزش ، مشاوره و فروش انواع لول گیج عیوض تکنیک . تجهیزات ابزار دقیق با قیمت رقابتی . فروش و نصب انواع آی تو پی پوزیشنر و کنترل ولو ، لول گیج ، شیر فشار شکن ، تله بخار ، گیج فشار ، گیج دما ،شیر اطمینان ، فلنج ، کلمپ ، رلیف ولو و .... www.controltak.com تماس : 09190345384 02166479486

 • عملکرد لول سوئیچ فلوتر

  88 بازدید

  شرکت فنی مهندسی کنترل تک پیشرو در صنعت ابزار دقیق فعال در آموزش ، مشاوره و فروش انواع لول سوئیچ عیوض تکنیک . تجهیزات ابزار دقیق با قیمت رقابتی . فروش و نصب انواع آی تو پی پوزیشنر و کنترل ولو ، لول گیج ، شیر فشار شکن ، تله بخار ، گیج فشار ، گیج دما ،شیر اطمینان ، فلنج ، کلمپ ، رلیف ولو و .... www.controltak.com تماس : 09190345384 02166479486

 • لول سوئیچ فلوتری

  78 بازدید

  شرکت فنی مهندسی کنترل تک پیشرو در صنعت ابزار دقیق فعال در آموزش ، مشاوره و فروش انواع لول سوئیچ عیوض تکنیک . تجهیزات ابزار دقیق با قیمت رقابتی . فروش و نصب انواع آی تو پی پوزیشنر و کنترل ولو ، لول گیج ، شیر فشار شکن ، تله بخار ، گیج فشار ، گیج دما ،شیر اطمینان ، فلنج ، کلمپ ، رلیف ولو و .... www.controltak.com تماس : 09190345384 02166479486

 • لول ترانسمیتر فلوتر مگنتیک

  63 بازدید

  شرکت فنی مهندسی کنترل تک پیشرو در صنعت ابزار دقیق فعال در آموزش ، مشاوره و فروش انواع لول ترانسمیتر عیوض تکنیک . تجهیزات ابزار دقیق با قیمت رقابتی . فروش و نصب انواع آی تو پی پوزیشنر و کنترل ولو ، لول گیج ، شیر فشار شکن ، تله بخار ، گیج فشار ، گیج دما ،شیر اطمینان ، فلنج ، کلمپ ، رلیف ولو و .... www.controltak.com تماس : 09190345384 02166479486

 • لول ترانسمیتر فلوتری

  77 بازدید

  شرکت فنی مهندسی کنترل تک پیشرو در صنعت ابزار دقیق فعال در آموزش ، مشاوره و فروش انواع لول ترانسمیتر تجهیزات ابزار دقیق با قیمت رقابتی . فروش و نصب انواع آی تو پی پوزیشنر و کنترل ولو ، لول گیج ، شیر فشار شکن ، تله بخار ، گیج فشار ، گیج دما ،شیر اطمینان ، فلنج ، کلمپ ، رلیف ولو و .... www.controltak.com تماس : 09190345384 02166479486

 • نصب لول سوئیچ فلوتری

  64 بازدید

  شرکت فنی مهندسی کنترل تک پیشرو در صنعت ابزار دقیق فعال در آموزش ، مشاوره و فروش انواع لول سوئیچ تجهیزات ابزار دقیق با قیمت رقابتی . فروش و نصب انواع آی تو پی پوزیشنر و کنترل ولو ، لول گیج ، شیر فشار شکن ، تله بخار ، گیج فشار ، گیج دما ،شیر اطمینان ، فلنج ، کلمپ ، رلیف ولو و ... www.controltak.com تماس : 09190345384 02166479486

 • لول سوئیچ فلوتری

  65 بازدید

  شرکت فنی مهندسی کنترل تک پیشرو در صنعت ابزار دقیق فعال در آموزش ، مشاوره و فروش انواع لول سوئیچ تجهیزات ابزار دقیق با قیمت رقابتی . فروش و نصب انواع آی تو پی پوزیشنر و کنترل ولو ، لول گیج ، شیر فشار شکن ، تله بخار ، گیج فشار ، گیج دما ،شیر اطمینان ، فلنج ، کلمپ ، رلیف ولو و .... www.controltak.co تماس : 09190345384 02166479486

 • کالیبراسیون آی تو پی 3725 سامسون

  83 بازدید

  شرکت فنی مهندسی کنترل تک پیشرو در صنعت ابزار دقیق فعال در آموزش ، مشاوره و فروش تجهیزات ابزار دقیق با قیمت رقابتی . فروش و نصب انواع آی تو پی پوزیشنر و کنترل ولو ، لول گیج ، شیر فشار شکن ، تله بخار ، گیج فشار ، گیج دما ،شیر اطمینان ، فلنج ، کلمپ ، رلیف ولو و .... www.controltak.co تماس : 09190345384 02166479486

 • نصب آی تو پی پوزیشنر 3725 سامسون

  81 بازدید

  شرکت فنی مهندسی کنترل تک پیشرو در صنعت ابزار دقیق فعال در آموزش ، مشاوره و فروش تجهیزات ابزار دقیق با قیمت رقابتی . فروش و نصب انواع آی تو پی پوزیشنر و کنترل ولو ، لول گیج ، شیر فشار شکن ، تله بخار ، گیج فشار ، گیج دما ،شیر اطمینان ، فلنج ، کلمپ ، رلیف ولو و .... www.controltak.co تماس : 09190345384 02166479486

 • آی تو پی پوزیشنر 4763 سامسون

  79 بازدید

  شرکت فنی مهندسی کنترل تک پیشرو در صنعت ابزار دقیق فعال در آموزش ، مشاوره و فروش تجهیزات ابزار دقیق با قیمت رقابتی . فروش و نصب انواع آی تو پی پوزیشنر و کنترل ولو ، لول گیج ، شیر فشار شکن ، تله بخار ، گیج فشار ، گیج دما ،شیر اطمینان ، فلنج ، کلمپ ، رلیف ولو و .... www.controltak.com تماس : 09190345384 02166479486

 • لول گیج

  121 بازدید

  شرکت فنی مهندسی کنترل تگ پیشرو در صنعت ابزار دقیق فعال در آموزش ، مشاوره و فروش تجهیزات ابزار دقیق با قیمت رقابتی فروش انواع کنترل ولو ، لول گیج ، شیر فشار شکن ، تله بخار ، گیج فشار ، گیج دما ، آی تو پی پوزیشنر ، شیر اطمینان ، فلنج ، کلمپ ، رلیف ولو و .... www.controltak.com تماس : 09190345384 02166479486