10 دنبال‌ کننده
9 هزار بازدید ویدیو

ارایه خانم مهرنوش ماهروزاده

185 بازدید ۲ سال پیش

کاربردهای CRM در زمینه های B2B و B2C

آخرین ویدیوها

دیگر ویدیوها

ارایه آقای کامران نظرپور

83 بازدید ۲ سال پیش

ارایه آقای بهروز اکبری

855 بازدید ۲ سال پیش

ارایه آقای امیر پناهیان

112 بازدید ۲ سال پیش

ارایه آقای حمیدرضا حسینی

129 بازدید ۲ سال پیش

ارایه خانم زهرا ملحاوی

150 بازدید ۲ سال پیش

ارایه آقای وحید بلوچ

136 بازدید ۲ سال پیش

ارائه آقای آرش بهرامپور

84 بازدید ۲ سال پیش

ارایه خانم منصوره نوشانی

193 بازدید ۲ سال پیش

ارائه امیرحسین سعیدپور

214 بازدید ۲ سال پیش

ارائه خانم بهار شورچه

246 بازدید ۲ سال پیش

ارایه آقای حسن زینالی

387 بازدید ۲ سال پیش

ارایه آقای محمد شاهبندی

282 بازدید ۲ سال پیش

ارایه آقای حسن تهی دست

204 بازدید ۲ سال پیش

ارایه آقای حسین عبیدی

380 بازدید ۲ سال پیش

ارایه خانم الهام صالحیان

129 بازدید ۲ سال پیش

ارایه محمدحسین رییسی

111 بازدید ۲ سال پیش

ارایه خانم مینا سلیمیان

189 بازدید ۲ سال پیش

ارایه علیرضا تربتی

150 بازدید ۲ سال پیش

ارایه خانم افسانه اکسیر

273 بازدید ۲ سال پیش
نمایش بیشتر