در حال بارگذاری
 • 727
  دنبال کننده
 • 32
  دنبال شونده
 • 1.9میلیون
  بازدید

لوح دانش

دراین کانال نمونه های از نرم افزارهای آموزشی چند رسانه ای و فیلمهای آموزشی از ابتدائی تا دانشگاه برای آشنائی دانش آموزان و دانشجویان عزیز گذاشته شده است

نمایش اطلاعات کانال بستن اطلاعات کانال

دراین کانال نمونه های از نرم افزارهای آموزشی چند رسانه ای و فیلمهای آموزشی از ابتدائی تا دانشگاه برای آشنائی دانش آموزان و دانشجویان عزیز گذاشته شده است

 • 727
  دنبال کننده
 • 32
  دنبال شونده
 • 1.9میلیون
  بازدید
این کانال از سوی "لوح دانش" تایید شده است.

همه ویدیو ها

 • آموزش تصویری ریاضی ششم لوح دانش kalamalek.ir

  38 بازدید

  آموزش تصویری ریاضی ششم. برای سفارش کامل این محصول به سایت:kalamalek.ir مراجعه فرمایید. شماره تماس ما: 02188934919_02188912197 دبیر دانش نگار تولید کننده محصولات آموزشی تصویری.

 • تدریس شیمی هنرستان با استاد آقامحمدی kalamalek.ir

  1,990 بازدید

  آموزش تصویری شیمی هنرستان به صورت کامل با تدریس استاد آقامحمدی - برای سفارش کامل این محصول به سایت:kalamalek.ir مراجعه بفرمایید.شماره تماس ما: 02188934919_02188912197 دبیر دانش نگار تولید کننده محصولات آموزشی تصویری

 • تدریس شیمی هنرستان لوح دانش kalamalek.ir

  34 بازدید

  آموزش تصویری شیمی هنرستان به صورت کامل با تدریس استاد آقامحمدی - برای سفارش کامل این محصول به سایت:kalamalek.ir مراجعه بفرمایید.شماره تماس ما: 02188934919_02188912197 دبیر دانش نگار تولید کننده محصولات آموزشی تصویری

 • آموزش شیمی هنرستان لوح دانش - kalamalek.ir

  216 بازدید

  آموزش تصویری شیمی هنرستان به صورت کامل با تدریس استاد آقامحمدی - برای سفارش کامل این محصول به سایت:kalamalek.ir مراجعه بفرمایید.شماره تماس ما: 02188934919_02188912197 دبیر دانش نگار تولید کننده محصولات آموزشی تصویری

 • آموزش تصویری ریاضی پنجم لوح دانش kalamalek.ir

  2,499 بازدید

  آموزش تصویری ریاضی پنجم با تدریس خانم طاهرخانی ( بزودی )برای سفارش کامل این محصول به سایت:kalamalek.ir مراجعه بفرمایید.شماره تماس ما: 02188934919_02188912197 دبیر دانش نگار تولید کننده محصولات آموزشی تصویری.

 • آموزش تصویری ریاضی پنجم لوح دانش kalamalek.ir

  267 بازدید

  آموزش تصویری ریاضی پنجم با تدریس خانم طاهرخانی ( بزودی )برای سفارش کامل این محصول به سایت:kalamalek.ir مراجعه بفرمایید.شماره تماس ما: 02188934919_02188912197 دبیر دانش نگار تولید کننده محصولات آموزشی تصویری.

 • آموزش تصویری ریاضی تیزهوشان لوح دانش kalamalek.ir

  1,285 بازدید

  آموزش تصویری ریاضی تیزهوشان مبحث عدد صحیح و گویا با تدریس استاد مسعود نژاد برای سفارش کامل این محصول به سایت:kalamalek.ir مراجعه بفرمایید.شماره تماس ما: 02188934919_02188912197 دبیر دانش نگار تولید کننده محصولات آموزشی تصویری

 • آموزش تصویری ریاضی تیزهوشان لوح دانش kalamalek.ir

  68 بازدید

  آموزش تصویری ریاضی تیزهوشان مبحث عدد صحیح و گویا با تدریس استاد مسعود نژاد برای سفارش کامل این محصول به سایت:kalamalek.ir مراجعه بفرمایید.شماره تماس ما: 02188934919_02188912197 دبیر دانش نگار تولید کننده محصولات آموزشی تصویری

 • آموزش تصویری ریاضی تیزهوشان لوح دانش kalamalek.ir

  63 بازدید

  آموزش تصویری ریاضی تیزهوشان مبحث عدد صحیح و گویا با تدریس استاد مسعود نژاد برای سفارش کامل این محصول به سایت:kalamalek.ir مراجعه بفرمایید.شماره تماس ما: 02188934919_02188912197 دبیر دانش نگار تولید کننده محصولات آموزشی تصویری

 • آموزش تصویری ریاضی تیزهوشان لوح دانش kalamalek.ir

  660 بازدید

  آموزش تصویری ریاضی تیزهوشان مبحث عدد صحیح و گویا با تدریس استاد مسعود نژاد برای سفارش کامل این محصول به سایت:kalamalek.ir مراجعه بفرمایید.شماره تماس ما: 02188934919_02188912197 دبیر دانش نگار تولید کننده محصولات آموزشی تصویری

 • آموزش تصویری فیزیک دوازدهم لوح دانش kalamalek.ir

  384 بازدید

  آموزش تصویری فیزیک دوازدهم با تدریس استاد سوری برای سفارش کامل این محصول به سایت:kalamalek.ir مراجعه بفرمایید.شماره تماس ما: 02188934919_02188912197 دبیر دانش نگار تولید کننده محصولات آموزشی تصویری.

 • آموزش تصویری فیزیک دوازدهم لوح دانش kalamalek.ir

  196 بازدید

  آموزش تصویری فیزیک دوازدهم با تدریس استاد سوری برای سفارش کامل این محصول به سایت:kalamalek.ir مراجعه بفرمایید.شماره تماس ما: 02188934919_02188912197 دبیر دانش نگار تولید کننده محصولات آموزشی تصویری.

 • آموزش تصویری ریاضی تیزهوشان لوح دانش kalamalek.ir

  60 بازدید

  آموزش تصویری ریاضی تیزهوشان مبحث عدد صحیح و گویا با تدریس استاد مسعود نژاد برای سفارش کامل این محصول به سایت:kalamalek.ir مراجعه بفرمایید.شماره تماس ما: 02188934919_02188912197 دبیر دانش نگار تولید کننده محصولات آموزشی تصویری

 • آموزش تصویری ریاضی تیزهوشان لوح دانش kalamalek.ir

  1,119 بازدید

  آموزش تصویری ریاضی تیزهوشان مبحث عدد صحیح و گویا با تدریس استاد مسعود نژاد برای سفارش کامل این محصول به سایت:kalamalek.ir مراجعه بفرمایید.شماره تماس ما: 02188934919_02188912197 دبیر دانش نگار تولید کننده محصولات آموزشی تصویری

 • آموزش تصویری ریاضی و آمار دوازدهم انسانی لوح دانش kalamalek.ir

  1,456 بازدید

  آموزش تصویری ریاضی و آمار دوازدهم انسانی با تدریس استاد مسعود نژاد برای سفارش کامل این محصول به سایت:kalamalek.ir مراجعه بفرمایید.شماره تماس ما: 02188934919_02188912197 دبیر دانش نگار تولید کننده محصولات آموزشی تصویری

 • آموزش تصویری ریاضی و آمار دوازدهم انسانی لوح دانش kalamalek.ir

  319 بازدید

  آموزش تصویری ریاضی و آمار دوازدهم انسانی با تدریس استاد مسعود نژاد برای سفارش کامل این محصول به سایت:kalamalek.ir مراجعه بفرمایید.شماره تماس ما: 02188934919_02188912197 دبیر دانش نگار تولید کننده محصولات آموزشی تصویری

 • آموزش تصویری شیمی دوازدهم لوح دانش kalamalek.ir

  222 بازدید

  آموزش تصویری درس عدد اکسایش شیمی دوازدهم با تدریس استاد مهدی چلویی برای سفارش کامل این محصول به سایت:kalamalek.ir مراجعه بفرمایید.شماره تماس ما: 02188934919_02188912197 دبیر دانش نگار تولید کننده محصولات آموزشی تصویری.

 • آموزش تصویری شیمی دوازدهم لوح دانش kalamalek.ir

  2,343 بازدید

  آموزش تصویری درس عدد اکسایش شیمی دوازدهم با تدریس استاد مهدی چلویی برای سفارش کامل این محصول به سایت:kalamalek.ir مراجعه بفرمایید.شماره تماس ما: 02188934919_02188912197 دبیر دانش نگار تولید کننده محصولات آموزشی تصویری.

 • آموزش تصویری شیمی دوازدهم لوح دانش kalamalek.ir

  609 بازدید

  آموزش تصویری درس عدد اکسایش شیمی دوازدهم با تدریس استاد مهدی چلویی برای سفارش کامل این محصول به سایت:kalamalek.ir مراجعه بفرمایید.شماره تماس ما: 02188934919_02188912197 دبیر دانش نگار تولید کننده محصولات آموزشی تصویری.

 • آموزش تصویری شیمی دوازدهم لوح دانش kalamalek.ir

  118 بازدید

  آموزش تصویری درس عدد اکسایش شیمی دوازدهم با تدریس استاد مهدی چلویی برای سفارش کامل این محصول به سایت:kalamalek.ir مراجعه بفرمایید.شماره تماس ما: 02188934919_02188912197 دبیر دانش نگار تولید کننده محصولات آموزشی تصویری.

 • آموزش تصویری شیمی دوازدهم لوح دانش kalamalek.ir

  100 بازدید

  آموزش تصویری درس عدد اکسایش شیمی دوازدهم با تدریس استاد مهدی چلویی برای سفارش کامل این محصول به سایت:kalamalek.ir مراجعه بفرمایید.شماره تماس ما: 02188934919_02188912197 دبیر دانش نگار تولید کننده محصولات آموزشی تصویری.

 • آموزش تصویری شیمی دوازدهم لوح دانش kalamalek.ir

  196 بازدید

  آموزش تصویری درس عدد اکسایش شیمی دوازدهم با تدریس استاد مهدی چلویی برای سفارش کامل این محصول به سایت:kalamalek.ir مراجعه بفرمایید.شماره تماس ما: 02188934919_02188912197 دبیر دانش نگار تولید کننده محصولات آموزشی تصویری.

 • آموزش تصویری نشانه ها فارسی اول دبستان kalamalek.ir

  767 بازدید

  آموزش فارسی اول دبستان - آموزش درس نشانه ها فارسی اول دبستان با تدریس شیرین خانم مریم اوجاقی - برای سفارش کامل این محصول به سایت:kalamalek.ir مراجعه بفرمایید.شماره تماس ما: 02188934919_02188912197 دبیر دانش نگار تولید کننده محصولات آموزشی تصویری

 • آموزش تصویری نشانه ها فارسی اول دبستان kalamalek.ir

  551 بازدید

  آموزش فارسی اول دبستان - آموزش درس نشانه ها فارسی اول دبستان با تدریس شیرین خانم مریم اوجاقی - برای سفارش کامل این محصول به سایت:kalamalek.ir مراجعه بفرمایید.شماره تماس ما: 02188934919_02188912197 دبیر دانش نگار تولید کننده محصولات آموزشی تصویری

 • آموزش تصویری نشانه ها2 فارسی اول دبستان kalamalek.ir

  333 بازدید

  آموزش فارسی اول دبستان - آموزش درس نشانه ها فارسی اول دبستان با تدریس شیرین خانم مریم اوجاقی - برای سفارش کامل این محصول به سایت:kalamalek.ir مراجعه بفرمایید.شماره تماس ما: 02188934919_02188912197 دبیر دانش نگار تولید کننده محصولات آموزشی تصویری

 • آموزش تصویری انتقال تابع ریاضی دوازدهم لوح دانش kalamalek.ir

  119 بازدید

  آموزش تصویری مبحث انتقال تابع ریاضی دوازدهم با تدریس استاد مسعود نژاد برای سفارش کامل این محصول به سایت:kalamalek.ir مراجعه بفرمایید.شماره تماس ما: 02188934919_02188912197 دبیر دانش نگار تولید کننده محصولات آموزشی تصویری

 • آموزش تصویری انتقال تابع ریاضی دوازدهم لوح دانش kalamalek.ir

  1,063 بازدید

  آموزش تصویری مبحث انتقال تابع ریاضی دوازدهم با تدریس استاد مسعود نژاد برای سفارش کامل این محصول به سایت:kalamalek.ir مراجعه بفرمایید.شماره تماس ما: 02188934919_02188912197 دبیر دانش نگار تولید کننده محصولات آموزشی تصویری

 • آموزش تصویری انتقال تابع ریاضی دوازدهم لوح دانش kalamalek.ir

  484 بازدید

  آموزش تصویری مبحث انتقال تابع ریاضی دوازدهم با تدریس استاد مسعود نژاد برای سفارش کامل این محصول به سایت:kalamalek.ir مراجعه بفرمایید.شماره تماس ما: 02188934919_02188912197 دبیر دانش نگار تولید کننده محصولات آموزشی تصویری

 • آموزش تصویری انتقال تابع ریاضی دوازدهم لوح دانش kalamalek.ir

  49 بازدید

  آموزش تصویری مبحث انتقال تابع ریاضی دوازدهم با تدریس استاد مسعود نژاد برای سفارش کامل این محصول به سایت:kalamalek.ir مراجعه بفرمایید.شماره تماس ما: 02188934919_02188912197 دبیر دانش نگار تولید کننده محصولات آموزشی تصویری

 • آموزش تصویری انتقال تابع ریاضی دوازدهم لوح دانش kalamalek.ir

  54 بازدید

  آموزش تصویری مبحث انتقال تابع ریاضی دوازدهم با تدریس استاد مسعود نژاد برای سفارش کامل این محصول به سایت:kalamalek.ir مراجعه بفرمایید.شماره تماس ما: 02188934919_02188912197 دبیر دانش نگار تولید کننده محصولات آموزشی تصویری

 • آموزش تصویری انتقال تابع ریاضی دوازدهم لوح دانش kalamalek.ir

  57 بازدید

  آموزش تصویری مبحث انتقال تابع ریاضی دوازدهم با تدریس استاد مسعود نژاد برای سفارش کامل این محصول به سایت:kalamalek.ir مراجعه بفرمایید.شماره تماس ما: 02188934919_02188912197 دبیر دانش نگار تولید کننده محصولات آموزشی تصویری

 • آموزش تصویری انتقال تابع ریاضی دوازدهم لوح دانش kalamalek.ir

  6,090 بازدید

  آموزش تصویری مبحث انتقال تابع ریاضی دوازدهم با تدریس استاد مسعود نژاد برای سفارش کامل این محصول به سایت:kalamalek.ir مراجعه بفرمایید.شماره تماس ما: 02188934919_02188912197 دبیر دانش نگار تولید کننده محصولات آموزشی تصویری