١.آيا فقدان گواهينامه رانندگي،مانع مطالبه خسارت از بيمه است؟

54 بازدید 1 هفته پیش

١.آيا فقدان گواهينامه رانندگي،مانع مطالبه خسارت از بيمه است؟ ۲.آیا اگر راننده ای بدون گواهینامه مرتکب قتل شود ،قتل عمد محسوب میشود؟ ۳.آیا رانندگی در زمانی که مدت اعتبار گواهینامه تموم شده به منزله رانندگی بدون گواهینامه است؟

نمایش بیشتر