برای فیلمبرداری ازمراسم و مسایل مربوط به هلیشات درخدمتم. 09155061431 حسن دادمحمد

اطلاعات کانال

این کانال به درخواست مجوزهلیشات-پهپاد-فانتوم 4-drone-تصویربرداری هوایی-Dji ایجاد شده است. تاریخ شروع فعالیت: 21 بهمن 1392 تعداد ویدیوها: 77 تعداد بازدید کل: 541.5 هزار