177 دنبال‌ کننده
312.7 هزار بازدید ویدیو
7.2 هزار بازدید 6 سال پیش

مشق عشق نخستین آموزشگاه مجازی موسیقی-دوره های آموزش سنتور در وبسایت learnpersianmusic.com

دیگر ویدیوها

7.2 هزار بازدید 6 سال پیش
9 هزار بازدید 6 سال پیش
3.3 هزار بازدید 6 سال پیش
7.9 هزار بازدید 6 سال پیش
3 هزار بازدید 6 سال پیش
5.3 هزار بازدید 6 سال پیش
4.2 هزار بازدید 6 سال پیش
6.9 هزار بازدید 6 سال پیش
4.1 هزار بازدید 6 سال پیش
13.1 هزار بازدید 6 سال پیش
2.1 هزار بازدید 6 سال پیش
2.6 هزار بازدید 6 سال پیش
1.3 هزار بازدید 6 سال پیش
4.3 هزار بازدید 6 سال پیش
1.6 هزار بازدید 6 سال پیش
7.2 هزار بازدید 6 سال پیش
2.8 هزار بازدید 7 سال پیش
1.5 هزار بازدید 7 سال پیش
883 بازدید 7 سال پیش
935 بازدید 7 سال پیش
1.8 هزار بازدید 7 سال پیش
798 بازدید 7 سال پیش
602 بازدید 7 سال پیش
2.4 هزار بازدید 7 سال پیش
نمایش بیشتر