در حال بارگذاری
 • 14
  دنبال کننده
 • 0
  دنبال شونده
 • 40.6هزار
  بازدید

شرکت دانش آوران

شرکت دانش آوران قریب به 21 سال است که در عرصه ی صنایع آموزشی،12 سال سمعی بصری و 3 سال اخیر نیز کارخانه ی تولید برد هوشمند را نیز علاوه بر فعالیت های گذشته، بردهومشند را نیز به فعالیت های خود افزوده است.

نمایش اطلاعات کانال بستن اطلاعات کانال

شرکت دانش آوران قریب به 21 سال است که در عرصه ی صنایع آموزشی،12 سال سمعی بصری و 3 سال اخیر نیز کارخانه ی تولید برد هوشمند را نیز علاوه بر فعالیت های گذشته، بردهومشند را نیز به فعالیت های خود افزوده است.

 • 14
  دنبال کننده
 • 0
  دنبال شونده
 • 40.6هزار
  بازدید

همه ویدیو ها