2 دنبال‌ کننده
15.3 هزار بازدید ویدیو

دیگر ویدیوها

سوره کوثر 980310

52 نمایش ۲ هفته پیش

سوره توحید 980220 روز جمعه

166 نمایش ۱ ماه پیش

سوره فلق روز جمعه

143 نمایش ۱ ماه پیش

سوره ناس کلاس جمعه

136 نمایش ۱ ماه پیش

سوره اعلی قسمت اول

113 نمایش ۲ ماه پیش

سوره قدر قست سوم

92 نمایش ۲ ماه پیش

سوره قدر قسمت دوم

80 نمایش ۲ ماه پیش

سوره قدر قسمت اول

201 نمایش ۳ ماه پیش

سوره نصر

137 نمایش ۳ ماه پیش

سوره علق 1 ( قسمت دوم )

80 نمایش ۳ ماه پیش

سوره علق 1 ( قسمت اول )

69 نمایش ۳ ماه پیش

سوره شمس 3 قسمت سوم

90 نمایش ۳ ماه پیش

سوره شمس 2 قسمت دوم

28 نمایش ۳ ماه پیش

سوره شمس 2 قسمت اول

78 نمایش ۳ ماه پیش

سوره شمس 1 قسمت سوم

46 نمایش ۳ ماه پیش

سوره شمس 1 قسمت دوم

90 نمایش ۳ ماه پیش

سوره انشراح قسمت چهارم

60 نمایش ۳ ماه پیش

سوره انتشراح قسمت سوم

29 نمایش ۳ ماه پیش

سوره انشراح قسمت اول

50 نمایش ۳ ماه پیش

سوره بینه 3( قسمت دوم )

141 نمایش ۴ ماه پیش

سوره بینه 1( قسمت دوم )

75 نمایش ۴ ماه پیش

سوره بینه قسمت اول

60 نمایش ۴ ماه پیش

سوره فجر 7 ( قسمت دوم )

56 نمایش ۴ ماه پیش

سوره فجر 6 ( قسمت دوم )

78 نمایش ۴ ماه پیش

سوره فجر 5 ( قسمت دوم )

67 نمایش ۴ ماه پیش

سوره فجر 4 ( قسمت دوم

39 نمایش ۴ ماه پیش

سوره فجر 3 ( قسمت دوم )

90 نمایش ۴ ماه پیش

سوره فجر 2( قسمت دوم)

54 نمایش ۴ ماه پیش

سوره فجر 1 ( قسمت دوم )

78 نمایش ۴ ماه پیش

سوره فجر 6 ( قسمت اول)

40 نمایش ۴ ماه پیش

سوره فجر 5 ( قسمت اول)

39 نمایش ۴ ماه پیش

سوره فجر 4 ( قیمت اول )

75 نمایش ۴ ماه پیش

سوره فجر 3( قسمت اول)

63 نمایش ۴ ماه پیش

سوره فجر ( قسمت اول)

61 نمایش ۴ ماه پیش

سوره بقره 183 - 195

289 نمایش ۴ ماه پیش

سوره بقره 183-187

139 نمایش ۴ ماه پیش

سوره انفطار و انشقاق

161 نمایش ۴ ماه پیش

سوره قدر

353 نمایش ۴ ماه پیش
نمایش بیشتر