5 دنبال‌ کننده
169 بازدید ویدیو
2 بازدید 1 هفته پیش

تب واکنش دفاعی بدن به بیماری است و نشان می دهد که در بدن عفونت وجود دارد. همانطور که می دانیم دمای طبیعی بدن 37 درجه می باشد که در مواقع بروز عفونت و یا بیماری این دما افزایش می یابد. تب سنج وسیله ای است که با آن دمای بدن را اندازه گیری می کنند. تب سنج جیوه ای که از دیرباز مورد استفاده قرار می گرفته است، در نقاط تمرکر حرارت بدن مانند زیر زبان یا زیر بغل قرار می گیرد و بر اساس واکنش فلز جیوه به حرارت دمای بدن را نشان می دهد. اما امروزه به دلیل سمی بودن جیوه، از تکنولوژی دیجیتال برای اندازه گیری دمای بدن و کن