در حال بارگذاری
با ترافیک رایگان و دانلود در فیلیمو
 • 8
  دنبال کننده
 • 0
  دنبال شونده
 • 3.1هزار
  بازدید

درمانه

نمایش اطلاعات کانال بستن اطلاعات کانال

 • 8
  دنبال کننده
 • 0
  دنبال شونده
 • 3.1هزار
  بازدید
این کانال از سوی "درمانه" تایید شده است.

همه ویدیو ها

 • درباره بیماری پرکاری تیروئید

  45 بازدید

  مرهمانه | این قسمت: پرکاری تیروئید | برای مطالعه بیشتر: https://goo.gl/su78Tq| دانلود اپلیکشن اندروید درمانه: https://taps.io/marhamaneh_aparat

 • درباره بیماری سینوزیت

  42 بازدید

  مرهمانه | این قسمت: سینوزیت | برای مطالعه بیشتر: https://goo.gl/mK7BDw| دانلود اپلیکشن اندروید درمانه: https://taps.io/marhamaneh_aparat

 • درباره بیماری کم کاری تیروئید

  137 بازدید

  مرهمانه | این قسمت: کم کاری تیروید | برای مطالعه بیشتر: https://goo.gl/9t9awq| دانلود اپلیکشن اندروید درمانه: https://taps.io/marhamaneh_aparat

 • درباره بیماری کم خونی فقر آهن

  115 بازدید

  مرهمانه | این قسمت: کم خونی فقر آهن| برای مطالعه بیشتر: https://goo.gl/5F7swM| دانلود اپلیکشن اندروید درمانه: https://taps.io/marhamaneh_aparat

 • درباره بیماری جوش

  38 بازدید

  مرهمانه | این قسمت: جوش| برای مطالعه بیشتر: https://goo.gl/ZvR4zB| دانلود اپلیکشن اندروید درمانه: https://taps.io/marhamaneh_aparat

 • درباره بیماری سوء هاضمه

  26 بازدید

  مرهمانه | این قسمت: سوء هاضمه | برای مطالعه بیشتر: https://goo.gl/SQdLRk| دانلود اپلیکشن اندروید درمانه: https://taps.io/marhamaneh_aparat

 • درباره بیماری گل مژه

  56 بازدید

  مرهمانه | این قسمت: گل مژه | برای مطالعه بیشتر: https://goo.gl/gzaoZ4| دانلود اپلیکشن اندروید درمانه: https://taps.io/marhamaneh_aparat

 • درباره بیماری کمبود ویتامین B12

  173 بازدید

  مرهمانه | این قسمت: کمبود ویتامین B12 | برای مطالعه بیشتر: https://goo.gl/4oxmL2| دانلود اپلیکشن اندروید درمانه: https://taps.io/marhamaneh_aparat

 • درباره بیماری آبسه دندان

  38 بازدید

  مرهمانه | این قسمت: آبسه دندان | برای مطالعه بیشتر: https://goo.gl/hQz7Tv| دانلود اپلیکشن اندروید درمانه: https://taps.io/marhamaneh_aparat

 • درباره بیماری اپیگلوتیت

  57 بازدید

  مرهمانه | این قسمت: اپیگلوتیت | برای مطالعه بیشتر: https://goo.gl/4pZx32| دانلود اپلیکشن اندروید درمانه: https://taps.io/marhamaneh_aparat

 • درباره بیماری پیکا

  51 بازدید

  مرهمانه | این قسمت: پیکا | برای مطالعه بیشتر: https://goo.gl/BuwR3A| دانلود اپلیکشن اندروید درمانه: https://taps.io/marhamaneh_aparat

 • درباره بیماری زخم گوارشی معده

  98 بازدید

  مرهمانه | این قسمت: زخم گوارشی معده | برای مطالعه بیشتر: https://goo.gl/kZXdgu| دانلود اپلیکشن اندروید درمانه: https://taps.io/ma_gastric_ulcer

 • درباره بیماری آبله مرغان

  60 بازدید

  مرهمانه | این قسمت: روماتیسم مفصلی | برای مطالعه بیشتر: https://goo.gl/jVrnHf | دانلود اپلیکشن اندروید درمانه: https://taps.io/ma_chicken_pox

 • درباره بیماری رینیت آلرژیک

  19 بازدید

  مرهمانه | این قسمت: روماتیسم مفصلی | برای مطالعه بیشتر: https://goo.gl/pseVTM| دانلود اپلیکشن اندروید درمانه: https://taps.io/ma_allergic_rhinitis

 • درباره بیماری تیک صورت

  40 بازدید

  مرهمانه | این قسمت: تیک صورت | برای مطالعه بیشتر: https://goo.gl/CHU2rk | دانلود اپلیکشن اندروید درمانه: https://taps.io/ma_facial_twitching

 • درباره بیماری عدم تحمل لاکتوز

  47 بازدید

  مرهمانه | این قسمت: عدم تحمل لاکتوز | برای مطالعه بیشتر: https://goo.gl/uuWhvz | دانلود اپلیکشن اندروید درمانه:https://taps.io/ma_lactose_intolerance

 • درباره بیماری کم آبی

  89 بازدید

  مرهمانه | این قسمت: کم آبی | برای مطالعه بیشتر: https://goo.gl/F74wjF | دانلود اپلیکشن اندروید درمانه:https://taps.io/ma_dehydration

 • درباره بیماری سندروم خستگی مزمن (CFS)

  74 بازدید

  مرهمانه | این قسمت: سندروم خستگی مزمن (CFS) | برای مطالعه بیشتر: https://goo.gl/YEUqDS | دانلود اپلیکشن اندروید درمانه: https://taps.io/ma_cfs

 • درباره بیماری سندروم روده تحریک پذیر (IBS)

  389 بازدید

  مرهمانه | این قسمت: سندروم روده تحریک پذیر (IBS) | برای مطالعه بیشتر: https://goo.gl/LSziEH | دانلود اپلیکشن اندروید درمانه: https://taps.io/ma_ibs

 • درباره بیماری رفلاکس

  105 بازدید

  مرهمانه | این قسمت: رفلاکس | برای مطالعه بیشتر: https://goo.gl/r4wXUs | دانلود اپلیکشن اندروید درمانه:https://taps.io/ma_reflux

 • درباره بیماری آسم

  67 بازدید

  مرهمانه | این قسمت: آسم | برای مطالعه بیشتر: https://goo.gl/AKKFYv | دانلود اپلیکشن اندروید درمانه: https://taps.io/ma_asm

 • درباره بیماری اوتیسم

  204 بازدید

  مرهمانه | این قسمت: اوتیسم | برای مطالعه بیشتر: https://goo.gl/3Dzhh7 | دانلود اپلیکشن اندروید درمانه: https://taps.io/ma_autism

 • درباره بیماری بیش فعالی

  74 بازدید

  مرهمانه | این قسمت: بیش فعالی | برای مطالعه بیشتر: https://goo.gl/fD6KLt | دانلود اپلیکشن اندروید درمانه: https://taps.io/ma_adhd

 • درباره بیماری آپاندیسیت

  40 بازدید

  مرهمانه | این قسمت: آپاندیسیت | برای مطالعه بیشتر: https://goo.gl/NU3JXt | دانلود اپلیکشن اندروید درمانه: https://taps.io/ma_appendicitis

 • درباره بیماری آپنه خواب

  171 بازدید

  مرهمانه | این قسمت: آپنه خواب| برای مطالعه بیشتر: https://goo.gl/tBKL2p | دانلود اپلیکشن اندروید درمانه: https://taps.io/ma_sleep_apnea

 • درباره بیماری پرخوری عصبی

  85 بازدید

  مرهمانه | این قسمت: پرخوری عصبی | برای مطالعه بیشتر: https://goo.gl/MVGqMB | دانلود اپلیکشن اندروید درمانه: https://taps.io/ma_bulimia_nervosa

 • درباره بیماری بی اشتهایی عصبی

  139 بازدید

  مرهمانه | این قسمت: بی اشتهایی عصبی | برای مطالعه بیشتر: https://goo.gl/4L7GdU | دانلود اپلیکشن اندروید درمانه: https://taps.io/ma_anorexia_nervosa

 • درباره بیماری فشارخون بالا

  85 بازدید

  مرهمانه | این قسمت: فشارخون بالا | برای مطالعه بیشتر: https://goo.gl/1VHy1a | دانلود اپلیکشن اندروید درمانه: https://taps.io/ma_blood_pressure

 • درباره بیماری افسردگی

  187 بازدید

  مرهمانه | این قسمت: افسردگی | برای مطالعه بیشتر: https://goo.gl/gH1YMw | دانلود اپلیکشن اندروید درمانه: https://taps.io/ma_depression

 • درباره بیماری میگرن

  203 بازدید

  مرهمانه | این قسمت: میگرن | برای مطالعه بیشتر: https://goo.gl/EHSNcj | دانلود اپلیکشن اندروید درمانه: https://taps.io/ma_migraine

 • معرفی درمانه

  110 بازدید

  درمانه برترین اپلیکیشن حوزه سلامت لینک دانلود: https://taps.io/Hd0/BwZyA