در حال بارگذاری
 • 6
  دنبال کننده
 • 4
  دنبال شونده
 • 27.3هزار
  بازدید

دارالفنون

کانال رسمی مرکزآموزش های هنری وسینمایی دارالفنون ARTISTIC & CINEMA TRAINING INSTITUTE

نمایش اطلاعات کانال بستن اطلاعات کانال

کانال رسمی مرکزآموزش های هنری وسینمایی دارالفنون ARTISTIC & CINEMA TRAINING INSTITUTE

 • 6
  دنبال کننده
 • 4
  دنبال شونده
 • 27.3هزار
  بازدید
Loading...
این کانال از سوی "دارالفنون" تایید شده است.

همه ویدیو ها

 • فیلم کوتاه صدقه

  36 بازدید

  فیلم کوتاه صدقه-فیلمسازدراین فیلم سعی داردنشان دهدکه صدقه قضای حتمی رادفع می کندودردوبیماریهاراچیزی جزدعاوصدقه ازبین نمی برد.کاری ازحمیدرجبی-چنانچه به فیلمسازی علاقمندیدآموزشگاه سینمایی دارالفنون بابهره گیری ازمجربترین اساتیدومجهزترین تجهیزات آموزشی شمارادرشکوفایی استعدادهایتان یاری میکندآموزش عکاسی-آموزش فیلمسازی-آموزش تدوین-مدرک معتبروزارت ارشادتلفن1-66573000 www.darolfunun.com

 • فیلم کوتاه روزگار سرد

  22 بازدید

  فیلم کوتاه روزگارسرد-فیلمسازبا نگاهی متفاوت به بخشی ازمشکلات خانواده های گرفتار اعتیاد این بلای خانمان سوز میپردازد-کاری از مهدی فتحی-چنانچه به فیلمسازی علاقمندیدآموزشگاه سینمایی دارالفنون بابهره گیری ازمجربترین اساتیدومجهزترین تجهیزات آموزشی شمارادرشکوفایی استعدادهایتان یاری میکندآموزش عکاسی-آموزش فیلمسازی-آموزش تدوین-مدرک معتبروزارت ارشادتلفن1-66573000 www.darolfunun.com

 • فیلم کوتاه روز بارانی

  20 بازدید

  فیلم کوتاه روزبارانی-درمورد مردی است که درروزبارانی بساط خودراپهن می کندودرانتظار مشتری های رهگذراین پیاده رومی نشیندتابه تعمیر کفش های آن ها مشغول شود-کاری از ضا طهمورث-چنانچه به فیلمسازی علاقمندیدآموزشگاه سینمایی دارالفنون بابهره گیری ازمجربترین اساتیدومجهزترین تجهیزات آموزشی شمارادرشکوفایی استعدادهایتان یاری میکندآموزش عکاسی-آموزش فیلمسازی-مدرک معتبروزارت ارشادتلفن1-66573000 www.darolfunun.com

 • فیلم کوتاه رویای یک مادر

  20 بازدید

  فیلم کوتاه رویای یک مادر-در این فیلم مادری رویای جشن تولد فرزندش را می بیند-کاری از مجیدصفری-پائیز۱۳۸۷--چنانچه به فیلمسازی علاقمندیدآموزشگاه سینمایی دارالفنون بابهره گیری ازمجربترین اساتیدومجهزترین تجهیزات آموزشی شمارادرشکوفایی استعدادهایتان یاری میکندآموزش عکاسی-آموزش فیلمسازی-آموزش تدوین-مدرک معتبروزارت ارشادتلفن1-66573000 www.darolfunun.com

 • فیلم کوتاه رویا

  32 بازدید

  فیلم کوتاه رویا-این فیلم درمورد زنی است که عاشق همسرش می باشد ولی در فکر کشتن اوست!کاری از سیامک احمدی-چنانچه به فیلمسازی علاقمندیدآموزشگاه سینمایی دارالفنون بابهره گیری ازمجربترین اساتیدومجهزترین تجهیزات آموزشی شمارادرشکوفایی استعدادهایتان یاری میکندآموزش عکاسی-آموزش فیلمسازی-آموزش تدوین-مدرک معتبروزارت ارشادتلفن1-66573000 www.darolfunun.com

 • فیلم کوتاه روزی،اتفاقی...

  16 بازدید

  فیلم کوتاه روزی،اتفاقی-این فیلم درمورد پسری است که اتفاقی پولی پیدا میکند و تصمیم می گیرد که با آن چیکار کند-کاری از رضا مهینی-چنانچه به فیلمسازی علاقمندیدآموزشگاه سینمایی دارالفنون بابهره گیری ازمجربترین اساتیدومجهزترین تجهیزات آموزشی شمارادرشکوفایی استعدادهایتان یاری میکندآموزش عکاسی-آموزش فیلمسازی-آموزش تدوین-مدرک معتبروزارت ارشادتلفن1-66573000 www.darolfunun.com

 • فیلم کوتاه رازهای شلمچه

  21 بازدید

  فیلم کوتاه رازهای شلمچه-این فیلم رازهایی ازسرزمین مردان بی ادعا شلمچه که معطر به عطرشهداورازونیازهای شبانه مردان آسمانی است رابه نمایش میگذارد-کاری ازمحمدخاتمی-پائیز۱۳۸۷-چنانچه به فیلمسازی علاقمندیدآموزشگاه سینمایی دارالفنون بابهره گیری ازمجربترین اساتیدومجهزترین تجهیزات آموزشی شمارادرشکوفایی استعدادهایتان یاری میکندآموزش عکاسی-آموزش فیلمسازی-مدرک معتبروزارت ارشادتلفن1-66573000 www.darolfunun.com

 • فیلم کوتاه پشت چراغ سبز

  24 بازدید

  فیلم کوتاه پشت چراغ سبز-فیلمساز دراین فیلم سعی دارد بخشی از مشکلات کودکان کار را به نمایش بگذارد-کاری از الیاس ابوطالبی-چنانچه به فیلمسازی علاقمندیدآموزشگاه سینمایی دارالفنون بابهره گیری ازمجربترین اساتیدومجهزترین تجهیزات آموزشی شمارادرشکوفایی استعدادهایتان یاری میکندآموزش عکاسی-آموزش فیلمسازی-آموزش تدوین-مدرک معتبروزارت ارشادتلفن1-66573000 www.darolfunun.com

 • فیلم کوتاه ساز

  24 بازدید

  فیلم کوتاه ساز-کاری از عزیز تبیانیان-چنانچه به فیلمسازی علاقمندیدآموزشگاه سینمایی دارالفنون بابهره گیری ازمجربترین اساتیدومجهزترین تجهیزات آموزشی شمارادرشکوفایی استعدادهایتان یاری میکندآموزش عکاسی-آموزش فیلمسازی-آموزش تدوین-مدرک معتبروزارت ارشادتلفن1-66573000 www.darolfunun.com

 • فیلم کوتاه پرواز

  33 بازدید

  فیلم کوتاه پرواز-فیلمساز در این فیلم سعی دارد بخشی از مشکلات خانواده ها را به نمایش بگذارد-کاری از سعید اژدرپور-تولید:۱۳۹۱-چنانچه به فیلمسازی علاقمندیدآموزشگاه سینمایی دارالفنون بابهره گیری ازمجربترین اساتیدومجهزترین تجهیزات آموزشی شمارادرشکوفایی استعدادهایتان یاری میکندآموزش عکاسی-آموزش فیلمسازی-آموزش تدوین-مدرک معتبروزارت ارشادتلفن1-66573000 www.darolfunun.com

 • فیلم کوتاه پناهنده

  59 بازدید

  فیلم کوتاه پناهنده-این فیلم در مورد دختری است که سرطان دارد و امیدش را از دست داده و دراخر به خدا پناه میبرد-کاری از محمدامین شهبازی-تولید:بهار۱۳۸۹-چنانچه به فیلمسازی علاقمندیدآموزشگاه سینمایی دارالفنون بابهره گیری ازمجربترین اساتیدومجهزترین تجهیزات آموزشی شمارادرشکوفایی استعدادهایتان یاری میکندآموزش عکاسی-آموزش فیلمسازی-آموزش تدوین-مدرک معتبروزارت ارشادتلفن1-66573000 www.darolfunun.com

 • فیلم کوتاه عبور

  33 بازدید

  فیلم کوتاه عبور-این فیلم درمورد پسری است که قصد دارد از خیابان عبور کند ولی حاضر نیست از پل هوایی رد شود-کاری از محمدهادی موسویان-تولید:تابستان۱۳۹۰-چنانچه به فیلمسازی علاقمندیدآموزشگاه سینمایی دارالفنون بابهره گیری ازمجربترین اساتیدومجهزترین تجهیزات آموزشی شمارادرشکوفایی استعدادهایتان یاری میکندآموزش عکاسی-آموزش فیلمسازی-آموزش تدوین-مدرک معتبروزارت ارشادتلفن1-66573000 www.darolfunun.com

 • فیلم کوتاه نذر

  28 بازدید

  فیلم کوتاه نذر-این فیلم درمورد پسری است که دوست دارد برای امام حسین نذری بدهد-کاری از غلامرضا آقایاری-تولید:بهمن۱۳۸۷-چنانچه به فیلمسازی علاقمندیدآموزشگاه سینمایی دارالفنون بابهره گیری ازمجربترین اساتیدومجهزترین تجهیزات آموزشی شمارادرشکوفایی استعدادهایتان یاری میکندآموزش عکاسی-آموزش فیلمسازی-آموزش تدوین-مدرک معتبروزارت ارشادتلفن1-66573000 www.darolfunun.com

 • فیلم کوتاه نما به نما

  41 بازدید

  فیلم کوتاه نما به نما-فیلمسازدراین فیلم به اثرات مخرب برکودک آزاری که می تواندبه شکل آزار روحی وجسمی واحساسی و...باشدرامی پردازد-کاری از محمدجوادتنها-آبان۱۳۸۷-چنانچه به فیلمسازی علاقمندیدآموزشگاه سینمایی دارالفنون بابهره گیری ازمجربترین اساتیدومجهزترین تجهیزات آموزشی شمارادرشکوفایی استعدادهایتان یاری میکندآموزش عکاسی-آموزش فیلمسازی-آموزش تدوین-مدرک معتبروزارت ارشادتلفن1-66573000 www.darolfunun.com

 • فیلم کوتاه نفس

  69 بازدید

  فیلم کوتاه نفس-فیلمساز سعی دارد خطرات ناشی از سیگارکشیدن بر سلامتی انسان را نمایش دهد-نویسنده و کارگردان:حمیدرضا پارسا-تولید۱۳۹۲-چنانچه به فیلمسازی علاقمندیدآموزشگاه سینمایی دارالفنون بابهره گیری ازمجربترین اساتیدومجهزترین تجهیزات آموزشی شمارادرشکوفایی استعدادهایتان یاری میکندآموزش عکاسی-آموزش فیلمسازی-آموزش تدوین-مدرک معتبروزارت ارشادتلفن1-66573000 www.darolfunun.com

 • فیلم کوتاه موضوع انشا(شغل پدر)

  159 بازدید

  فیلم کوتاه موضوع انشا(شغل پدر)-این فیلم درمورد پسری است که پدرش درجنگ آسیب دیده و خانه نشین شده است-کاری از میرشهریار سیدی فر-چنانچه به فیلمسازی علاقمندیدآموزشگاه سینمایی دارالفنون بابهره گیری ازمجربترین اساتیدومجهزترین تجهیزات آموزشی شمارادرشکوفایی استعدادهایتان یاری میکندآموزش عکاسی-آموزش فیلمسازی-آموزش تدوین-مدرک معتبروزارت ارشادتلفن1-66573000 www.darolfunun.com

 • فیلم کوتاه مطحر

  27 بازدید

  فیلم کوتاه مطحر-فیلمسازان دراین فیلم بانگاهی متفاوت به اهمیت آب که سرچشمه حیات است میپردازند-کاری از محمدقدیم آبادی و محمودکاظم ارکی-تولید:تابستان ۱۳۹۱-چنانچه به فیلمسازی علاقمندیدآموزشگاه سینمایی دارالفنون بابهره گیری ازمجربترین اساتیدومجهزترین تجهیزات آموزشی شمارادرشکوفایی استعدادهایتان یاری میکندآموزش عکاسی-آموزش فیلمسازی-آموزش تدوین-مدرک معتبروزارت ارشادتلفن1-66573000 www.darolfunun.com

 • مستند چشمه علی

  35 بازدید

  مستندچشمه علی-چشمه علی یکی ازنقاط باستانی و تفریحی درشمال شهرری می باشد-یم حسین زاده آنرا به خوبی معرفی میکند-تولید:تابستان۱۳۹۰-چنانچه به فیلمسازی علاقمندیدآموزشگاه سینمایی دارالفنون بابهره گیری ازمجربترین اساتیدومجهزترین تجهیزات آموزشی شمارادرشکوفایی استعدادهایتان یاری میکندآموزش عکاسی-آموزش فیلمسازی-آموزش تدوین-مدرک معتبروزارت ارشادتلفن1-66573000 www.darolfunun.com

 • فیلم کوتاه مشترک موردنظر

  65 بازدید

  فیلم کوتاه مشترک موردنظر-این فیلم در مورد دخترپسری است که باهم قرار ملاقات میگذارند و...-نویسنده و کارگردان:مهران خواجه حق وردی-چنانچه به فیلمسازی علاقمندیدآموزشگاه سینمایی دارالفنون بابهره گیری ازمجربترین اساتیدومجهزترین تجهیزات آموزشی شمارادرشکوفایی استعدادهایتان یاری میکندآموزش عکاسی-آموزش فیلمسازی-آموزش تدوین-مدرک معتبروزارت ارشادتلفن1-66573000 www.darolfunun.com

 • فیلم کوتاه مسافر رضوی

  27 بازدید

  فیلم کوتاه مسافررضوی-دراین فیلم فیلمساز اعتیاد،بلای خانمان سوز که یکی از معضلات اجتماعی است را بانگاهی متفاوت به نمایش میگذارد-چنانچه به فیلمسازی علاقمندیدآموزشگاه سینمایی دارالفنون بابهره گیری ازمجربترین اساتیدومجهزترین تجهیزات آموزشی شمارادرشکوفایی استعدادهایتان یاری میکندآموزش عکاسی-آموزش فیلمسازی-آموزش تدوین-مدرک معتبروزارت ارشادتلفن1-66573000 www.darolfunun.com

 • فیلم کوتاه موضوع انشا

  61 بازدید

  فیلم کوتاه موضوع انشا-فیلمساز دراین فیلم بانگاهی متفاوت اثر مخرب جدایی در زندگی فرزندان را به نمایش میگذارد-نویسنده و کارگردان:علیرضا هنرمند-تولید:زمستان۱۳۹۱-چنانچه به فیلمسازی علاقمندیدآموزشگاه سینمایی دارالفنون بابهره گیری ازمجربترین اساتیدومجهزترین تجهیزات آموزشی شمارادرشکوفایی استعدادهایتان یاری میکندآموزش عکاسی-آموزش فیلمسازی-آموزش تدوین-مدرک معتبروزارت ارشادتلفن1-66573000 www.darolfunun.com

 • فیلم کوتاه میخواهم خاک بخرم

  24 بازدید

  فیلم کوتاه میخواهم خاک بخرم-درمورد پسری است که میخواهدازطریق نویسندگی پولدار شودوبرای باغچه اش خاک بخرد-کاری از نادردلیلی معین-تولید۱۳۸۷-چنانچه به فیلمسازی علاقمندیدآموزشگاه سینمایی دارالفنون بابهره گیری ازمجربترین اساتیدومجهزترین تجهیزات آموزشی شمارادرشکوفایی استعدادهایتان یاری میکندآموزش عکاسی-آموزش فیلمسازی-آموزش تدوین-مدرک معتبروزارت ارشادتلفن1-66573000 www.darolfunun.com

 • فیلم کوتاه مثل هیچکس

  91 بازدید

  فیلم کوتاه مثل هیچکس-فیلمسازدراین فیلم به گذر ازجاده زندگی میپردازد-پیری رسیدوفصل جوانی گذشت/دیدی دلا که عمرچه سان بیخبرگذشت-کاری ازعلیرضاشریف کاظمی-پائیز۱۳۸۸-چنانچه به فیلمسازی علاقمندیدآموزشگاه سینمایی دارالفنون بابهره گیری ازمجربترین اساتیدومجهزترین تجهیزات آموزشی شمارادرشکوفایی استعدادهایتان یاری میکندآموزش عکاسی-آموزش فیلمسازی-آموزش تدوین-مدرک معتبروزارت ارشادتلفن1-66573000 www.darolfunun.com

 • فیلم کوتاه مهرمادری

  56 بازدید

  فیلم کوتاه مهرمادری-این فیلم در مورد پسری است که خارج از کشور می باشد و در حادثه ای پای خود را از دست داده است-کاری از مهران خواجه حق وردی-چنانچه به فیلمسازی علاقمندیدآموزشگاه سینمایی دارالفنون بابهره گیری ازمجربترین اساتیدومجهزترین تجهیزات آموزشی شمارادرشکوفایی استعدادهایتان یاری میکندآموزش عکاسی-آموزش فیلمسازی-آموزش تدوین-مدرک معتبروزارت ارشادتلفن1-66573000 www.darolfunun.com

 • فیلم کوتاه مهسا

  143 بازدید

  فیلم کوتاه مهسا-در این فیلم فیلمساز بخشی از معضلات جامعه از جمله مشکلات مالی را به نمایش میگذارد-کاری از ابوالفضل عباسی-چنانچه به فیلمسازی علاقمندیدآموزشگاه سینمایی دارالفنون بابهره گیری ازمجربترین اساتیدومجهزترین تجهیزات آموزشی شمارادرشکوفایی استعدادهایتان یاری میکندآموزش عکاسی-آموزش فیلمسازی-مدرک معتبروزارت ارشادتلفن1-66573000 www.darolfunun.com

 • فیلم کوتاه مادرم

  124 بازدید

  فیلم کوتاه مادرم-دراین فیلم فیلمساز اهمیت وجود مادر را گوشزد میکند واینکه تازمانی هستند قدرشناس باشیم-کاری از مهدی قدرتی-زمستان 1389-چنانچه به فیلمسازی علاقمندیدآموزشگاه سینمایی دارالفنون بابهره گیری ازمجربترین اساتیدومجهزترین تجهیزات آموزشی شمارادرشکوفایی استعدادهایتان یاری میکندآموزش عکاسی-آموزش فیلمسازی-مدرک معتبروزارت ارشادتلفن1-66573000 www.darolfunun.com

 • فیلم کوتاه ما همه انسانیم

  61 بازدید

  فیلم کوتاه ماهمه انسانیم-دراین فیلم فیلمسازسعی داردپیغام چوب خداصدا نداردو دنیا دارمکافات است رابرساندوموظف هستیم به هرکس درهرشرایطی احترام بگذاریم-کاری ازمیثم همتی-۱۳۸۹-چنانچه به فیلمسازی علاقمندیدآموزشگاه سینمایی دارالفنون بابهره گیری ازمجربترین اساتیدومجهزترین تجهیزات آموزشی شمارادرشکوفایی استعدادهایتان یاری میکندآموزش عکاسی-آموزش فیلمسازی-مدرک معتبروزارت ارشادتلفن1-66573000 www.darolfunun.com

 • فیلم کوتاه کودکان بزرگ

  68 بازدید

  فیلم کوتاه کودکان بزرگ-در این فیلم فیلمساز سعی دارد نشان دهد که گاهی می توان از کودکان درس های بزرگی آموخت-کاری از مرضیه دلجویی فر-استاد:فلاح پور-چنانچه به فیلمسازی علاقمندیدآموزشگاه سینمایی دارالفنون بابهره گیری ازمجربترین اساتیدومجهزترین تجهیزات آموزشی شمارادرشکوفایی استعدادهایتان یاری میکندآموزش عکاسی-آموزش فیلمسازی-مدرک معتبروزارت ارشادتلفن1-66573000 www.darolfunun.com

 • فیلم کوتاه کیف

  60 بازدید

  فیلم کوتاه کیف-این فیلم قسمتی از خاطرات معلم دلسوز و شاگردش را به تصویر میکشد-کاری از داریوش کرمیار-تدوین:نادر شیخ الاسلامی-چنانچه به فیلمسازی علاقمندیدآموزشگاه سینمایی دارالفنون بابهره گیری ازمجربترین اساتیدومجهزترین تجهیزات آموزشی شمارادرشکوفایی استعدادهایتان یاری میکندآموزش عکاسی-آموزش فیلمسازی-مدرک معتبروزارت ارشادتلفن1-66573000 www.darolfunun.com

 • عیدسعیدمبعث مبارک دیالوگ تکان دهنده فیلم محمدرسول الله

  59 بازدید

  عید سعید مبعث مبارک دیالوگ تکان دهنده فیلم محمد رسول الله باصدای استادنصرالله مدقالچی صداپیشه نقش ابوسفیان ،این سکانس بادیالوگ معروف وتاثیرگذار(محمدازقلبهاواردمیشودو..) علاقمندان به آموزش گویندگی ودوبلاژفیلم می توانندجهت ثبت نام درکلاس های آموزشی استادنصرالله مدقالچی صدای ماندگار،دوبلور ومدیردوبلاژ پیشکسوت با آموزشگاه سینمایی دارالفنون تماس حاصل نمایندتلفن1-66573000