57 دنبال‌ کننده
197.8 هزار بازدید ویدیو
8.5 هزار بازدید 5 سال پیش

برنامه برکت سیمای زنجان(شبکه اشراق) زنبورداری صنعتی قسمت سوم در مورد اصلاح نژاد زنبور و تلقیح مصنوعی ملکه توضیح می دهد

دیگر ویدیوها

3.6 هزار بازدید 5 سال پیش
1.8 هزار بازدید 5 سال پیش
4.7 هزار بازدید 6 سال پیش
3.8 هزار بازدید 6 سال پیش
1.3 هزار بازدید 6 سال پیش
831 بازدید 6 سال پیش
12.5 هزار بازدید 6 سال پیش
15.2 هزار بازدید 6 سال پیش
2 هزار بازدید 6 سال پیش
822 بازدید 6 سال پیش
380 بازدید 6 سال پیش
4 هزار بازدید 6 سال پیش
2.2 هزار بازدید 6 سال پیش
8.7 هزار بازدید 6 سال پیش
684 بازدید 6 سال پیش
542 بازدید 6 سال پیش
827 بازدید 6 سال پیش
417 بازدید 6 سال پیش
406 بازدید 6 سال پیش
454 بازدید 6 سال پیش
6 هزار بازدید 6 سال پیش
1.5 هزار بازدید 6 سال پیش
3.4 هزار بازدید 6 سال پیش
746 بازدید 6 سال پیش
4.5 هزار بازدید 6 سال پیش
1.8 هزار بازدید 6 سال پیش
5 هزار بازدید 6 سال پیش
5 هزار بازدید 6 سال پیش
9.9 هزار بازدید 6 سال پیش
نمایش بیشتر