46 دنبال‌ کننده
187.8 هزار بازدید ویدیو

برنامه برکت سیمای زنجان(شبکه اشراق) زنبورداری صنعتی 3

8.3 هزار بازدید 4 سال پیش

برنامه برکت سیمای زنجان(شبکه اشراق) زنبورداری صنعتی قسمت سوم در مورد اصلاح نژاد زنبور و تلقیح مصنوعی ملکه توضیح می دهد

دیگر ویدیوها

جانشین گرده پروبیوتیک

3.3 هزار بازدید 4 سال پیش

جانشین گرده پروبیوتیک

1.7 هزار بازدید 4 سال پیش

برداشت عسل

4.4 هزار بازدید 5 سال پیش

برداشت عسل نهاوند

3.5 هزار بازدید 5 سال پیش

برنامه دکتر فرسی

1.3 هزار بازدید 5 سال پیش

برنامه دکتر فرسی

815 بازدید 5 سال پیش

پرورش زنبور عسل2

12.1 هزار بازدید 5 سال پیش

پرورش زنبور عسل

15 هزار بازدید 5 سال پیش

پرورش زنبور عسل1

1.9 هزار بازدید 5 سال پیش

تولید عسل در سراب

781 بازدید 5 سال پیش

تولید عسل در شوشتر

365 بازدید 5 سال پیش

تولید و بسته بندی عسل

3.9 هزار بازدید 5 سال پیش

زنبوردار نمونه شهرستان خوانسار

2.1 هزار بازدید 5 سال پیش

زنبورداری و برداشت عسل

8.5 هزار بازدید 5 سال پیش

برنامه دکتر فرسی

678 بازدید 5 سال پیش

برنامه دکتر فرسی

536 بازدید 5 سال پیش

برنامه دکتر فرسی

816 بازدید 5 سال پیش

برنامه دکتر فرسی

413 بازدید 5 سال پیش

carnica

387 بازدید 5 سال پیش

Russian honey bee

420 بازدید 5 سال پیش

کندوچه پرورش ملکه تعاونی

5.6 هزار بازدید 5 سال پیش

کارنیکای اتریشی

1.3 هزار بازدید 5 سال پیش

زنبور عسل روسی

3.3 هزار بازدید 5 سال پیش

mellifera mellifera

728 بازدید 5 سال پیش

زنبور عسل کارنیکا

3.9 هزار بازدید 5 سال پیش

ملکه کارنیکا

1.7 هزار بازدید 5 سال پیش

کندوچه پرورش ملکه

4.7 هزار بازدید 5 سال پیش

ملکه کارنیکا

4.7 هزار بازدید 5 سال پیش

زنبور عسل کارنیکای اصل آلمان(3)

9.7 هزار بازدید 5 سال پیش
نمایش بیشتر