17 دنبال‌ کننده
186.2 هزار بازدید ویدیو

ضرب و تقسیم کسر ریاضی پنجم دبستان

1.9 هزار بازدید ۳ هفته پیش

آموزش ضرب و تقسیم کسرها مطرح شده در فصل دوم ریاضی پنجم دبستان

دیگر ویدیوها

ضرب و تقسیم کسر ریاضی پنجم دبستان

1.9 هزار بازدید ۳ هفته پیش

مقدار عددی عبارت جبری ریاضی هفتم

1.6 هزار بازدید ۱۱ ماه پیش

آموزش عبارت های جبری ریاضی هفتم

3.7 هزار بازدید ۱۱ ماه پیش

آموزش اعداد صحیح ریاضی پایه هفتم

2.6 هزار بازدید ۱ سال پیش

عدد مخلوط ریاضی پنجم دبستان

9 هزار بازدید ۱ سال پیش

تقسیم اعداد ریاضی پایه چهارم

6.8 هزار بازدید ۱ سال پیش

ضرب اعداد در ریاضی چهارم دبستان

7.7 هزار بازدید ۱ سال پیش

ضرب عدد در کسر ریاضی پایه چهارم

7.6 هزار بازدید ۱ سال پیش

تفریق کسرها در ریاضی چهارم دبستان

12.3 هزار بازدید ۱ سال پیش

جمع کسرها در ریاضی چهارم دبستان

21.6 هزار بازدید ۱ سال پیش
نمایش بیشتر