5 دنبال‌ کننده
28.3 هزار بازدید ویدیو

تکنواز ی عود

522 بازدید 1 سال پیش

اروگوئه آذر 96

دیگر ویدیوها

تکنواز ی عود

522 بازدید 1 سال پیش

تکنوازی قوشمه

2.3 هزار بازدید 1 سال پیش

تصنیف دیدم رویش

793 بازدید 1 سال پیش

تصنیف موسم گل و پای لنگ

1.3 هزار بازدید 1 سال پیش

برزیل آذر 96

126 بازدید 1 سال پیش

تصنیف محلی میون ایلوم

1.5 هزار بازدید 1 سال پیش

قطعه ی کوبه ای

289 بازدید 1 سال پیش

تصنیف هله مالی

698 بازدید 1 سال پیش

تصنیف سه گدار

1.7 هزار بازدید 1 سال پیش

تصنیف صبح بیداری

308 بازدید 1 سال پیش

تصنیف روز اول

387 بازدید 1 سال پیش

گروه داروگ سبزوار

234 بازدید 2 سال پیش

گروه داروگ سبزوار

181 بازدید 2 سال پیش

گروه موسیقی اصیل داروَگ سبزوار

1.6 هزار بازدید 2 سال پیش

گروه اصیل داروگ سبزوار

942 بازدید 2 سال پیش
نمایش بیشتر