در حال بارگذاری
 • 58
  دنبال کننده
 • 0
  دنبال شونده
 • 23.4هزار
  بازدید

مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی سیدعلی محمد دستغیب

ویدئو نصایح و سخنرانی های حضرت آیت الله العظمی سیدعلی محمد دستغیب مسجد قبا

نمایش اطلاعات کانال بستن اطلاعات کانال

ویدئو نصایح و سخنرانی های حضرت آیت الله العظمی سیدعلی محمد دستغیب مسجد قبا

 • 58
  دنبال کننده
 • 0
  دنبال شونده
 • 23.4هزار
  بازدید

همه ویدیو ها

 • آیت الله دستغیب - عاشورا محرم ۱۳۹۷

  579 بازدید

  عاشورا محرم ۱۳۹۷ - ۱۴۴۰ - پنجشنبه 97/۰۶/۲۹ - مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی حاج سید علی محمد دستغیب مسجدقبا (آتشیها)

 • آیت الله دستغیب - شب عاشورا محرم ۱۳۹۷

  103 بازدید

  شب عاشورا محرم ۱۳۹۷ - ۱۴۴۰ - چهارشنبه 97/۰۶/۲۸ - مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی حاج سید علی محمد دستغیب مسجدقبا (آتشیها)

 • آیت الله دستغیب - شب تاسوعا محرم ۱۳۹۷

  50 بازدید

  شب تاسوعا محرم ۱۳۹۷ - ۱۴۴۰ - سه شنبه 97/۰۶/۲۷ - مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی حاج سید علی محمد دستغیب مسجدقبا (آتشیها)

 • آیت الله دستغیب - شب هفتم محرم ۱۳۹۷

  105 بازدید

  شب هفتم محرم ۱۳۹۷ - ۱۴۴۰ - یکشنبه 97/۰۶/۲۵ - مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی حاج سید علی محمد دستغیب مسجدقبا (آتشیها)

 • آیت الله دستغیب - شب ششم محرم ۱۳۹۷

  87 بازدید

  شب ششم محرم ۱۳۹۷ - ۱۴۴۰ - شنبه 97/06/2۴ - مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی حاج سید علی محمد دستغیب مسجدقبا (آتشیها)

 • آیت الله دستغیب - شب پنجم محرم ۱۳۹۷

  65 بازدید

  شب پنجم محرم ۱۳۹۷ - ۱۴۴۰ - جمعه 97/06/23 - مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی حاج سید علی محمد دستغیب مسجدقبا (آتشیها)

 • شب چهارم محرم ۱۳۹۷

  76 بازدید

  شب چهارم محرم ۱۳۹۷ - ۱۴۴۰ مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی حاج سید علی محمد دستغیب مسجدقبا (آتشیها)

 • شب سوم محرم ۱۳۹۷

  96 بازدید

  شب سوم محرم ۱۳۹۷ - ۱۴۴۰ مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی حاج سید علی محمد دستغیب مسجدقبا (آتشیها)

 • شب دوم محرم ۱۳۹۷

  120 بازدید

  شب دوم محرم ۱۳۹۷ - ۱۴۴۰ مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی حاج سید علی محمد دستغیب مسجدقبا (آتشیها)

 • شب اول محرم ۱۳۹۷

  122 بازدید

  شب اول محرم ۱۳۹۷ - ۱۴۴۰ مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی حاج سید علی محمد دستغیب مسجدقبا (آتشیها)

 • بیست و نهم رمضان ۱۴۳۹

  244 بازدید

  بیست و نهم رمضان المبارک ۱۴۳۹ -۱۳۹۷ پنج شنبه ۹۷.۰۳.2۴ حضرت آیت الله العظمی حاج سید علی محمد دستعیب

 • بیست و هشتم رمضان ۱۴۳۹

  10 بازدید

  بیست و هشام رمضان المبارک ۱۴۳۹ -۱۳۹۷ چهارشنبه ۹۷.۰۳.2۳ حضرت آیت الله العظمی حاج سید علی محمد دستعیب

 • بیست و هفتم رمضان ۱۴۳۹

  23 بازدید

  بیست و هفتم رمضان المبارک ۱۴۳۹ -۱۳۹۷ سه شنبه ۹۷.۰۳.2۲ حضرت آیت الله العظمی حاج سید علی محمد دستعیب

 • بیست و ششم رمضان ۱۴۳۹

  18 بازدید

  بیست و ششم رمضان المبارک ۱۴۳۹ -۱۳۹۷ دوشنبه ۹۷.۰۳.2۱ حضرت آیت الله العظمی حاج سید علی محمد دستعیب

 • بیست و پنجم رمضان ۱۴۳۹

  13 بازدید

  بیست و پنجم رمضان المبارک ۱۴۳۹ -۱۳۹۷ یکشنبه ۹۷.۰۳.20 حضرت آیت الله العظمی حاج سید علی محمد دستعیب

 • بیست و چهارم رمضان ۱۴۳۹

  15 بازدید

  بیست و سوم رمضان المبارک ۱۴۳۹ -۱۳۹۷ شنبه ۹۷.۰۳.۱9 حضرت آیت الله العظمی حاج سید علی محمد دستعیب

 • شب بیست و سوم رمضان ۱۴۳۹ -۱۳۹۷

  34 بازدید

  شب بیست و سوم رمضان المبارک ۱۴۳۹ -۱۳۹۷ جمعه ۹۷.۰۳.18 حضرت آیت الله العظمی حاج سید علی محمد دستعیب

 • بیست و دوم رمضان ۱۴۳۹

  9 بازدید

  بیست و دوم رمضان المبارک ۱۴۳۹ -۱۳۹۷ پنجشنبه ۹۷.۰۳.۱7 حضرت آیت الله العظمی حاج سید علی محمد دستعیب

 • شب بیست و یکم رمضان ۱۴۳۹ -۱۳۹۷

  59 بازدید

  شب بیست و یکم رمضان المبارک ۱۴۳۹ -۱۳۹۷ چهارشنبه ۹۷.۰۳.۱۶ حضرت آیت الله العظمی حاج سید علی محمد دستعیب

 • شب نوزدهم رمضان ۱۴۳۹ - ۱۳۹۷

  141 بازدید

  شب نوزدهم رمضان المبارک ۱۴۳۹ -۱۳۹۷ دوشنبه ۹۷.۰۳.۱۴ حضرت آیت الله العظمی حاج سید علی محمد دستعیب

 • هجدهم رمضان ۱۴۳۹

  23 بازدید

  هجدهم رمضان المبارک ۱۴۳۹ -۱۳۹۷ یکشنبه ۹۷.۰۳.۱۳ حضرت آیت الله العظمی حاج سید علی محمد دستعیب

 • هفدهم رمضان ۱۴۳۹

  40 بازدید

  هفدهم رمضان المبارک ۱۴۳۹ -۱۳۹۷ شنبه ۹۷.۰۳.۱۲ حضرت آیت الله العظمی حاج سید علی محمد دستعیب

 • پانزدهم رمضان ۱۴۳۹

  30 بازدید

  پانزدهم رمضان المبارک ۱۴۳۹ -۱۳۹۷ پنجشنبه ۹۷.۰۳.۱۰ حضرت آیت الله العظمی حاج سید علی محمد دستعیب

 • چهاردهم رمضان ۱۴۳۹

  80 بازدید

  چهاردهم رمضان المبارک ۱۴۳۹ -۱۳۹۷ چهارشنبه ۹۷.۰۳.۰۹ حضرت آیت الله العظمی حاج سید علی محمد دستعیب

 • سیزدهم رمضان ۱۴۳۹

  50 بازدید

  سیزدهم رمضان المبارک ۱۴۳۹ -۱۳۹۷ سه شنبه ۹۷.۰۳.۰۸ حضرت آیت الله العظمی حاج سید علی محمد دستعیب

 • دوازدهم رمضان ۱۴۳۹

  69 بازدید

  دوازدهم رمضان المبارک ۱۴۳۹ -۱۳۹۷ دوشنبه ۹۷.۰۳.۰۷ حضرت آیت الله العظمی حاج سید علی محمد دستعیب

 • یازدهم رمضان ۱۴۳۹

  39 بازدید

  یازدهم رمضان المبارک ۱۴۳۹ -۱۳۹۷ یکشنبه ۹۷.۰۳.۰۶ حضرت آیت الله العظمی حاج سید علی محمد دستعیب

 • دهم رمضان ۱۴۳۹

  21 بازدید

  دهم رمضان المبارک ۱۴۳۹ -۱۳۹۷ شنبه ۹۷.۰۳.۰۵ حضرت آیت الله العظمی حاج سید علی محمد دستعیب

 • هشتم رمضان ۱۴۳۹

  60 بازدید

  هشتم رمضان المبارک ۱۴۳۹ -۱۳۹۷ پنجشنبه ۹۷.۰۳.۰۳ حضرت آیت الله العظمی حاج سید علی محمد دستعیب

 • هقتم رمضان ۱۴۳۹

  75 بازدید

  هفتم رمضان المبارک ۱۴۳۹ -۱۳۹۷ چهارشنبه ۹۷.۰۳.۰۲ حضرت آیت الله العظمی حاج سید علی محمد دستعیب

 • ششم رمضان ۱۴۳۹

  46 بازدید

  ششم رمضان المبارک ۱۴۳۹ -۱۳۹۷ سه شنبه ۹۷.۰۳.۰۱ حضرت آیت الله العظمی حاج سید علی محمد دستعیب

 • پنجم رمضان ۱۴۳۹

  58 بازدید

  پنجم رمضان المبارک ۱۴۳۹ -۱۳۹۷ دوشنبه ۹۷.۲.3۱ حضرت آیت الله العظمی حاج سید علی محمد دستعیب