در حال بارگذاری
 • 35
  دنبال کننده
 • 3
  دنبال شونده
 • 30.7هزار
  بازدید

آکادمی داده

آکادمی داده وب سایتی است مفید برای داده کاوان، متن کاوان، وب کاوان و نظرکاوان. متقاضیان پروپوزال و انجام پایان نامه در حوزه های داده کاوی، متن کاوی، نظرکاوی، داده های کلان و وب کاوی می توانند با آکادمی داده تماس بگیرند.

نمایش اطلاعات کانال بستن اطلاعات کانال

آکادمی داده وب سایتی است مفید برای داده کاوان، متن کاوان، وب کاوان و نظرکاوان. متقاضیان پروپوزال و انجام پایان نامه در حوزه های داده کاوی، متن کاوی، نظرکاوی، داده های کلان و وب کاوی می توانند با آکادمی داده تماس بگیرند.

 • 35
  دنبال کننده
 • 3
  دنبال شونده
 • 30.7هزار
  بازدید

همه ویدیو ها

 • معرفی وب سایت دیتاهارت، بخش مجموعه مقالات فارسی

  137 بازدید

  دیتاهارت سعی دارد در تأمین مجموعه داده های محققین و پژوهشگران سهم ناچیزی ایفا کند. در این وب سایت سعی خواهد مجموعه داده های مفید، سودمند و به روز برای محققین و پژوهش گران حوزه داده کاوی، متن کاوی، نظرکاوی(عقیده کاوی یا تحلیل احساسات) و حوزه های دیگر مانند شبکه های اجتماعی معرفی و عرضه گردد. با آرزوی موفقیت برای تمام محققین و اندیشمندان حوزه داده کاوی http://dataacademy.ir http://dataheart.ir

 • معرفی وب سایت دیتاهارت، بخش داده کاوی

  39 بازدید

  دیتاهارت سعی دارد در تأمین مجموعه داده های محققین و پژوهشگران سهم ناچیزی ایفا کند. در این وب سایت سعی خواهد مجموعه داده های مفید، سودمند و به روز برای محققین و پژوهش گران حوزه داده کاوی، متن کاوی، نظرکاوی(عقیده کاوی یا تحلیل احساسات) و حوزه های دیگر مانند شبکه های اجتماعی معرفی و عرضه گردد. http://dataacademy.ir http://dataheart.ir/ با آرزوی موفقیت برای تمام محققین و اندیشمندان حوزه داده کاوی

 • معرفی وب سایت آکادمی داده

  25 بازدید

  آکادمی داده وب سایتی برای علاقه مندان علم داده، داده کاوی، متن کاوی، نظرکاوی(عقیده کاوی یا تحلیل احساسات) و شبکه های اجتماعی و هوش تجاری می باشد. در این وب سایت بیش از صد ها مقاله مفید و سودمند در حوزه علم داده و بیش از صدها مجموعه داده ارائه شده است. http://dataacademy.ir http://dataheart.ir/

 • داده کاوی در صنعت هوا و فضا

  339 بازدید

  آکادمی داده وب سایتی است مفید برای داده کاوان، متن کاوان و نظرکاوان. متقاضیان مشاوره پروپوزال و مشاوره انجام پایان نامه در حوزه های داده کاوی، متن کاوی، نظرکاوی، عقیده کاوی و تحلیل احساسات می توانند با آکادمی داده تماس بگیرند. (dataacademy.ir) (python-projects.ir) (rapidminer-projects.ir) (weka-projects.ir)

 • داده کاوی در پردازش آب

  73 بازدید

  آکادمی داده وب سایتی است مفید برای داده کاوان، متن کاوان و نظرکاوان. متقاضیان مشاوره پروپوزال و مشاوره انجام پایان نامه در حوزه های داده کاوی، متن کاوی، نظرکاوی، عقیده کاوی و تحلیل احساسات می توانند با آکادمی داده تماس بگیرند. (dataacademy.ir) (python-projects.ir) (rapidminer-projects.ir) (weka-projects.ir)

 • ترند ها در داده کاوی 2018

  117 بازدید

  آکادمی داده وب سایتی است مفید برای داده کاوان، متن کاوان و نظرکاوان. متقاضیان مشاوره پروپوزال و مشاوره انجام پایان نامه در حوزه های داده کاوی، متن کاوی، نظرکاوی، عقیده کاوی و تحلیل احساسات می توانند با آکادمی داده تماس بگیرند. (dataacademy.ir) (python-projects.ir) (rapidminer-projects.ir) (weka-projects.ir)

 • Kalc Class: Hash tree and data mining

  47 بازدید

  آکادمی داده وب سایتی است مفید برای داده کاوان، متن کاوان و نظرکاوان. متقاضیان مشاوره پروپوزال و مشاوره انجام پایان نامه در حوزه های داده کاوی، متن کاوی، نظرکاوی، عقیده کاوی و تحلیل احساسات می توانند با آکادمی داده تماس بگیرند. (dataacademy.ir) (python-projects.ir) (rapidminer-projects.ir) (weka-projects.ir)

 • تاثیر داده کاوی در صنعت ساخت و ساز

  42 بازدید

  آکادمی داده وب سایتی است مفید برای داده کاوان، متن کاوان و نظرکاوان. متقاضیان مشاوره پروپوزال و مشاوره انجام پایان نامه در حوزه های داده کاوی، متن کاوی، نظرکاوی، عقیده کاوی و تحلیل احساسات می توانند با آکادمی داده تماس بگیرند. (dataacademy.ir) (python-projects.ir) (rapidminer-projects.ir) (weka-projects.ir)

 • یادگیری ماشین با آزور

  147 بازدید

  Hands-On with Azure Machine Learning

 • داده های کلان بهتر از داده

  233 بازدید

  آکادمی داده وب سایتی است مفید برای داده کاوان، متن کاوان و نظرکاوان. متقاضیان مشاوره پروپوزال و مشاوره انجام پایان نامه در حوزه های داده کاوی، متن کاوی، نظرکاوی، عقیده کاوی و تحلیل احساسات می توانند با آکادمی داده تماس بگیرند. (dataacademy.ir) (python-projects.ir) (rapidminer-projects.ir) (weka-projects.ir)

 • زیبایی تصویر سازی داده

  107 بازدید

  آکادمی داده وب سایتی است مفید برای داده کاوان، متن کاوان و نظرکاوان. متقاضیان مشاوره پروپوزال و مشاوره انجام پایان نامه در حوزه های داده کاوی، متن کاوی، نظرکاوی، عقیده کاوی و تحلیل احساسات می توانند با آکادمی داده تماس بگیرند. (dataacademy.ir) (python-projects.ir) (rapidminer-projects.ir) (weka-projects.ir)

 • Making data mean more through storytelling

  35 بازدید

  آکادمی داده وب سایتی است مفید برای داده کاوان، متن کاوان و نظرکاوان. متقاضیان مشاوره پروپوزال و مشاوره انجام پایان نامه در حوزه های داده کاوی، متن کاوی، نظرکاوی، عقیده کاوی و تحلیل احساسات می توانند با آکادمی داده تماس بگیرند. (dataacademy.ir) (python-projects.ir) (rapidminer-projects.ir) (weka-projects.ir)

 • بینش انسانی در موضوعات داده های کلان در نظر گرفته نشده!

  48 بازدید

  آکادمی داده وب سایتی است مفید برای داده کاوان، متن کاوان و نظرکاوان. متقاضیان مشاوره پروپوزال و مشاوره انجام پایان نامه در حوزه های داده کاوی، متن کاوی، نظرکاوی، عقیده کاوی و تحلیل احساسات می توانند با آکادمی داده تماس بگیرند. (dataacademy.ir) (python-projects.ir) (rapidminer-projects.ir) (weka-projects.ir)

 • داده ها چطور تجارت ها را شکل می دهند؟

  78 بازدید

  آکادمی داده وب سایتی است مفید برای داده کاوان، متن کاوان و نظرکاوان. متقاضیان مشاوره پروپوزال و مشاوره انجام پایان نامه در حوزه های داده کاوی، متن کاوی، نظرکاوی، عقیده کاوی و تحلیل احساسات می توانند با آکادمی داده تماس بگیرند. (dataacademy.ir) (python-projects.ir) (rapidminer-projects.ir) (weka-projects.ir)

 • چطور خودمون رو در داده ها پیدا کنیم؟

  90 بازدید

  آکادمی داده وب سایتی است مفید برای داده کاوان، متن کاوان و نظرکاوان. متقاضیان مشاوره پروپوزال و مشاوره انجام پایان نامه در حوزه های داده کاوی، متن کاوی، نظرکاوی، عقیده کاوی و تحلیل احساسات می توانند با آکادمی داده تماس بگیرند. (dataacademy.ir) (python-projects.ir) (rapidminer-projects.ir) (weka-projects.ir)

 • The best stats you've ever seen

  21 بازدید

  آکادمی داده وب سایتی است مفید برای داده کاوان، متن کاوان و نظرکاوان. متقاضیان مشاوره پروپوزال و مشاوره انجام پایان نامه در حوزه های داده کاوی، متن کاوی، نظرکاوی، عقیده کاوی و تحلیل احساسات می توانند با آکادمی داده تماس بگیرند. (dataacademy.ir) (python-projects.ir) (rapidminer-projects.ir) (weka-projects.ir)

 • آینده داده های شخصی شما!

  65 بازدید

  آکادمی داده وب سایتی است مفید برای داده کاوان، متن کاوان و نظرکاوان. متقاضیان مشاوره پروپوزال و مشاوره انجام پایان نامه در حوزه های داده کاوی، متن کاوی، نظرکاوی، عقیده کاوی و تحلیل احساسات می توانند با آکادمی داده تماس بگیرند. (dataacademy.ir) (python-projects.ir) (rapidminer-projects.ir) (weka-projects.ir)

 • چطور هویت ما توسط برخی وب سایت های واسط فروخته می شود؟

  38 بازدید

  آکادمی داده وب سایتی است مفید برای داده کاوان، متن کاوان و نظرکاوان. متقاضیان مشاوره پروپوزال و مشاوره انجام پایان نامه در حوزه های داده کاوی، متن کاوی، نظرکاوی، عقیده کاوی و تحلیل احساسات می توانند با آکادمی داده تماس بگیرند. (dataacademy.ir) (python-projects.ir) (rapidminer-projects.ir) (weka-projects.ir)

 • Business Intelligence Using Data Mining algorithm

  112 بازدید

  آکادمی داده وب سایتی است مفید برای داده کاوان، متن کاوان و نظرکاوان. متقاضیان مشاوره پروپوزال و مشاوره انجام پایان نامه در حوزه های داده کاوی، متن کاوی، نظرکاوی، عقیده کاوی و تحلیل احساسات می توانند با آکادمی داده تماس بگیرند. (dataacademy.ir) (python-projects.ir) (rapidminer-projects.ir) (weka-projects.ir)

 • Online User Behavior Analysis Using Graphical Model

  32 بازدید

  آکادمی داده وب سایتی است مفید برای داده کاوان، متن کاوان و نظرکاوان. متقاضیان مشاوره پروپوزال و مشاوره انجام پایان نامه در حوزه های داده کاوی، متن کاوی، نظرکاوی، عقیده کاوی و تحلیل احساسات می توانند با آکادمی داده تماس بگیرند. (dataacademy.ir) (python-projects.ir) (rapidminer-projects.ir) (weka-projects.ir)

 • Intelligent Rule based Phishing Websites Classification

  17 بازدید

  آکادمی داده وب سایتی است مفید برای داده کاوان، متن کاوان و نظرکاوان. متقاضیان مشاوره پروپوزال و مشاوره انجام پایان نامه در حوزه های داده کاوی، متن کاوی، نظرکاوی، عقیده کاوی و تحلیل احساسات می توانند با آکادمی داده تماس بگیرند. (dataacademy.ir) (python-projects.ir) (rapidminer-projects.ir) (weka-projects.ir)

 • Personality Prediction System Through CV Analysis

  31 بازدید

  آکادمی داده وب سایتی است مفید برای داده کاوان، متن کاوان و نظرکاوان. متقاضیان مشاوره پروپوزال و مشاوره انجام پایان نامه در حوزه های داده کاوی، متن کاوی، نظرکاوی، عقیده کاوی و تحلیل احساسات می توانند با آکادمی داده تماس بگیرند. (dataacademy.ir) (python-projects.ir) (rapidminer-projects.ir) (weka-projects.ir)

 • Data Standardisation using Hidden Markov Model

  45 بازدید

  Get this software with source codes and explanation at http://nevonprojects.com/data-standardization-using-hidden-markov-model/

 • College Admission Predictor

  6 بازدید

  Get this software with source codes and explanation at http://nevonprojects.com/college-admission-predictor-php/

 • Customer Behaviour Prediction Using Web Usage Mining

  24 بازدید

  Get more details on this system with details at http://nevonprojects.com/customer-behavior-prediction-using-web-usage-mining/ System monitors users web usage data and provides appropriate reporting to admin

 • Web Mining For Suspicious Keyword Prominence

  11 بازدید

  Get this project kit at http://nevonprojects.com/web-mining-for-suspicious-keyword-prominence/ Automated system can mine webpages automatically for suspicious keywords on terrorism, gambling etc.

 • AI Banking Bot Project

  73 بازدید

  Get the project at http://nevonprojects.com/banking-bot-project/ An Artificial Intelligence banking bot that understands users queries and ... A banking bot project is built using artificial algorithms that analyzes user query and sends him appropriate reply.

 • Seo Optimizer and Suggester

  18 بازدید

  Get the project at http://nevonprojects.com/seo-optimizer-and-suggester/ System detects seo page tags of live webpages and suggests changes according to search engine optimization standards.

 • Question paper generator system

  34 بازدید

  Get the system at http://nevonprojects.com/question-paper-generator-system/ The system generates question paper by sorting out questions by complexity/difficulty as per admin instructions to generate a question paper and email to university/colleges

 • Sentiment Based Movie Rating System

  17 بازدید

  Get this project at http://nevonprojects.com/sentiment-based-movie-rating-system/ This system uses sentiment analysis to recognize hidden sentiments in user comments and then rate movies according to those sentiments.

 • Smart Health Prediction Using Data Mining

  93 بازدید

  Get the project at http://nevonprojects.com/smart-health-prediction-using-data-mining/ A smart system that suggests a persons disease and suggestions to cure based on his symptoms, also has online doctor to consult for further treatment and cure.

 • Bikers Portal Project

  52 بازدید

  Get the project at http://nevonprojects.com/bikers-portal/ The system consists of bike selling along with bike servicing regiatration, bike parts shopping and bikers blog for complete biking portal.